Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Postulaty branży wiatrowej. Celem zdynamizowanie rozwoju branży offshore wind

Tzw. pięciopak wiatrowy przedstawili podczas Konferencji Offshore Wind Poland przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). Zawiera on postulaty branży dotyczące rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

   Powrót       24 listopada 2023       Energia   
Janusz Gajowiecki przedstawia postulaty PSEW w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Pakiet propozycji obejmuje pięć obszarów, których usprawnienie lub wdrożenie przyspieszyłoby rozwój projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Po pierwsze, potrzebne jest wdrożenie regulacji lub rozwiązań, które umożliwiłby krzyżowanie i nakładanie kabli instalowanych wokół farm wiatrowych na morzu. Infrastruktura offshore wind będzie z czasem rozwijać się, co spowoduje, że linie przesyłowe oraz kable będą musiał się krzyżować lub nakładać na siebie. Problemy dotyczą procedur administracyjnych w tym zakresie. Organy obecnie odmawiają wydania dwóch decyzji pozwalających na lokalizację dwóch różnych kabli podmorskich na rzecz dwóch inwestorów w tej samej lokalizacji. Ta kwestia może nawet zablokować dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach Bałtyku, mając na uwadze przyszłe projekty w tzw. II fazie rozwoju i być może III.

Po drugie, potrzebne jest wprowadzenie większej elastyczności w procesie realizacji projektów. Tu wskazano na "mikroprzesunięcia" turbin wiatrowych do ok. 50 metrów. W tej sytuacji inwestor mógłby jedynie zgłosić taką sytuację dyrektorowi urzędu morskiego bez konieczności udzielenia dodatkowej zgody. Realizacja projektu może czasami wymagać mikrozmian w projekcie, które nie musiałyby wymagać przechodzenia skomplikowanej ścieżki administracyjnej. Branża proponuje też usprawnienie procesu budowy morskich farm wiatrowych poprzez umożliwienie uzyskania pozwolenia na realizację prac przygotowawczych jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Po trzecie, PSEW postuluje usankcjonowanie możliwości sprzedaży energii z morskich farm przed końcowym odbiorem całej farmy, czyli w trakcie rozruchu technologicznego. W ten sposób turbiny wiatrowe mogłyby produkować energię po ich instalacji, nie czekając na ostateczne pozwolenia.

Czytaj też: Kto w Polsce sięga po wiatr na Bałtyku?

Czwartym postulatem jest możliwość przyłączania magazynów energii lub elektrolizerów do morskich farm wiatrowych bez utraty prawa do wsparcia projektów offshore wind. Definicja morskiej farmy wiatrowej powinna uwzględniać też infrastrukturę magazynu energii lub elektrolizera. Ta sprawa jest kluczowa, gdyż pomogłaby w wykorzystaniu energii z offshore wind do dekarbonizacji gospodarki np. z pomocą wodoru. W przypadku nadwyżek energii w dniach niskiego zapotrzebowania na energię można byłoby gromadzić energię i wykorzystywać w dniach wysokiego popytu w systemie KSE.

Piąty postulat dotyczy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich (PZPOM), a dokładniej jego rewizji w celu umożliwienia rozwoju projektów II fazy oraz uwzględnienia potencjału rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Takie działania podejmuje już m.in. Szwecja. Obecnie sektor szacuje, że potencjał offshore wind to 33 GW.

Permitting jeden z kluczowych problemów

Dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej wymaga nie tylko kadr z unikatowymi umiejętnościami, ale też przyspieszenia procedur w zakresie wydawania pozwoleń. Podczas konferencji eksperci i przedstawiciele branży byli zgodni co do tego, że usprawnienia administracyjne w Polsce są konieczne do skrócenia czasu realizacji projektów wiatrowych. Czasami dochodzi do sytuacji, że wiele działań inwestorów pokrywają się, co tylko pogłębia problem nadmiernej biurokracji. Dr Karol Lasocki, partner w DWF Poland wyliczał, że To przełożyłoby się także na ograniczenie kosztów rozwoju projektów. Inwestorzy muszą działać na rynku uwzględniają 10 ustaw, 11 organów decyzyjnych, 23 postępowania, w ramach których trzeba uzyskać ok. 40 uzgodnień lub opinii.

Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), że hasło przewodnie „piąty bieg dla offshore” nawiązuje do potrzeby przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, co będzie potrzebować „odważnych decyzji polityków” po wyborach.

- Dziś decydujemy o roli offshore wind w polityce energetycznej Polski oraz priorytetach w rozwoju technologii, które mają największy potencjał – powiedział.

Przedstawiciele branży oraz eksperci wyrazili nadzieję, że postulaty zostaną uwzględnione przez nowy rząd w kreowaniu dalszej architektury energetycznej, zwłaszcza offshore wind. Morskie farmy wiatrowe są jednym z filarów transformacji energetycznej Polski.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trzy kluczowe dokumenty dla europejskiego wiatru. Co na to polski przemysł? (19 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję firmy Vestas. 300 nowych miejsc pracy w Szczecinie (05 lutego 2024)11 TW mocy odnawialnych w 2030 r. dla 1,5 st. C. Joint Research Centre kreśli scenariusze (25 stycznia 2024)42% udziału OZE w globalnej produkcji energii w 2028 r. Cel z COP28 osiągalny, ale wymaga pracy (16 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony