Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2022 28 września 2022

Rada Europejska przyjęła unijne prawo klimatyczne

   Powrót       28 czerwca 2021       Ryzyko środowiskowe   

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej 24–25 maja 2021 r. unijni przywódcy potwierdzili swoje konkluzje ze szczytu w grudniu 2020 r.

Poprosili Komisję Europejską o szybkie przedstawienie pakietu legislacyjnego „Fit for 55” wraz z dogłębną analizą skutków środowiskowych, gospodarczych i społecznych na szczeblu państw członkowskich. Postanowili też powrócić do kwestii po tym, jak Komisja przedstawi projekt.

Unijni przywódcy wyrazili zadowolenie z niedawnego porozumienia między Radą a Parlamentem co do projektu europejskiego prawa klimatycznego.

Na koniec wyrazili zadowolenie z powrotu USA do porozumienia paryskiego i zaapelowali do międzynarodowych partnerów, zwłaszcza do członków G-20, o zwiększenie ambicji przed oenzetowską konferencją klimatyczną COP-26 w Glasgow.

Zredukowanie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc.

By wywiązać się z międzynarodowych zobowiązań klimatycznych, UE przyjęła ambitne ustawodawstwo w wielu dziedzinach polityki. Państwa UE wyznaczyły wiążące cele redukcyjne dla kluczowych sektorów gospodarki, by znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.

Do 2017 r. UE zredukowała swoje emisje o niemal 22 proc. w porównaniu z 1990 r. Oznacza to, że swój cel redukcyjny na 2020 r. osiągnęła trzy lata przed terminem.

W grudniu 2020 r., ponieważ UE zobowiązała się do zwiększenia ambicji klimatycznych zgodnie z porozumieniem paryskim, przywódcy UE zatwierdzili wiążący cel UE zakładający ograniczenie w UE emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Oznacza to znaczny postęp w stosunku do poprzedniego celu na 2030 r. zakładającego redukcję o 40 proc.

W kwietniu 2021 r. Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie co do europejskiego prawa klimatycznego, które z osiągnięcia celu redukcyjnego na 2030 r. czyni wymóg prawny. Porozumienie zostało zatwierdzone przez unijnych ambasadorów w maju 2021 r.

Choć zwiększony poziom ambicji klimatycznych będzie wymagał przekształcenia gospodarki UE, pozwoli też:

  • pobudzić zrównoważony rozwój gospodarczy,
  • stworzyć miejsca pracy,
  • zapewnić obywatelom UE korzyści zdrowotne i środowiskowe,
  • przyczynić się do długoterminowej globalnej konkurencyjności gospodarki unijnej poprzez promowanie innowacji w zakresie zielonych technologii.

Osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dokładnie rok przed wyznaczeniem nowego celu redukcyjnego przywódcy UE na szczycie Rady Europejskiej zatwierdzili cel zakładający osiągniecie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Oznacza to, że do roku 2050 r. UE drastycznie ograniczy emisje gazów cieplarnianych i znajdzie sposoby na zrekompensowanie pozostałych i nieuniknionych emisji. Osiągnięcie zerowego bilansu emisji netto będzie korzystne dla ludzi i środowiska i pomoże ograniczyć globalne ocieplenie.

W konkluzjach z grudnia 2019 r. Rada Europejska podkreśliła, że transformacja w kierunku neutralności klimatycznej przyniesie znaczne korzyści, jeśli chodzi o:

  • wzrost gospodarczy
  • rynki
  • zatrudnienie
  • rozwój technologiczny.

Przywódcy UE uznali też, że należy zapewnić odpowiednie przepisy ramowe, tak by transformacja ta była nie tylko racjonalna kosztowo, lecz również społecznie zrównoważona i sprawiedliwa. Niedawno ustanowiony mechanizm sprawiedliwej transformacji wesprze – odpowiednio do potrzeb – regiony i sektory, które stoją w obliczu szczególnych wyzwań w związku z transformacją klimatyczną.

Przywódcy podkreślili, że działania klimatyczne należy uwzględniać we wszystkich sektorach polityki, i przypomnieli, że UE jest zdecydowana zrealizować swoje obietnice. Podkreślili, że do wprowadzenia UE na ścieżkę transformacji konieczne są znaczne inwestycje publiczne i prywatne i że w tym kontekście kolejny długoterminowy budżet UE znacząco przyczyni się do działań klimatycznych.

W myśl niedawno uzgodnionego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 i Next Generation EU co najmniej 30 proc. całkowitych wydatków powinno być przeznaczone na projekty związane z klimatem.

Europejski zielony ład: od celu do konkretnych działań

Europejski zielony ład jest dla UE planem i harmonogramem działań na rzecz realizacji jej ambicji klimatycznych. Stwierdza się w nim, że wszystkie działania i polityki UE muszą odegrać rolę w osiąganiu neutralności klimatycznej, i wyznacza się harmonogram inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych, które pomogą UE w realizacji tego celu. Inicjatywy te dotyczą takich sektorów jak przemysł, transport i mobilność, energia i finanse.

Europejskie prawo klimatyczne, które obecnie negocjują Rada i Parlament Europejski, przekształci polityczne zobowiązania UE na rzecz klimatu w zobowiązanie prawne. Po sfinalizowaniu i przyjęciu akt ten wyznaczy ramy działań, które UE i jej państwa członkowskie powinny podjąć, by stopniowo ograniczyć emisje, a docelowo do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną UE.

Źródło: Rada Europejska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nabór do pilotażowego programu dla miast nt. transformacji klimatycznej (12 września 2022)Międzynarodowy sojusz na rzecz dekarbonizacji przemysłu (01 września 2022)Forum Termomodernizacja 2022. Efektywność energetyczna kluczem do neutralności klimatycznej w budownictwie (12 lipca 2022)PE za włączeniem gazu i atomu do unijnej taksonomii (07 lipca 2022)Wielkopolska Wschodnia: 18 mln euro na neutralność klimatyczną (05 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony