Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Do 2030 roku Polska powinna odejść od węgla – zakładają scenariusze instytucji badawczych

Kluczowa w całym procesie dekarbonizacji jest kolejność kroków. Elektroenergetyka w Europie jest najsłabszym ogniwem, więc to ona w pierwszej kolejności będzie musiała się zmienić. Polska powinna zwiększyć tempo zmian - wynika z raportu Instrat.

   Powrót       19 lutego 2020       Energia   

Opublikowany we wtorek przez Fundację Instrat raport “2030. Analiza dot. granicznego roku odejścia od węgla w energetyce w Europie i Polsce(1)” prezentuje scenariusze transformacji sektora energetycznego opracowane przez międzynarodowe instytucje badawcze - IPCC, IEA oraz Climate Analitycs. Na podstawie tych modeli klimatyczno-energetycznych można wnioskować, iż aby spełnić cele Porozumienia Paryskiego, konieczne jest wyłączenie węgla z wytwarzania energii w krajach OECD(2) i Unii Europejskiej, a tym samym Polsce, do roku 2030. - Wśród globalnych modeli analitycznych, za najbardziej kompleksowe, także wielokrotnie weryfikowane i cytowane, należy uznać modele przytoczone w raporcie IPCC oraz modele stworzone przez Międzynarodową Agencję Energii – IEA – czytamy w raporcie.

Dlaczego rok 2030?

Potrzeba przyspieszenia tempa dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego wynika z konieczności realizacji międzynarodowych porozumień, zwłaszcza Porozumienia Paryskiego.

- Data odejścia od węgla nie jest przypadkowa. Wynika bezpośrednio ze scenariuszy ograniczających ocieplenie globu do poziomu 1,5°C, które znalazły się w raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Scenariusze te zakładają praktycznie całkowite zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla w krajach OECD i Unii Europejskiej do roku 2025, a w grupie scenariuszy 1,5°C z małym przekroczeniem - do roku 2030 - mówi Paweł Czyżak z Fundacji Instrat, współautor raportu.

W raporcie czytamy, że nie tylko klimatolodzy wskazują rok 2030 jako rok graniczny na odejście Polski od węgla. Międzynarodowa Agencja Energetyczna, znana z wyjątkowej ostrożności w projektowaniu scenariuszy produkcji energii, w raporcie Energy Technology Perspectives z 2017 roku przedstawiła ambitny scenariusz, bliski realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego, zakładający, że produkcja prądu z węgla w krajach Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, kończy się właśnie w 2030 roku.

- Scenariusze energetyczne nie pozostawiają wątpliwości - zmiany w sektorze energetycznym muszą przyspieszyć. Najbliższa dekada musi być dekadą rewolucyjnej zmiany w sektorze energetycznym. Nawet tak konserwatywna instytucja, jaką jest Międzynarodowa Agencja Energii, jasno wskazuje scenariusz, w którym Europa i Polska odchodzi od spalania węgla do 2030 roku - dodaje Michał Hetmański, współautor raportu.

Raport CoalSwarm

Autorzy przywołują również Raport organizacji CoalSwarm pt. „A Coal Phase-Out Pathway for 1.5°C” z października 2018 r., który łączy scenariusze dekarbonizacji sektora energetycznego z raportu IPCC z własną bazą danych zawierającą informacje o pracujących i planowanych elektrowniach węglowych. Na podstawie danych o jednostkach węglowych, CoalSwarm proponuje bardziej ambitny scenariusz wycofania energetyki węglowej w krajach OECD, oparty o trzy równolegle prowadzone inicjatywy prowadzące do spełnienia założeń raportu IPCC w sektorze energetyki. Mianowicie są to:

  • wstrzymanie budowy nowych bloków węglowych,
  • wyłączanie istniejących bloków węglowych, w kolejności od najstarszych,
  • zmniejszanie obciążenia istniejących elektrowni węglowych.

CoalSwarm zakłada, że aby spełnić założenia scenariuszy IPCC ograniczających globalne ocieplenie do 1,5°C (również tych z przekroczeniem), elektrownie węglowe będące w fazie planowania lub projektowania zostają wstrzymane, a ukończone tylko elektrownie będące już w budowie. Jest to kluczowe założenie, które zakłada determinację uczestników rynku w dążeniu do wycofania energetyki węglowej.

Casus Ostrołęki

Zeszłotygodniowa decyzja spółek Enea SA i Energa SA o zawieszeniu finansowania inwestycji Ostrołęka C koreluje z wnioskami z raportu. Jako na istotne okoliczności znacząco wpływające na tę decyzję wskazano: planowane zmiany polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej, w tym wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu, nową politykę kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wobec sektora elektroenergetycznego.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8281-Instrat-policy-paper-01-2020.pdf
2/ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)Powołano Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa. MAP (13 maja 2024)Co sądzimy o polityce klimatycznej? 78% poparcia dla inwestycji w OZE, ale prawie 75% boi się strat (10 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony