Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Ponad 2 mln zł na projekty z zakresu CSR – trwa nabór wniosków

   Powrót       25 stycznia 2016       Zrównoważony rozwój   

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Potrwa on do 8 lutego 2016 r.

Celem konkursu jest ułatwienie przedsiębiorcom wdrożenia projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Na bezzwrotne wsparcie finansowe mogą liczyć mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioski będą przyjmowane od firm zarejestrowanych na terenie pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

ISO 26000

Norma ISO 26000 została opublikowana 28 października 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO) po ponad 5 latach pracy. Stanowi praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) i zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na ich wielkość czy lokalizację. W Polsce jej wprowadzaniem zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny.

Norma wyróżnia następujące obszary CSR: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, środowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne.

Są to województwa, z których w poprzednich naborach pochodziło najmniej zgłoszeń do konkursu. Tym razem na każde z nich przeznaczono prawie 474 tys. zł. Do konkursu nie mogą podchodzić firmy, które już uzyskały wsparcie w poprzednich edycjach konkursu ani te, które działają krócej niż pół roku (licząc do dnia złożenia wniosku).

Zgodnie z normą ISO 26000 społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, dzięki której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Jednym z narzędzi CSR są działania proekologiczne. Wśród nich znajduje się wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie czystych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług. Przykłady takiej działalności opisaliśmy tutaj. CSR w założeniu ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Konkurs jest realizowany przez PARP po raz trzeci, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. zł, przy czym może ono stanowić do 70 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie PARP.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany na dwóch obszarach Natura 2000. MKiŚ publikuje projekty rozporządzeń (23 stycznia 2024)84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Zielone obligacje a raportowanie ESG (16 listopada 2023)Czy Twoja firma jest odpowiedzialna społecznie? Weź udział w badaniu na temat ESG i CSR (06 listopada 2023)60% globalnego PKB – oto prawdziwa wartość wody (17 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony