Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Zakłady przemysłowe będą informować o zagrożeniu

Zapewnienie lepszej ochrony przed katastrofami przemysłowymi oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w zakładach, przewiduje nowelizacja Prawa ochrony środowiska, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

   Powrót       28 sierpnia 2015       Ryzyko środowiskowe   

Nowelizacja ma wprowadzić do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy Seveso III z 2012 roku ws. kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Termin jej wdrożenia minął 31 maja br.

Nowela dotyczy 380 zakładów w Polsce, w tym 180 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i 200 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Przepisy mają zapewnić wysoki poziom ochrony ludzi, zdrowia i środowiska.

Dostosowanie do nowego sposobu oznaczania substancji

Oprócz ujednolicenia polskich przepisów z dyrektywą Seveso III, nowe prawo ma też na celu dostosowanie istniejącego systemu klasyfikacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego sposobu oznaczania substancji i mieszanin chemicznych, określonego przez unijne rozporządzenie CLP.

Chodzi o rozporządzenie CLP (Classification, Labelling, Packaging – Klasyfikacja, Znakowanie, Pakowanie). CLP wprowadziło w UE nowy system kwalifikacji, który jest oparty na Globalnie Zintegrowanym Systemie Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów GHS (Globally Harmonized System).

Lepszy dostęp społeczeństwa do informacji

Nowelizacja ma też wzmacniać wymogi dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Dostępne mają być m.in. informacje o poważnych zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w zakładzie przemysłowym oraz o ich skutkach dla środowiska i ludzi.

Zakłady przemysłowe będą musiały np. na swoich stronach internetowych zamieszczać informacje o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w przedsiębiorstwie, o sposobach przeciwdziałania im, a także o wynikach kontroli bezpieczeństwa. Natomiast na stronach straży pożarnej będzie można sprawdzić, jak wyglądają wyniki kontroli w poszczególnych zakładach.

Konieczny system zarządzania bezpieczeństwem

Nowe prawo obejmie też przepisy odnoszące się do kwestii zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz w zakresie kontroli tego rodzaju zakładów.

Zgodnie z nowelą prowadzący zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku będą zobowiązani do wdrożenia programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem. Będą one musiały być też aktualizowane.

Rozporządzenie określi odległość zakładów od domów

W rozporządzeniu, jakie jest przygotowywane przez resort środowiska, ma zostać określony m.in. sposób ustalania bezpiecznej odległości zakładów przemysłowych od siedzib ludzkich. Określone mają też być rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu takiej odległości.

Nowelizacja stanowi też, iż Państwowa Straż Pożarna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska, będą mogły wspólnie prowadzić kontrolę w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Strażacy będą mogli nakładać mandaty na zakłady, które nie przestrzegają przepisów dot. przeciwdziałania poważnym awariom.

Katastrofy przemysłowe w Europie

Ostatnia poważna katastrofa przemysłowa w UE zdarzyła się przed pięcioma laty na Węgrzech. W czerwcu 2010 roku w fabryce aluminium w mieście Ajka doszło wycieku 600-700 tys. m sześć. tzw. czerwonego szlamu. Zginęły dwie osoby, około 100 odniosło obrażenia, powstały też ogromne zniszczenia w terenie.

Nazwa dyrektywy Seveso pochodzi od przedmieść Mediolanu, gdzie w 1976 roku doszło do poważnego wycieku toksycznych dioksyn. W następstwie katastrofy skażeniu uległ obszar, na którym żyło około 30 tys. ludzi. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Papierowe kubki. Badania nad toksycznymi substancjami i … mikroplastikiem (01 września 2023)Papierowe słomki mogą zawierać PFAS. Wyniki badań (28 sierpnia 2023)Na Żuławach znaleziono beczki z substancją niewiadomego pochodzenia (21 lipca 2023)Produkty będą bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku? Przegląd unijnych ram ekoprojektu (13 lipca 2023)Rada UE przyjęła stanowisko ws. rozporządzenia CLP (04 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony