Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Posłowie stają w obronie biogazowni

Do Sejmu trafił nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE. To druga, obok rządowej, propozycja jej zmiany. W odróżnieniu od szeroko zakreślonego projektu resortu gospodarki – posłowie PSL postulują modyfikacje dotyczące wyłącznie biogazowni.

   Powrót       25 czerwca 2015       Energia   

W maju rząd zaproponował nowelizację uchwalonej w lutym br. ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478), która przewiduje wprowadzenie m.in. przedziałów wsparcia dla fotowoltaiki oraz biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Znalazły się w niej jednak także przepisy dotyczące wszystkich źródeł OZE (o planach resortu gospodarki w tym zakresie pisaliśmy 19 maja w artykule „Rząd odkrył karty w sprawie nowelizacji ustawy o OZE”).

W ubiegłym tygodniu posłowie PSL przedstawili własną propozycję zmian(1), której zakres jest znacznie węższy od noweli rządowej.

Na papierze i w praktyce

W Polsce funkcjonują dziś 52 przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną w 59 biogazowniach rolniczych, których moc zainstalowana elektryczna wynosi łącznie 67,156 MW. Według danych Prezesa Agencji Rynku Rolnego najmniejsza z nich ma moc zainstalowaną 0,250 MW, zaś największa 2,126 MW. To niedużo, gdyż przyjęty 13 lipca 2010 r. przez Radę Ministrów rządowy dokument „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020”(2) zakłada, że do 2020 roku w każdej polskiej gminie znajdzie się średnio jedna biogazownia. Pełna realizacja tych założeń wymagałaby więc uruchamiania przez następne 6 lat jednej biogazowni o mocy co najmniej 1 MW co 3-4 dni.

Poselska nowelizacja w praktyce dotyczy zatem niewielkiego ułamka rynku OZE, którego potencjał w innych technologiach szacuje się dziś na 6 154 MW.

Ustawowy cel dla biogazu

Kluczowa jest zmiana art. 59 ustawy o OZE, która ma polegać na wydzieleniu w ramach ogólnego 20-procentowego celu na rok 2020 wolumenu 0,35 proc. obowiązkowego udziału energii wytworzonej w instalacjach wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego. W art. 1 pkt 1 projektu wnioskodawcy proponują więc wprowadzenie celu cząstkowego, który pozwoli ich zdaniem wykorzystać potencjał biogazowni rolniczych oraz zastosować ich stabilizujące właściwości dla systemu elektroenergetycznego. Propozycja ustalenia określonego udziału energii z biogazu rolniczego w obowiązku umorzenia ma stanowić zachętę do rozwoju nowych oraz utrzymania już istniejących instalacji.

Znaczenie dla systemu

Rynek biogazu tworzą dziś przedsiębiorstwa niewielkie, których jednak oddziaływanie na bezpieczeństwo i stabilność pracy krajowej sieci elektroenergetycznej jest, zdaniem Ludowców, znamienne. Wskazują w tym kontekście na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla odbiorców końcowych, możliwość utylizacji odpadów rolno-spożywczych, tworzenie nowych lokalnych rynków surowcowych na obszarach o wyższym poziomie bezrobocia oraz możliwość magazynowania wyprodukowanego gazu i tym samym wzmocnienie zdolności regulacyjnych całego systemu.

Projekt czeka na opinie Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych. Proponowane przez posłów przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Przedstawiony przez PSL projekt zmian do ustawy o OZE
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1043-propozycja-zmiany-ustawy-OZE-PSL.pdf
2/ Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1043-kierunki-rozwoju-biogazowni-rolniczych.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energia prosto od krowy. Przydomowe biogazownie u podnóża Kilimandżaro (01 grudnia 2023)Biometan – nowe otwarcie dla biznesu i dekarbonizacji w Polsce (25 października 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)Lista substratów utrudnieniem dla biogazowni rolniczych (13 września 2023)Pierwsza mikrobiogazownia z programu Energia dla wsi powstanie w Bronowie (21 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony