Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Pompy ciepła w sercu strategii unii energetycznej

Europejski sektor OZE przyjął optymistycznie opublikowane sprawozdanie KE na temat stanu unii energetycznej, a najnowsze wyniki badań Instytutu Fraunhofera pokazują, że pompy ciepła będą odgrywać istotną rolę w transformacji systemów energetycznych.

   Powrót       27 listopada 2015       Energia   

Raport przedstawiony 18 listopada przez Komisję Europejską ponawia jej zobowiązanie do dekarbonizacji systemu energetycznego oraz wyznacza nowe cele dla przyszłego zarządzania unią energetyczną. KE mocno wspiera rozwój nowoczesnych wysokoefektywnych technologii takich jak pompy ciepła, które idealnie wpisują się w strategię unii energetycznej.

Unia energetyczna to jeden z najważniejszych projektów Komisji Europejskiej, powołany do życia w pierwszej połowie bieżącego roku. Działania państw członkowskich w ramach unii związane są z obniżeniem emisyjności (kwestia wykorzystania energii odnawialnej), zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, poprawą wyników w zakresie efektywności energetycznej, tworzeniem wewnętrznego rynku energii, a także z badaniami naukowymi, innowacjami i konkurencyjnością. Wymienione priorytetowe obszary działań są ze sobą ściśle powiązane. Powszechne stosowanie technologii pomp ciepła wpisuje się w każdy z nich.

Dlaczego pompy ciepła?

Pompy ciepła wykorzystują energię z otoczenia (powietrze, woda, grunt). Udział energii odnawialnej wynosi od 60 do ponad 80 proc. Urządzenia te nie powodują żadnej niskiej emisji zanieczyszczeń w miejscu ich zastosowania, a ich emisyjność zależy tylko i wyłącznie od pochodzenia energii elektrycznej, którą wykorzystują. Dekarbonizacja wiąże się pośrednio ze zwiększeniem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Często używanym argumentem przeciw rozwojowi systemów OZE jest niestabilność produkcji energii elektrycznej w ciągu doby. Nowoczesne systemy energetyczne wymagają odpowiedniej optymalizacji, podejścia całościowego, w którym energia elektryczna jest trwale związana z produkcją ciepła i chłodu. W małej skali ze zjawiskiem takim mamy do czynienia w przypadku budynków energooszczędnych wyposażonych w mikroinstalacje OZE do produkcji energii elektrycznej. W obiektach takich pompy ciepła z powodzeniem wykorzystują nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu dnia (np. przez instalację fotowoltaiczną) do chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Często stosowane są również bufory wody grzewczej. Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid z pewnością przyczyni się do podobnej optymalizacji zysków i strat energii również w skali makro.

Lepsze zarządzanie energią

Zgodnie z zasadą unii energetycznej „Efektywność energetyczna przede wszystkim”, coraz większy nacisk kładzie się na stopniowe zmniejszanie zapotrzebowania systemów energetycznych na energię. Bardziej zrównoważone systemy umożliwią lepsze zarządzenie energią.

Pompy ciepła należą do najbardziej efektywnych urządzeń do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej, przez co zwiększają efektywność energetyczną w sektorze mieszkalnym, komercyjnym i przemysłowym. Pompy ciepła osiągają najwyższe klasy energetyczne (A+, A++, A+++).

Co więcej, urządzenia te mogą również pełnić rolę magazynów energii, umożliwiając przepływ energii pomiędzy sieciami elektrycznymi i ciepłowniczymi. Istotny udział pomp ciepła w sektorze grzewczym może znacząco ograniczyć konieczność importowania paliw kopalnych spoza Europy, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa energetycznego zarówno w skali całej unii energetycznej, jak też poszczególnych krajów.

Do głównych obszarów działań unii energetycznej zaliczono również wspieranie badań i wzrost innowacyjności poprzez koordynację i finansowanie projektów we współpracy z sektorem prywatnym. Technologia pomp ciepła jest zróżnicowana, niemal każda jej gałąź jest wciąż rozwijana i wszystko wskazuje na to, że w dziedzinie badań nad ich rozwojem nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa.

Parasol ochronny

W ramach unii energetycznej planowane jest również stworzenie w pełni zintegrowanego, wewnętrznego rynku energii poprzez umożliwienie jej swobodnego przepływu pomiędzy krajami członkowskimi. W tym celu konieczna będzie eliminacja przeszkód technicznych i prawnych. Unia energetyczna ma stanowić pewnego rodzaju parasol ochronny dla krajów, które do niej przystąpiły. Wiele wskazuje na to, że stopień bezpieczeństwa będzie uzależniony od przygotowania technologicznego państwowych systemów energetycznych. Już dzisiaj w każdym z państw członkowskich potrzebna jest ocena potencjału technologii wchodzących w skład systemu energetycznego  i wsparcie najlepszych spośród nich. Może warto więc przekierować subwencje z nieefektywnych rozwiązań pozbawionych przyszłości na rozwój produkcji i wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła.

Opublikowane na początku listopada opracowanie naukowców z Instytutu Fraunhofera na temat kosztów związanych z transformacją niemieckiego systemu energetycznego pokazało, że w optymalnym scenariuszu rozwoju energetyki elektryczne pompy ciepła należą do dominujących urządzeń służących do zaopatrzenia budynków w ciepło (80 proc. urządzeń grzewczych w 2050 r.). Warto przypomnieć, że prognozy rozwoju poszczególnych technologii we wspomnianym opracowaniu były związane zarówno ze spełnieniem założonych celów redukcji emisji CO2, jak również z optymalizacją kosztów Energiewende.

Ustalenia rozpoczynającego się niebawem Szczytu Klimatycznego COP21 w Paryżu mogą znacząco przyspieszyć realizację celów unii energetycznej.

PORT PCTekst powstał przy współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od dziś zmiany w Czystym Powietrzu (22 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)100 kW to 200 modułów fotowoltaicznych. O recyklingu w energetyce słonecznej i nie tylko (15 kwietnia 2024)Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”. MKiŚ wspiera dekarbonizację ciepłownictwa (10 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony