Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Poprawki Senatu do ustawy o produktach biobójczych przyjęte

   Powrót       09 października 2015       Ryzyko   

Do podpisu prezydenta trafi ustawa, która ma umożliwić stosowanie wspólnotowych przepisów dot. swobodnego przepływu produktów biobójczych w UE, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. W piątek Sejm przyjął do niej poprawki Senatu.

Senatorowie zaproponowali trzy poprawki do ustawy o produktach biobójczych, dwie z nich miały charakter redakcyjny. Trzecia, merytoryczna poprawka doprecyzowała przepis w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości co do tego, jaka jest podstawa udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Nowa ustawa ma umożliwić stosowanie rozporządzenia unijnego nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. W efekcie jej uchwalenia przestanie obowiązywać ustawa z 2002 r.

Regulacja ma umożliwić monitorowanie wprowadzonych do obrotu produktów biobójczych i sprawne wykrycie spowodowanego przez nie ewentualnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

W ustawie doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczymi. Obowiązek zgłaszania każdego przypadku takiego zatrucia nalożono m.in. na lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę. Do zgłoszenia zatrucia zobowiązano też podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie go do obrotu. Wprowadzono również dodatkowe przepisy dotyczące np. przyznawania czasu na zużycie istniejących zapasów produktów biobójczych, co jest niezbędne po zmianie warunków pozwolenia lub jego uchyleniu.

Nowe przepisy ustanawiają także obowiązek przedkładania co 5 lat sprawozdań z wykonania przepisów rozporządzenia 528/2012. Sprawozdania mają być przedkładane Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inspekcja ujawniła nielegalny przywóz odpadów z Niemiec do Polski (28 kwietnia 2021)Jak jesteśmy chronieni przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych? Wyniki kontroli NIK (23 kwietnia 2021)Czy będą zmiany unijnych przepisów dot. trwałych zanieczyszczeń organicznych? (09 kwietnia 2021)Ruda Śląska: Tereny zieleni i rekreacji w miejscu dawnej koksowni (25 marca 2021)Dwaj mężczyźni w areszcie za składowanie nielegalnych odpadów (22 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony