Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – spotkania konsultacyjne i co dalej?

W resorcie klimatu odbyła się kolejna tura prekonsultacji w sprawie wprowadzenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz systemu kaucyjnego. Spotkanie nie przyniosło przełomu, a na wdrożenie przepisów UE mamy czas do lipca 2020 r.

   Powrót       31 stycznia 2020       Odpady   

W 2018 r. w ramach tzw. pakietu odpadowego znowelizowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Do istotnych elementów zmiany tej dyrektywy należy określenie w art. 8 i 8a minimalnych wymagań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialność producenta (m.in. w zakresie poziomu finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach). Na wdrożenie przepisów związanych z ROP mamy czas do lipca 2020 r.

We wrześniu ubiegłego roku odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w Ministerstwie Środowiska z interesariuszami branży odpadowej, w celu wspólnego wypracowywania modelu ROP w Polsce. Ostatnia tura kilka dni temu miała miejsce w Ministerstwie Klimatu.

Głównymi elementami koncepcji (przedstawionej początkowo przez Ministerstwo Środowiska, a dziś kontynuowanej przez Ministerstwo Klimatu) jest wprowadzenie dwóch opłat P1 i P2. Jak wyjaśnia Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), opłata, którą będzie płacił wprowadzający produkty w opakowaniach, będzie dystrybuowana w dwóch strumieniach. Co ważne, zostanie wprowadzony specjalny regulator, który będzie ustalał minimalne stawki. Teraz porozumienia dobrowolne i organizacje odzysku opakowań działają na zasadach rynkowych.

Impresje ze spotkania

Generalnie formuła prekonsultacji przyjęta przez Ministerstwo jest dobrze oceniana przez uczestników spotkania, ale wypracowanie satysfakcjonującego dla wszystkich stron stanowiska nie będzie łatwe. Zarówno samorządy, przemysł, organizacje odzysku, recyklerzy, jak i Ministerstwo Klimatu mają swoje priorytety.

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, podczas spotkania podkreślał, że “w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, ROP powinien przenieść w dużym stopniu ciężar finansowania zagospodarowania odpadów opakowaniowych z mieszańców na wprowadzających produkty”. Krótko mówiąc, ma to umożliwić rozwój rynku recyklingu odpadów oraz być wsparciem dla kulejącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Ostatnia tura spotkań konsultacyjnych w sprawie ROP w MK nie przyniosła żadnego przełomu, czy diametralnej zmiany w stosunku do prezentowanej wcześniej koncepcji. Warto zauważyć, że Ministerstwo dodało kaskadową redystrybucję środków finansowych, co dodatkowo komplikuje całą propozycję i zrewidowało pogląd w sprawie systemu kaucyjnegoMagdalena Dziczek, dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK. Dziczek dodaje w imieniu EKO-PAK, że jego członkowie uważają decyzję o przekazaniu odpowiedzialności za stworzenie systemu kaucyjnego i późniejsze nim zarządzanie producentom za zmianę w dobrym kierunku.

- Natomiast zdecydowanie nie zgadzamy się z podtrzymywaniem koncepcji systemu fiskalno-redystrybucyjnego i stoimy na stanowisku, że system powinien być oparty o mechanizmy konkurencyjne. Jesteśmy gotowi realizować razem z gminami zadania dotyczące selektywnej zbiórki i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych, by wykorzystać wszystkie pozytywne możliwości, jakie mogą płynąć z wdrożenia mechanizmu ROP – podkreśla Dziczek.

Na spotkaniu nie określono, czy odbędą się kolejne spotkania prekonsultacyjne.

Do 7 lutego br. jest czas na zgłaszanie do Ministerstwa Klimatu pisemnych uwag i stanowisk wszystkich zainteresowanych interesariuszy.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)Przesunięcie dla napojów mlecznych i uprawnienia kontrolne. O systemie kaucyjnym przed Dniem Ziemi (19 kwietnia 2024)W 2024 r. Polska ma zapłacić 2,3 mld zł podatku od plastiku. Szacunki MKiŚ (18 kwietnia 2024)Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony