Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Program likwidacji niskiej emisji na Śląsku – wkrótce nabór wniosków

   Powrót       31 marca 2016       Ryzyko środowiskowe   

W drugim kwartale tego roku mają ruszyć nabory wniosków do programu służącemu poprawie jakości powietrza w regionie - wynika z informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który koordynuje przedsięwzięcie.

Budżet całego programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" wyniesie około miliarda złotych. Pierwotnie miał on być trzykrotnie większy. Jak jednak zastrzegł rzecznik WFOŚiGW Maciej Gramatyka, to nie od Funduszu zależała ustalona na szczeblu rządowym wartość środków na realizację programu.

Śląskie odpowiada za 40 proc. niskiej emisji w Polsce

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że w skali kraju woj. śląskie odpowiada za ok. 40 proc. niskiej emisji. Jednocześnie region ten zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem produkcji i sprzedaży energii cieplnej (to 15,9 proc. krajowej sprzedaży energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej).

Przygotowany program obejmuje cały subregion centralny woj. śląskiego. Przewidziano w nim trzy poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (pula środków 30,4 mln euro), efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (pula 186,6 mln euro) oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej (z pulą 23,8 mln euro).

Wsparcie dla spółdzielni oraz dostawców i dystrybutorów energii

W pierwszym z poddziałań chodzi przede wszystkim o głęboką termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła oraz likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni. Tutaj projekty mogą zgłaszać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe lub działający na ich rzecz dostawcy usług energetycznych.

Drugi nabór skierowany jest do firm zajmujących się dystrybucją ciepła i/lub chłodu i dotyczy budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnych do istniejących odbiorców (głównie na cele komunalno-bytowe). W trzecim poddziałaniu, chodzi o wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę sieci dystrybucyjnych w celu podłączenia nowych lub przyszłych odbiorców. Te wnioski mogą składać właściciele infrastruktury ciepłowniczej planujący obsługiwać tereny rozwojowe miast lub budynki nie posiadające dotąd źródeł ciepła.

Jak przypomniał Gramatyka, WFOŚiGW przygotowując program w ubiegłym roku prowadził konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi podmiotami i samorządami, m.in. aby zainteresować tymi funduszami potencjalnie najszersze grono odbiorców.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

EKO Technologie dla przedsiębiorstw XXI wieku (20 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Sopot z lotu ptaka, czyli prace nad mapami strat ciepła i zanieczyszczenia światłem (10 marca 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Przepis na modernizację budynku korzystną dla środowiska i zdrowia? Najpierw ocieplenie, potem wymiana kotła (17 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony