Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Roszczenia odszkodowawcze przejdą na inwestorów w OZE?

   Powrót       18 lutego 2015       Energia   

Sejmowa podkomisja rozpoczyna dziś prace nad zmianami w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane. Zdaniem Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan zmiany te idą w dobrym kierunku, choć niektóre zapisy budzą kontrowersje.

Wszystkie większe instalacje OZE mają być lokalizowane w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. - Bardzo słusznie projektodawca proponuje również umożliwienie jednoczesnych prac nad zmianami studium i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy zachowaniu rozdzielności wyłożenia tych dokumentów do konsultacji. Takie rozwiązanie może się przyczynić do przyspieszenia prac planistycznych w gminach i zapewnienia spójności tych dokumentów – mówi Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Zastrzeżenia do trzech zapisów

Nowelizacja zawiera także kilka nowych propozycji budzących kontrowersje. W opinii Lewiatana modyfikacji wymagają zapisy, które spowodują, że studium uwarunkowań będzie mieć bardzo zbliżony zakres przedmiotowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium miałaby być określona m.in. moc planowanych urządzeń czy przedstawiona prognoza oddziaływania na środowisko.

Inną problemową propozycją jest wprowadzenie obowiązku uwzględniania w miejscowym planie strefy wszelkich oddziaływań planowanego przedsięwzięcia. Taki obowiązek miałby dotyczyć wyłącznie inwestycji w energetykę odnawialną powyżej 40 kW. Gdyby uznać jego zasadność, to nasuwa się pytanie, czy nie powinien dotyczyć w równym stopniu wszystkich rodzajów przedsięwzięć, których oddziaływanie nie zamyka się w fizycznych granicach samej inwestycji. Należą też do nich np. kopalnie odkrywkowe piasku, żwiru, kredy jeziornej, które mogą powodować odwodnienie, spadek poziomu wód gruntowych lub lej depresji poza działką objętą inwestycją. Są to ponadto przedsięwzięcia, którym towarzyszy wydzielanie odoru (np. ferma norek).

Konfederacja Lewiatan ma również zastrzeżenia do przeniesienia ciężaru roszczeń odszkodowawczych wynikających ze zmian dokumentów planistycznych na wnioskodawcę, a więc inwestora (choć dokumenty planistyczne uchwalane są wyłącznie przez samorządy). Zapis ten ma w myśl projektu dotyczyć wyłącznie inwestycji w OZE.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Net-Zero Industry Act. Jest porozumienie Rady i Parlamentu (07 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony