Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Rozpoczynają się aukcje OZE

30 grudnia 2016 r. rozpoczęły się pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Są one prowadzone w trybie dostępu online już od godzin porannych.

   Powrót       30 grudnia 2016       Energia   

Wszyscy wytwórcy OZE (przedsiębiorcy), którzy przeszli procedurę oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji OZE i otrzymali wydane przez Prezesa URE zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, mogą uczestniczyć w aukcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej.

Rodzaje aukcji

Zgodnie z postanowieniami ustawy o OZE ogłoszono cztery rodzaje aukcji:

 • dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;
 • dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW;
 • dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;
 • oraz, dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh.

“Testujemy działanie nowego, złożonego mechanizmu. Chcemy, żeby te doświadczenia przełożyły się na dalsze udoskonalanie systemu wsparcia OZE.” Wiceminister energii Andrzej Piotrowski
W jakich godzinach odbędą się aukcję i jakie są ich warunki

Wszystkie aukcje odbędą się 30 grudnia 2016 r.

Aukcja nr 1 dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • odbędzie się godzinach 6.00 - 14.00;
 • maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 2 113 887 MWh;
 • jej wartość maksymalna to 1 262 797 422 zł.

Aukcja nr 2 dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • odbędzie się godzinach 7.00 - 15.00;
 • maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 2 309 382 MWh;
 • jej wartość maksymalna to 1 365 351 905 zł.

Aukcja nr 3 dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne):

 • odbędzie się godzinach 8.00 - 16.00;
 • Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas tej aukcji wynosi 1 575 000 MWh;
 • jej wartość maksymalna to 744 036 736 zł.

Aukcja nr 4 dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej - powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne):

 • odbędzie się godzinach 9.00 - 17.00;
 • Maksymalna ilość maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w podczas tej aukcji wynosi 1 306 870 MWh;
 • jej wartość maksymalna to 538 297 239 zł.

Kto może wygrać aukcję

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas te oferty będą szeregowane według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku wprowadzenia zmian do oferty, zdecyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o OZE i model aukcyjny

Ustawa o OZE wprowadziła nowy system wsparcia, bazujący na modelu aukcyjnym. Aukcyjny model wsparcia przedsiębiorców stwarza inwestorom możliwość gwarancji korzystania ze stabilnego wsparcia wytwórców OZE, a także uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z poprzednio obowiązującym systemem wsparcia, bazującym na systemie świadectw pochodzenia, tj. tzw. „zielonych certyfikatów”.

Ustawa o OZE, poprzez aukcyjny model wsparcia, wprowadza równą konkurencję pomiędzy technologiami i równość szans poszczególnych wytwórców poprzez wprowadzenie tzw. „koszyków technologicznych” w aukcjach oraz tworzy odrębny koszyk aukcyjny dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Finansowanie wytwórców oraz dedykowanego sektorowi OZE systemu wsparcia możliwe jest wyłącznie dzięki opłacie OZE. Wprowadzenie do polskiego prawodawstwa opłaty OZE ma na celu zapewnienie jawności zasad związanych z finansowaniem przez odbiorców energii elektrycznej rozwoju odnawianych źródeł energii w Polsce.

Dotychczasowy system wsparcia bazujący na systemie zielonych certyfikatów nie wskazywał kosztów finansowania rozwoju OZE. Wprowadzenie opłaty OZE zrywa z brakiem jawności i określa poziom partycypacji społeczeństwa w rozwoju OZE w Polsce. Opłata OZE, dzięki konieczności konkurowania wytwórców OZE o indywidualnie dedykowany danemu wytwórcy OZE poziom wsparcia, będzie wpływać na niższy niż dotychczas poziom kosztów, które poniosą odbiorcy energii. Opłata OZE jest opłatą zmienną zależną od zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę końcowego, co gwarantuje sprawiedliwą i proporcjonalną wysokość tej opłaty, ponoszoną przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej.

Ministerstwo Energii

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Prezes URE ogłasza pierwszą z czterech tegorocznych aukcji na premię kogeneracyjną (25 stycznia 2024)Aukcje OZE coraz mniej atrakcyjne. Wygrywają kontrakty cPPA (14 grudnia 2023)Początki OZE w Polsce i stan gry w 2023 r. z perspektywy Sevivon (11 grudnia 2023)Strategie ESG nie obronią się bez energii odnawialnej (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony