Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

ROP i system kaucyjny w Polsce. “Nic się nie zmieniło”

   Powrót       20 maja 2022       Odpady   
Odpady opakowaniowe

Systemy kaucyjne funkcjonują obecnie w dwunastu krajach Unii Europejskiej (UE). Jednym z impulsów do tworzenia systemów kaucyjnych w poszczególnych państwach stała się m.in. unijna dyrektywa ws. tworzyw sztucznych jednorazowego użytku z 2019 r., w której kraje członkowskie UE zostały zobowiązane do osiągnięcia 90% poziomu recyklingu plastikowych opakowań po napojach do 2029 r.

19 maja br. w Katowicach odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii, gdzie dyskutowano na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) i sposobów budowy efektywnego systemu kaucyjnego w Polsce.

Mieliśmy mnóstwo nowelizacji ustawy o odpadach, (...) o utrzymaniu czystości, (...) ale jeśli chodzi o dużą zmianę koncepcji, podejścia do gospodarki surowcowej, to nic się nie zmieniło – ocenił Jakub Tyczkowski, prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol S.A. – Chcemy patrzeć na odpad jako na surowiec. (...) Tylko kilka procent frakcji surowcowej, którą jesteśmy w stanie wysegregować z odpadów zmieszanych, możemy przekazać do recyklingu. Gigantyczne ilości surowców nadal trafiają na składowiska, do spalarni (...) – podsumował.

ROP jako droga do zamknięcia obiegu

Jeden z prelegentów, mec. Maciej Kiełbus, odniósł się do systemu ROP z perspektywy samorządowej. Wśród postulatów, które padają ze strony jednostek samorządu terytorialnego, ekspert wyróżnił m.in. apele o całościowe zmiany prawne (gdzie administracja rządowa stworzyłaby nową ustawę w miejsce licznych nowelizacji) oraz przedstawienie projektów aktów wykonawczych. Jako niezbędny czynnik prowadzący do zmian mec. Maciej Kiełbus także wskazał przyspieszenie prac wraz z szeroką dyskusją z udziałem wszystkich interesariuszy. Wskazał także, że nierozwiązanym problemem jest m.in. przedstawienie czytelnych i weryfikowalnych kryteriów przyznawania środków na inwestycje, a także wysoki poziom złożoności procedur w trakcie procesu inwestycyjnego.

Jak stworzyć efektywny system kaucyjny?

Anna Sapota, wiceprezeska ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej z firmy Tomra, wymieniła w trakcie konferencji cztery elementy efektywnego systemu kaucyjnego(1), które mogłyby być zaimplementowane na polskim gruncie:

  • wydajność – uwzględnienie w systemie kaucyjnym szerokiego zakresu napojów i opakowań, aby w jak największym stopniu zachęcić nabywcę do przekazania surowca do ponownego przetworzenia;
  • wygoda – kluczem do sprawnie działającego systemu kaucyjnego ma być system zwrotu opakowań, który jest łatwo dostępny dla wszystkich użytkowników;
  • odpowiedzialność producenta – w najbardziej efektywnych modelach producenci reinwestują w system nieodebrane kaucje oraz przychody z surowców wtórnych, a jeśli koszty przekraczają ich dochody, różnica jest pokrywana przez producentów.
  • integralność systemu – system wymaga aktywnego działania organu władz, który będzie kontrolował zgodność działania uczestników systemu z przepisami i egzekwował jego prawidłowe działanie.
Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Opisywane elementy zostały pierwotnie wyróżnione w raporcie firmy Tomra dostępnym pod linkiem:
http://ww.tomra.com/en/collection/reverse-vending/deposit-return-schemes/white-paper

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykling tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej – nowe regulacje (25 listopada 2022)Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r. (22 listopada 2022)Co tydzień zjadamy nawet 5 gramów mikroplastiku (21 listopada 2022)Raport IOŚ-PIB: Prawie 7 mln Polaków unika opłat za odpady (18 listopada 2022)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony