Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Projekt Doradztwa Energetycznego – nieodpłatne porady i konsultacje dla sektora publicznego i prywatnego

Redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego to jedno z głównych wyzwań, przed jakim stoimy. Jak przeprowadzić inwestycje? Wsparciem w tym zakresie służy Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Krakowie.

   Powrót       27 listopada 2023       Energia       Artykuł promocyjny   

Skuteczność działań w tym obszarze bez wątpienia zaważy na jakości życia Polaków w następnych dziesięcioleciach.

Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny oddziałują na zdrowie ludzi, powodując wiele chorób układu krwionośnego i oddechowego. Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi obserwuje się w rejonach zurbanizowanych. Celem działań w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych, w sposób pozwalający na osiągnięcie poprawy jego jakości przynajmniej do standardów określonych prawem.

Wymiana kopciuchów jest konieczna

W tym obszarze kluczową rolę odgrywa wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych i zbiorowego zamieszkania. Istotne znaczenie ma również zmniejszenie zużycia energii w sektorach: przemysłu, komunalnym, czy też energetyki oraz restrukturyzacja procesów produkcyjnych, poprawiająca parametry technologiczne i umożliwiająca odejście od węgla na rzecz bardziej przyjaznych środowisku nośników energii elektrycznej i ciepła, co również będzie miało wpływ na jakość otoczenia, w którym żyjemy. Wymagania prawne oraz stale rosnąca świadomość ekologiczna skłania potencjalnych inwestorów do działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) i poszukiwania optymalnych rozwiązań pod względem ekologicznym i finansowym.

Wsparciem w tym zakresie służy Zespół Doradców Energetycznych (Zespół DE) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW w Krakowie).

Doradcy zatrudnieni są w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z partnerami na terenie całego kraju, tj. 15 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Projekt finansowany jest w 100% ze środków POIiŚ na lata 2014-2020, w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Poddziałanie 1.3.3.

Realizacja Projektu Doradztwa Energetycznego odbywa się poprzez:

 • wsparcie doradcze w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji,
 • realizację różnego typu szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla szerokiej grupy odbiorców,
 • szkolenia dla Energetyków Gminnych,
 • wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • wskazanie dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji.

Pomoc Doradców Energetycznych skierowana jest do różnych grup odbiorców tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego,
 2. sektora publicznego,
 3. przedsiębiorstw,
 4. osób fizycznych,
 5. sektora mieszkaniowego, w tym wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

a także każdego podmiotu, który zamierza realizować inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej i ochrony powietrza, mających na celu redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz wykorzystanie OZE.

Działania Zespołu Doradców Energetycznych swoim zasięgiem obejmują całą Małopolskę, a każdemu z 7 zatrudnionych w WFOŚiGW w Krakowie Doradców przypisany został wydzielony obszar województwa - wykaz gmin obsługiwanych przez poszczególnych Doradców.

Doradcy udzielają nieodpłatnie porad i konsultacji bezpośrednio w biurze, jak również w terenie, tj. w miejscu realizacji inwestycji. Ponadto Zespół DE bierze udział w różnego rodzaju spotkaniach, eventach informacyjno-promocyjnych, piknikach ekologicznych oraz audycjach radiowych, jak również organizuje konferencje i uczestniczy w charakterze prelegentów w wydarzeniach o tematyce związanej z efektywnością energetyczną, ochroną powietrza i OZE.

Kontynuacja programu jest potrzebna

Obecnie z uwagi na ciągle rosnące zainteresowanie wsparciem doradczym oraz skuteczność prowadzonych dotychczas działań, trwają prace nad kontynuacją Projektu Doradztwa Energetycznego w nowej odsłonie, tj. PDE 2.0., wzbogaconej o komponent klimatyczny. W pracach nad przygotowaniem niezbędnych rozwiązań oraz dokumentacji projektowej uczestniczy NFOŚiGW wraz ze wszystkimi wojewódzkimi funduszami.

Zadania w ramach kontynuacji Projektu będą oparte o strukturę Doradców klimatyczno-energetycznych i ukierunkowane m.in. na:

 1. edukację energetyczną – ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych lub narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego;
 2. zwiększenie świadomości społeczeństwa - w tym grup, do których kierowane jest wsparcie w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego;
 3. wsparcie doradcze w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE, adaptacji do zmian klimatu itp.

Więcej informacji o Projekcie można znaleźć na stronach internetowych: Projekt Doradztwa Energetycznego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Projekt Doradztwa Energetycznego.

WFOŚiGW KrakówArtykuł powstał we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwszy Rzeszowski Panel Klimatyczny. 51 rekomendacji (20 lutego 2024)(Nie)oczywiste korzyści. Jak efektywność energetyczna wzmacnia biznes (19 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Efektywność energetyczna pierwszym paliwem. 31 państw na rzecz transformacji po 50 urodzinach IEA (15 lutego 2024)10 pytań o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (15 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony