Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Polityka ochrony środowiska w Europie przynosi efekty

Wody w Europie są znacznie czystsze niż 25 lat temu, spada też poziom emisji przemysłowych. Odpowiedniej ochrony nie ma natomiast wiele gatunków chronionych i typów siedlisk - wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

   Powrót       03 marca 2015       Zrównoważony rozwój   

Publikowany co pięć lat przez EEA raport ocenia postępy Europy w zakresie ochrony środowiska i realizacji związanej z tym polityki. Najnowsza edycja pt. "Środowisko Europy – Stan i prognozy" (SOER 2015) podsumuje 40 lat polityki ochrony środowiska Europy i ocenia perspektywy na rok 2050.

Według dyrektora wykonawczego EEA, Hansa Bruyninckxa, wspólna polityka ochrony środowiska działa, jeśli jest ambitna, dobrze zaplanowana i dobrze realizowana. - Jeśli spojrzymy na poprzednie dekady, widzimy wyraźne korzyści, jakie z wdrażania takiej polityki w UE płynęły dla środowiska, zdrowia ludzi i gospodarki - powiedział Bruyninckx na spotkaniu z dziennikarzami poprzedzającym ogłoszenie raportu.

Podczas tej konferencji szef EEA przypomniał też założenia, zgodnie z którymi do połowy wieku gospodarka Unii ma być proekologiczna i ma być gospodarką o obiegu zamkniętym (nie wytwarzającą odpadów); społeczeństwo - niskoemisyjne, a ekosystemy - zdrowe na tyle, by opierać się skutkom zmian klimatycznych, fragmentacji krajobrazu itp. Ta wizja jest podstawą unijnej polityki ochrony środowiska ujętej w 7. programie działań w zakresie środowiska EU. Na 2050 r. założono też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc., pełniejszą ochronę wód, powietrza i gruntów.

Emisja gazów cieplarnianych niższa o jedną piątą

Komentując dotychczasowe trendy dyrektor EEA podkreślił, że od 1990 r. emisja gazów cieplarnianych w Europie zmalała niemal o jedną piątą, choć jednocześnie nastąpił ekonomiczny wzrost o 45 proc., a liczba mieszkańców Europy zwiększyła się o 6 proc. - Zredukowaliśmy liczbę zanieczyszczeń w transporcie i sektorze przemysłowym. Jednocześnie produkujemy mniej śmieci, więcej ich też poddajemy recyklingowi - podkreślił.

Z analiz EEA wynika, że kryzys i spowolnienie gospodarcze odpowiada za niemal połowę spadku emisji obserwowanego w latach 2008-2012.

Unia jest na dobrej drodze do zmniejszenia emisji o 20 proc. do roku 2020. Wciąż jednak daleko jest do zmniejszenia emisji o 80-95 proc. zakładanego na rok 2050 - oceniają autorzy raportu.

Według EEA, choć przemysł emituje coraz mniej zanieczyszczeń, to nadal ma on duży udział w ogólnym skażeniu powietrza. W 2012 r. przemysł odpowiadał za 85 proc. emisji dwutlenku siarki, 40 proc. emisji tlenków azotu, 20 proc. emisji drobnego pyłu zawieszonego (PM 2,5) i połowę emisji gazów cieplarnianych w 28 państwach UE oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Szwajcarii i Turcji.

- Coraz lepiej rozumiemy, że zdrowie człowieka zależy od stanu środowiska - dodał dyrektor EEA. Do największych problemów związanych ze zdrowiem należy zanieczyszczenie powietrza i hałas, zwłaszcza w miastach. Szacuje się, że aż 430 tys. przedwczesnych zgonów na terenie Unii (w 2011 r.) miało związek ze szkodliwym działaniem drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5).

Zanieczyszczenie powietrza przez zakłady przemysłowe w Europie (i ich wpływ na zdrowie i środowisko) kosztuje ponad 100 mld euro rocznie. Autorzy raportu przewidują, że jakość powietrza będzie coraz lepsza - ale niewystarczająca, aby zapobiec zagrożeniu dla zdrowia i środowiska. Jednocześnie wzrośnie wpływ zmian klimatu na zdrowie Europejczyków.

Zły stan około jednej dziesiątej rzek i jezior

Postępy w kwestii polityki wodnej są niejednorodne - czytamy w raporcie. Wody w Europie są znacznie czystsze niż 25 lat temu dzięki inwestycjom w systemy kanalizacyjne, dzięki którym zmniejszyło się zanieczyszczenie wywołane ściekami komunalnymi. Nadal jednak do ponad 40 proc. rzek i akwenów przybrzeżnych trafiają zanieczyszczenia z rolnictwa, a 20-25 proc. zbiorników jest punktowo skażanych przez zakłady przemysłowe, systemy kanalizacyjne czy oczyszczalnie ścieków.

Największe problemy ekologiczne dotyczą akwenów w Europie środkowej i północno-zachodniej, np. w Niemczech, Belgii, Holandii - krajów o dużej gęstości zaludnienia i intensywnym rolnictwie. Pod względem chemicznym stan ok. jednej dziesiątej rzek i jezior Europy jest wciąż zły, zaś stan aż 40 proc. wód powierzchniowych w Europie – nieznany.

Bioróżnorodność maleje mimo ochrony

Do osiągnięć związanych ze środowiskiem autorzy raportu zaliczyli ochronę różnorodności biologicznej i powiększenie sieci obszarów chronionych Natura 2000. Obecnie zajmują one 18 proc. powierzchni lądów UE i 4 proc. wód morskich.

Zastrzegają jednak, że mimo ochrony bioróżnorodność w Europie maleje. Z danych za lata 2007-2012 wynika natomiast, że właściwą ochroną objęto zaledwie 23 proc. gatunków zwierząt i 16 proc. typów siedlisk.

Wysoka zdolność do adaptacji do zmian klimatu

Eksperci agencji odnieśli się do problemu zmian klimatu w Europie, prowadzących do wzrostu poziomu wód, erozji wybrzeża i częstszych sztormów. Prognoza na kolejnych 20 lat każe oczekiwać, że zmiany klimatu przyniosą Europie częstsze powodzie, susze i inne zmiany wpływające na dostępność wody i ludzkie zdrowie. W porównaniu z innymi częściami świata zdolność Europy do adaptacji do zmian klimatu jest jednak wysoka – podaje raport.

Podczas spotkania z mediami Bruyninckx zwrócił uwagę, że o stanie środowiska w Europie coraz częściej decydują globalne megatrendy, wpływając np. na sposoby, w jakie produkujemy i konsumujemy różne dobra; poprzez inwestycje i innowacje czy transgraniczny przepływ zanieczyszczeń.

Według dyrektora EEA obecna polityka środowiskowa UE nie wystarczy do osiągnięcia celów na rok 2050. - Obecne podejście przyczynia się do poprawy wydajności, ale nie zaprowadzi nas do celów na 2050 r., np. pełnej lub niemal pełnej rezygnacji z węgla w systemie energetycznym - powiedział. Jego zdaniem dla osiągnięcia celu kluczowe są zmiany w systemach: energetycznym, transportowym, związanym z produkcją żywności czy wykorzystaniem materiałów. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co dalej z europejskim rolnictwem? Ministrowie jedno, eksperci drugie (28 lutego 2024)PE przyjął przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku (28 lutego 2024)Zakaz czy ekomodulacja? Dwugłos w sprawie jednorazowych opakowań z papieru (27 lutego 2024)Lasy Państwowe dla klimatu to też termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii (27 lutego 2024)Ciepło odpadowe i jego niewykorzystany potencjał jako OZE (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony