Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

ROP według producentów opakowań. Organizacje zrzeszające przekazały swoje propozycje Ministrowi Klimatu

   Powrót       20 lutego 2020       Odpady   

Pięć organizacji zrzeszających producentów opakowań zaproponowało całkowite przejęcie odpowiedzialności za selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych. Ich wspólne stanowisko ws. Zaktualizowanej Koncepcji Nowego Systemu Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi trafiło do Ministra Klimatu.

Czytaj: Gospodarka odpadami w Polsce, czyli rozszerzona odpowiedzialność samorządu

W poniedziałek, 17 lutego 2020 r. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego oraz Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-Pak wystosowały do Ministra Klimatu wspólne stanowisko w sprawie Zaktualizowanej Koncepcji Nowego Systemu Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi zaprezentowanej przez Ministerstwo Klimatu.

Organizacje podkreśliły w nim, że "najbardziej efektywnym rozwiązaniem powinno być nie tylko finansowanie, ale przede wszystkim organizacja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz dalszego ich zagospodarowania przez działających w imieniu wprowadzających organizacje Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta opakowań".

- Uważamy, że po wprowadzeniu w życie dyrektyw odpadowych, samorządy gminne powinny być wyłącznie odpowiedzialne za odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów resztkowych (pozostających po segregacji u źródła) oraz innych odpadów komunalnych jak odpady biodegradowalne, rozbiórkowe i gabarytowe. Za odbiór i zagospodarowanie tych właśnie odpadów powinni płacić mieszkańcy, tak jak ma to miejsce w przeważającej większości krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo mieszkańcy powinni pokrywać koszty selektywnej zbiórki i zagospodarowania frakcyjnych odpadów nieopakowaniowych (np. makulatury gazetowej). Proces zbiórki i recyklingu takich odpadów nieopakowaniowych realizowałyby organizacje ROP opakowań (w formukle non-profit - red.), ale samorządy gminne rozliczałyby koszty takiej operacji z organizacjami ROP opakowań - napisano w stanowisku.

Czytaj: Samorządowcy proponują dwa warianty rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Organizacje ROP opakowań zaproponowały przejęcie odpowiedzialności za:

  • ustalenie zasad selektywnej zbiórki i norm odnośnie jakości, tj. dopuszczalności zanieczyszczenia,
  • zapewnienia odpowiedniej infrastruktury do selektywnej zbiórki, np. pojemników i worków, uzależnioną np. od stopnia urbanizacji danego terenu, częstotliwości odbioru, itd.,
  • zapewnienie egzekwowania zasad selektywnej zbiórki, gdzie ewentualną karą powinien być brak odbioru danego pojemnika przy zanieczyszczeniu jego zawartości, lub przy kolejnym incydencie nieprawidłowej segregacji, obciążenie przez samorząd gminny właściciela nieruchomości stawką z tytułu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odbiór prawidłowo posegregowanych odpadów poprzez kontraktację tego odbioru przez wyspecjalizowane podmioty niezależnie od tego, czy są podmiotami prywatnymi czy należącymi do samorządów,
  • skierowanie odebranych odpadów do sortowni, posiadających odpowiednie zezwolenie i technologie właściwe dla danego rodzaju odpadu,
  • wyegzekwowania koniecznego doczyszczenia odpadów dostarczanych do recyklerów,
  • zapewnienia dobrej jakości surowca wtórnego przywróconego na rynek w celu wykorzystania go przez wytwórców różnych produktów, w tym opakowań.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Miliony ton odpadów żywnościowych i tekstylnych. Rewizja dyrektywy ma to zmienić (15 lutego 2024)Wiceszefowa MKiŚ: będzie nowela ustawy kaucyjnej, choć system ma ruszyć od 2025 r. (15 lutego 2024)Eurostat: Ilość odpadów komunalnych per capita w UE mniejsza o 19 kg (13 lutego 2024)Wiceminister MKiŚ: nie mogę potwierdzić, że ROP wejdzie w tym roku (08 lutego 2024)Model 3T optymalny dla branży wod-kan. Co zmieni nowa dyrektywa i co dzieje się nad Bałtykiem (07 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony