Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
04.03.2021 04 marca 2021

Technologia Power-to-Gas ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego wdrożenia Zielonego Ładu

   Powrót       22 lutego 2021       Energia   

Sposoby regulacji technologii Power-to-Gas to temat kolejnej Białej Księgi – drugiego dokumentu z serii rekomendacji europejskich regulatorów odnoszących się do wybranych zagadnień objętych Europejskim Zielonym Ładem.

Jest to drugi, po Białej Księdze dotyczącej regulacji sieci wodorowych, dokument europejskich organów regulacyjnych. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for Cooperation of Energy Regulators, ACER) i Rada Europejskich Regulatorów Energii (The Council of European Energy Regulators, CEER) prezentują w nich regulacyjne aspekty związane z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Celem jest wsparcie Komisji Europejskiej w ocenie dostępnych wariantów działań w ramach przygotowania prawodawstwa dotyczącego integracji wodoru i systemu energetycznego.

Power-to-Gas

Power-to-Gas (P-to-G lub P2G) to technologia, polegająca na przekształceniu energii elektrycznej w gazy odnawialne, w tym wodór albo, przy dodatkowym procesie metanizacji, w metan syntetyczny (czyli wytworzony, a nie wydobyty). Technologia ta umożliwia przekształcenie energii elektrycznej wytwarzanej z mniej stabilnych odnawialnych źródeł energii w okresach ich dostępności w inne formy energii.

W tego typu instalacjach w procesie przekształcenia energii elektrycznej można uzyskać wodór (elektroliza), którego wykorzystanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wodór charakteryzuje się wysoką gęstością energii, a także pozwala na stosunkowo długi okres przechowywania paliwa oraz możliwość szybkiego wykorzystania na potrzeby systemu. Wykorzystanie elektrolizerów m.in. w układach P2G umożliwia zagospodarowanie nadwyżek energii pochodzącej z OZE i elektrowni jądrowych oraz pozwala na integrację systemu gazowego z systemem elektroenergetycznym. Przyczynia się zatem do optymalizacji całego systemu energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Obejrzyj wideo: Power to gaz: mariaż biogazu z energią wiatrową

Opublikowany 11 lutego 2021 r. dokument White Paper pt. „Regulatory Treatment of Power-to-Gas” to drugi dokument ACER oraz CEER i dotyczący procesów transformacji energetyki w kontekście zagadnień Europejskiego Zielonego Ładu. Biała Księga zawiera zalecenia dotyczące sposobu regulacji instalacji Power-to-Gas. Regulatorzy w dokumencie wskazują m.in. że:

  • należy zrewidować definicje działań w kontekście zintegrowanych sektorów gazu i energii elektrycznej;
  • należy uznać inwestycje i zarządzanie instalacjami Power-to-Gas za działania rynkowe otwarte na konkurencję pomiędzy uczestnikami rynków;
  • ewentualne zaangażowanie operatorów systemów w rozwój i eksploatację instalacji Power-to-Gas jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach – na podstawie decyzji i kontroli regulatorów;
  • wykorzystanie instalacji Power-to-Gas oraz ich odpowiednia lokalizacja powinny być uwzględnione w analizie potrzeb systemu;
  • należy określić odzwierciedlające koszty taryfy sieciowe, które powinny być stosowane do porównywalnych działań w sektorach energii elektrycznej i gazu w sposób niezależny od zastosowanej technologii;
  • należy zapewnić, aby system podatków i opłat nie blokował tworzenia zintegrowanego systemu energetycznego;
  • należy zapewnić identyfikowalność elementu niskoemisyjności w nośniku energii w całym zintegrowanym systemie energetycznym.

Zgodnie z opinią autorów dokumentu, wykorzystanie technologii Power-to-Gas ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Źródło: URE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE to nie zielony kwiatek do kożucha, ale sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (29 października 2020)Wodór to remedium na wiele bolączek energetyki, transportu i przemysłu (09 października 2020)Podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej (07 lipca 2020)Power to gaz: mariaż biogazu z energią wiatrową (29 października 2019)Prezes UPEBI: W branży umiarkowany optymizm (23 października 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony