Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Polska nie może ukrywać się przed rewolucją w energetyce

Europa chce większej integracji rynków energii elektrycznej i lepszego ich dostosowania do dużego udziału OZE – wynika wstępnie z konsultacji społecznych w sprawie nowego modelu rynku energii elektrycznej, które napłynęły do Komisji Europejskiej.

   Powrót       12 stycznia 2016       Energia   

Do Brukseli dotarło w sumie 320 odpowiedzi, w tym od rządów, urzędów regulacyjnych, operatorów sieci, stowarzyszeń branżowych oraz poszczególnych przedsiębiorstw.

Europę czeka zmiana modelu rynku energii elektrycznej i konieczność dostosowania się do bardziej elastycznego reagowania na większą liczbę rozproszonych źródeł energii. Nowy model ma wspomóc efektywną integrację wszystkich uczestników rynku. Według Komisji Europejskiej, rozwiązaniem dla ewentualnych problemów może być zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii, regionalna ocena wystarczalności systemu, zwiększanie połączeń międzysystemowych oraz tworzenie systemu cen, które w jak najlepszym stopniu odzwierciedlają bieżący popyt i podaż.

OZE i integracja rynków

- Zmiana kształtu rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej jest nieunikniona. Propozycja Komisji Europejskiej oraz wyniki konsultacji z jednej strony pokazują, że rynki poszczególnych państw w UE będą się coraz bardziej integrowały, a z drugiej, że coraz ważniejszą rolę będą pełniły w nich odnawialne źródła energii. Ukrywanie się przed tą rewolucją nie tylko nic Polsce nie da, ale sprawi, że staniemy się energetycznym skansenem – powiedziała Izabela Kielichowska, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

W razie braku wystarczających ilości mocy wytwórczych państwa członkowskie powinny w pierwszej kolejności rozważyć m.in. szybsze upowszechnienie inteligentnych systemów pomiarowych i rozbudowę połączeń transgranicznych. Wielu uczestników konsultacji uważa, że dzięki właściwie skonstruowanym rynkom energii zbędne stałyby się mechanizmy wynagradzania za moc.

Rynki mocy tylko w ostateczności

- Rozwiązania interwencyjne, takie jak wprowadzanie rynków mocy, w wielu przypadkach powodują zakłócenia w działaniu rynku wewnętrznego i w nieuzasadniony sposób podnoszą koszty działania systemu. Dlatego też takie mechanizmy powinny być wprowadzane tylko w ostateczności i jeśli taką potrzebę wykaże regionalna, a nie krajowa ocena wystarczalności – mówi wiceprezes PSEW.

Uczestnicy konsultacji są raczej zgodni co do potrzeby ujednolicenia metody oceny wystarczalności mocy wytwórczych. Znacząca większość wzywa do przyjęcia regionalnej lub ogólnoeuropejskiej oceny wystarczalności. Nowy rynek energii z w pełni zintegrowanymi odnawialnymi źródłami energii, który jest akceptowany w Europie przez większość uczestników konsultacji, oznacza takie same zasady dla wszystkich krajów UE oraz sprawne połączenia między poszczególnymi państwami.

Stopniowe eliminowanie systemów wsparcia

- Funkcjonowanie wspólnego rynku energii ma być oparte na rynkach regionalnych, z których jednym z najbardziej perspektywicznych jest rynek krajów Morza Bałtyckiego. Żeby go utworzyć potrzebne jest jednak m.in. stworzenie wspólnej wizji rozwoju OZE w perspektywie 2030 roku oraz opracowanie systemu wsparcia obejmującego państwa regionu. W ten sposób można wykorzystać potencjał energetyki wiatrowej także w regionie Morza Bałtyckiego. Na polskich obszarach morskich farmy mogą zacząć powstawać już na początku przyszłej dekady – ocenia wiceprezes PSEW.

Znaczna liczba uczestników konsultacji uważa też, że obok opracowywanych technicznych kodeksów sieciowych, potrzebne są także działania prawne, które przyspieszą rozwój transgranicznych rynków bilansujących oraz zapewnią jasne zasady niedyskryminowania uczestnictwa w tych rynkach. Stopniowo powinny być tez wyeliminowane systemy wsparcia dla wszystkich, także kopalnych źródeł energii. Tylko w ten sposób szanse poszczególnych technologii wytwarzania energii na rynku będą bardziej wyrównane.

PSEWTekst powstał przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony