Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Polityka klimatyczna UE szansą dla polskiego przemysłu

Zrównoważony rozwój Polski do 2020 r. jest możliwy, a wymagania unijne dotyczące ochrony klimatu są słuszne i stanowią dla Polski raczej szansę niż zagrożenie – zgodzili się 19 stycznia uczestnicy Forum Ochrony Środowiska w Warszawie.

   Powrót       20 stycznia 2015       Zrównoważony rozwój   

W ramach strategii Unii Europejskiej „Europa 2020” zapoczątkowanej w 2010 r. ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE chce osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Oprócz rozwiązania problemów wynikających z kryzysu, strategia miała stworzyć model wzrostu bardziej zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Podczas Forum przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy i specjaliści związani z ochroną środowiska podjęli się podsumowania dotychczasowych dokonań Polski w dziedzinie ochrony środowiska. Określili także podstawowe problemy i wyzwania, jakie stoją przed naszym krajem w tym zakresie w perspektywie roku 2020.

Uczestniczy forum zgodzili się co do tego, że stawiając na ochronę klimatu, nie możemy tracić z oczu innych problemów, jak choćby konieczności przezwyciężenia kryzysu. Ich zdaniem nie wolno nam jednak rezygnować z ochrony środowiska – rozwój musi być zatem zrownoważony. Czy jednak efektywny rozwój gospodarczy jest możliwy przy uwzględnieniu celów unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego do 2030 r.?

Reindustrializacja nowym kierunkiem dla Europy

Zebrani w Warszawie specjaliści niemal jednogłośnie stwierdzili, że wymagania unijne w zakresie ochrony środowiska są słuszne i stanowią dla Polski obecnie raczej szansę niż zagrożenie. Zresztą, jak podkreślił Jerzy Buzek, przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim, Polska nigdy nie przyjmowała założeń pakietu klimatycznego w sposób bezrefleksyjny. Rozwój przemysłu i ochrona środowiska mogą iść ze sobą w parze. Tak uważa minister środowiska Maciej Grabowski, przyznając przy tym, że Polska potrafiła w ostatnich latach rozwijać przemysł, jednocześnie intensywnie ograniczając emisje i pozostając na tym samym poziomie konsumpcji energii.

Podczas konferencji podkreślono również, że duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju mają innowacje, np. w zakresie nowych, bardziej ekologicznych sposobów wykorzystania węgla. Coraz większą popularnością zaczyna się cieszyć pojęcie tzw. reindustrializacji, czyli ponownego wielkiego uprzemysłowienia Europy w oparciu o nowoczesne przemysły. „Nowoczesne” znaczy tutaj proekologiczne, wymagające dużego zaangażowania nauki, tworzące nowe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Adaptacja miast do zmian klimatu

Jeśli przez ostatnie 10-15 lat głównym zadaniem w zakresie ochrony środowiska było ograniczenie emisji przemysłowej, co udało się Polsce osiągnąć, to celem na najbliższe pięć lat będzie ograniczenie niskiej emisji. Minister środowiska zaznaczył, że coraz lepszego stanu środowiska i coraz lepszej jakości życia w miastach oczekiwać będą zwyczajni obywatele, dlatego resort będzie musiał spojrzeć na wiele problemów z ich perspektywy. Jednym z zadań Ministerstwa Środowiska będzie zatem adaptacja do zmian klimatu na poziomie miast, czyli ochrona ich bogactwa przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Zdaniem ministra wymienione wyżej cele to nie tylko wyzwania, ale także szanse dla polskiego przemysłu, który do 2020 r. będzie się już rozwijał w sposób zrównoważony.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wiceministra Urszula Zielińska na II Niemiecko-Polskim Forum Transformacji Energetycznej w Berlinie (22 maja 2024)257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Decyzja zasadnicza MKiŚ dot. budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem reaktorów modułowych typu SMR (14 maja 2024)Co sądzimy o polityce klimatycznej? 78% poparcia dla inwestycji w OZE, ale prawie 75% boi się strat (10 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony