Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Re:Generacja: dekada odtwarzania ekosystemów rusza od rekultywacji w Wilanowie. W planach kolejne inwestycje

Trwa Dekada Odtwarzania Ekosystemów ogłoszona przez UNEP. To nie tylko deklaracje, ale konkretne działania, w które zaangażowani są przyrodnicy, biznes, a nawet… historycy sztuki. Co w tym zakresie dzieje się na polskim podwórku?

   Powrót       09 grudnia 2021       Zrównoważony rozwój   
Zdjęcia od lewej: Przed oczyszczeniem zbiornika; W trakcie; Po oczyszczeniu zbiornika

W czerwcu 2021 r. ruszył program Re:Generacja, sposób Centrum UNEP/GRID-Warszawa na włączenie się w ONZ-owską Dekadę Odtwarzania Ekosystemów. „Odbudowa planety powiedzie się tylko wtedy, gdy wszyscy wezmą za nią odpowiedzialność” – czytamy na stronie programu. Na czym polega inicjatywa?

Całość ma zachęcić jak najszerszą grupę ludzi do zaangażowania w czynną ochronę przyrody. Program łączy tak pojedyncze osoby, jak i podmioty biznesowe z… ekosystemami. A dokładniej, podmiotami zarządzającymi terenami wymagającymi odtwarzania. - Zaprosiliśmy do współpracy wszystkie parki narodowe i krajobrazowe oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska w Polsce. Z częścią z nich ustalamy już konkretne miejsca wymagające opieki – mówi w rozmowie z Teraz Środowisko Patrycja Adamska, dyrektor programowa centrum UNEP/GRID-Warszawa. Ekosystemy podzielono na osiem kategorii: góry, lasy, łąki i murawy, miasta, morza i wybrzeża, obszary rolne, torfowiska i wody słodkie. Dostępne na stronie krótkie wirtualne spacery, które, poza wrażeniami estetycznymi, dostarczają informacji o każdym z nich.

Przygarnij ekosystem

Kluczowym komponentem planu Re:Generacji jest zaangażowanie firm, które roztoczą opiekę nad wybranymi ekosystemami. - Wielkość tych ekosystemów jest różna. To odpowiada propozycjom wsparcia ze strony biznesu, który chce przekazać na ochronę różnej wysokości kwoty, zależnie od organizacji – informuje Patrycja Adamska. Istotną gupę mają też stanowić społeczności zaangażowane w ochronę i odtwarzanie bliskich sobie ekosystemów. Właśnie dopełniane są formalności, które umożliwią społecznościowe finansowanie ochrony wybranego ekosystemu. Ambicją jest to, by w programie Re:Generacja zawsze trzy lub cztery ekosystemy były chronione właśnie z takich wpłat. – Widzimy, że łatwiej o zbiórki na biednych, chorych, potrzebujących. Chcemy jednak pokazać, że środowisko wymaga naszego społecznościowego zaangażowania. Ratując planetę działamy na rzecz przyszłych pokoleń - na rzecz ludzi. Wydaje mi się, że jeszcze nie ma wśród nas takiego myślenia – mówi Adamska.

Jak się dowiedzieliśmy, duże zainteresowanie budzą ekosystemy nadmorskie, gdzie rozpoczęto współpracę związaną z oczyszczaniem wybrzeża na długości blisko 50 km. Tereny wydm, siedliska chronionych gatunków ptaków, mają być oczyszczone z zalegających śmieci. Program obejmuje także utrzymanie muraw kserotermicznych, które dotąd chroniono w ramach programu Karpaty Łączą.

Czytaj też: Wypas owiec a ochrona różnorodności biologicznej

Gdzie sztuka chroni przyrodę

Choć program trwa zaledwie kilka miesięcy, już udało się przeprowadzić pierwsze prace odtworzeniowe. Wybrano ekosystem miejski. Celem było oczyszczenie Zatoki Północnej Jeziora Wilanowskiego, będącej częścią kompleksu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zatoka przez lata traktowana była jako ściek – gromadziła nieczystości nie tylko z pałacu, ale i napływające od strony Warszawy.

Działania realizowane będą w obszarach otuliny Rezerwatu Morysin oraz samego Rezerwatu. Fundusze pozyskiwane będą z różnych źródeł. W pierwszych dniach grudnia br. list intencyjny i deklarację przekazania 50 tys. zł na prace odtworzeniowe podpisała Fundacja Veolia Polska, jako pierwszy partner biznesowy w Re:Generacji. Skąd pomysł, by się włączyć? - Projekt Re:Generacja bardzo dobrze wpisuje się w The Purpose - Cel Istnienia Veolii, a warszawski park w Wilanowie jest kolejnym ekosystemem, po Łodzi i Poznaniu, któremu przywrócimy dawne walory środowiskowe. Żyjemy w epoce antropocenu, a więc ogromnego niszczycielskiego wpływu człowieka na ekosystemy naszej planety. To decydujący powód, dla którego Fundacja Veolia Polska i grupa Veolia w Polsce zadeklarowały aktywny udział we współpracy na rzecz Zatoki Północnej Jeziora Wilanowskiego na terenie parku Morysin w Wilanowie - mówi Izabela Rakuć - Kochaniak, prezes zarządu Fundacji Veolia Polska. - Łączymy siły trzech podmiotów reprezentujących trzy różne sektory, aby zapewnić pozytywny efekt naszej współpracy. Każdy z nas wniesie coś od siebie - ekspertyzę, praktyczne umiejętności i wiedzę, zasoby finansowe, ale przede wszystkim entuzjazm i wiarę, że poprzez lokalne inicjatywy tego typu mamy autentyczna szansę na zmianę i odnowienie, czy też regenerację, zasobów naturalnych - w tym przypadku na pięknym terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - dodaje. Choć wkład finansowy jest znaczny, nie wyklucza zaangażowania innych podmiotów. Jak się dowiedzieliśmy, wilanowski ekosystem ma ogromne potrzeby inwestycyjne. – Na początek potrzebne jest 100 tys. zł, właśnie na prace związane z oczyszczaniem zbiornika. Zbiornik jest jednak małym punktem na mapie całego ekosystemu, który obejmuje 50 ha – informuje Patrycja Adamska. Rozpoczęto już prace związane z rekultywacją. - Udało się oczyścić zbiornik za pomocą specjalnej kosiarki-amfibii, która pływała przez dwa dni po zatoce i zbierała z dna roślinność. Drugi etap polegał na aplikacji preparatu z mikroorganizmami, który polepsza biodegradację całego urobku, namułu, który pozostał na dnie – komentował prace dr inż. Damian Makowski, pracownik Muzeum.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Na pomoc nockom, mopkom i podkowcom. Pond 7 mln zł na ochronę 9 zagrożonych gatunków nietoperzy (16 maja 2022)Opublikowano jednolity tekst ustawy o ochronie przyrody. Jakie zmiany uwzględniono? (12 maja 2022)EEA o magazynowaniu CO2 przez ekosystemy leśne i morskie (04 maja 2022)II Międzynarodowa Konferencja nt. Środowiskowego i Astronomicznego Zanieczyszczenia Światłem we wrześniu (25 kwietnia 2022)Zielone Czeki dla pasjonatów ochrony środowiska ze śląska (22 kwietnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony