Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Polacy coraz bardziej ekologiczni!

Ponad 90 proc. z nas segreguje śmieci, chroni przyrodę, oszczędza wodę oraz energię - wynika z ogólnopolskiego badania opinii społecznej przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Nasza Ziemia i NFOŚiGW.

   Powrót       20 listopada 2014       Zrównoważony rozwój   

Większość z Polaków deklaruje selektywną zbiórkę odpadów (91,3 proc.), chroni przyrodę wokół siebie (94,6 proc.), nie marnuje i chroni wodę (95,4 proc.) oraz racjonalnie używa energii (96,9 proc.). A do najbardziej popularnych i konkretnych działań proekologicznych należy gaszenie zbędnych żarówek, zgniatanie butelek plastikowych przed wrzuceniem do kosza, korzystanie z torby wielokrotnego użytku na zakupach, chodzenie na zakupy z własną torbą, segregacja baterii, używanie żarówek energooszczędnych, dokręcanie kranów oraz odłączenie od prądu naładowanych urządzeń. Działania ukierunkowane na ochronę przyrody w największym stopniu stosują urzędnicy samorządowi oraz edukatorzy. Działania proekologiczne w szerokim zakresie najczęściej stosują mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

Badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Społecznych INDEKS miały charakter ogólnopolski i zostały przeprowadzone w sposób reprezentatywny na próbie składającej się z ponad 1 tys. osób, należących do jednej z pięciu grup: dzieci i młodzieży (5-16 lat), edukatorów, urzędników samorządowych, przedsiębiorców i pracowników firm. To kolejna w ostatnich latach ocena naszego osobistego wpływu na środowisko. Wskazuje ona wyraźnie, że zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany są pozytywne i bardzo obiecujące! Zdecydowana większość z nas praktykuje selektywną zbiórkę odpadów, chociaż wcześniej robił to tylko co drugi respondent. Deklarujemy także znacznie większe zaangażowanie w ochronę środowiska niż poprzednio. Stajemy się oszczędni! O połowę wzrosła grupa respondentów wykorzystujących energooszczędne oświetlenie i o 1/4 oszczędzających wodę.

92% badanych podejmuje działania proekologiczne

Ankietowani oceniali także ogólne problemy środowiska naturalnego, w tym czynniki które mają na nie największy wpływ, jak również stopień własnego zadowolenia z jego stanu. 
Wyniki wykazały, iż ponad 92 proc. respondentów podejmuje działania proekologiczne w domu, blisko 70 proc. z nich wykonuje takie działania w miejscu pracy lub w szkole, a około 40 proc. działania na rzecz środowiska naturalnego i ekologii podejmuje na zakupach. Podczas wypoczynku oraz w podróży o ekologię dba odpowiednio 28,6 proc. oraz 26 proc. badanych.(1)

Świadomy wpływ człowieka na środowisko oraz postawy proekologiczne są bardzo istotne z punktu widzenia strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy przekonani, że wyniki tych badań mogą pomóc wszystkim podmiotom planującym inwestycje prośrodowiskowe oraz zajmującym się edukacją i realizującym działania informacyjne.

Podczas wspólnej konferencji oraz NFOŚiGW, pod hasłem „Polskie społeczeństwo a zrównoważony rozwój”, którą zorganizowano 19 listopada br. zaprezentowano wyniki i podsumowano drugą edycję badania opinii społecznej i oceny postaw w zakresie zrównoważonego rozwoju, wykonanego na zlecenie Fundacji w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011- 2014.

Główną ideą projektu była analiza wspierających ochronę środowiska działań indywidualnych oraz zachowań konsumenckich polskiego społeczeństwa. Określiło ono również poziom świadomości Polaków m.in. w zakresie osobistego wpływu człowieka na środowisko, wiedzy na temat prostych sposobów ochrony środowiska, racjonalnego zużywania energii, potrzeby zwiększania efektywności energetycznej i zmniejszania wpływu na zmiany klimatyczne, ochrony wody, wiedzy na temat racjonalnej gospodarki odpadami oraz postaw i praktyk respondentów w tym zakresie. Przeprowadzona analiza pozwoliła także zobrazować zmiany w zachowaniach i świadomości respondentów w porównaniu do wyników badania zrealizowanego w 2012 roku.

(Źródło: NFOŚiGW)

Przypisy

1/ Pełny tekst raportu
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/163-Badanie-swiadomosci-wplywu-czlowieka-na-srodowisko.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Uniwersytet Radomski z dotacją NFOŚiGW na akcję edukacyjną dla pracowników BHP (26 stycznia 2024)BDO i inwentaryzacja nielegalnych składowisk wśród priorytetów Anity Sowińskiej (17 stycznia 2024)Kalkulator usług ekosystemowych drzew – nowe narzędzie edukacyjne (15 stycznia 2024)OX2: dumni z sukcesów i zaangażowania w akcje społeczne i ochronę bioróżnorodności (27 grudnia 2023)Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI w Babiogórskim Parku Narodowym z dofinansowaniem ponad 49 mln zł (22 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony