Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
01.12.2020 01 grudnia 2020

Ruszył społeczny zespół ds. sprawiedliwej transformacji subregionu wałbrzyskiego

   Powrót       28 października 2020       Energia   

W Wałbrzychu zebrał się na swoim pierwszym posiedzeniu społeczny zespół powołany przez Prezydenta Romana Szełemeja, którego celem jest opracowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST) dla subregionu wałbrzyskiego. Przewodniczącym zespołu został wybrany Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Stworzenie TPST subregionów, które zostały wskazane przez Parlament Europejski i Radę jako obszary objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, jest warunkiem koniecznym  do objęcia subregionu wałbrzyskiego wsparciem finansowym z tego funduszu. Plany sprawiedliwej transformacji poszczególnych subregionów złożą się na Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji za którego przygotowanie odpowiada Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej na ten temat w wywiadzie z Lidią Wojtal: Zielona transformacja już trwa.

Plan ten umożliwi realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z łagodzeniem społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Proces transformacji w subregionie wałbrzyskim, zapoczątkowany ponad 20 lat temu po zamknięciu kopalń dawnego DZW (Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego), do tej pory nie został ukończony. Wciąż odczuwane są skutki zapaści społeczno-gospodarczej będącej następstwem likwidacji kopalń.

Plan: dekarbonizacja regionu do 2030 roku

Wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla subregionu wałbrzyskiego nie ograniczy się tylko do dekarbonizacji sektorów energochłonnych gospodarki oraz likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych, komunalnych, wspólnotach mieszkaniowych, wdrażania zeroemisyjnego transportu publicznego czy wprowadzania rozwiązań w kierunku samowystarczalności energetycznej gmin. Fundusz będzie wspierał: małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich konkurencyjności, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej m.in. na inteligentnych specjalizacjach, budowę kompetencji do wykonywania zawodów przyszłości, inwestował  w cyfryzację, łączność cyfrową, mobilność, pomagał w odtwarzaniu terenów cennych przyrodniczo, przywracaniu bioróżnorodności. - Liczę, że powstanie wyjątkowy, ambitny program budowy oddolnej samowystarczalności energetycznej gmin oparty o koncepcję elektoprosumeryzmu (OZE i efektywność energetyczna), dekarbonizujący region do roku 2030 oraz budujący neutralność klimatyczną do roku 2050 - mówi Radosław Gawlik.

Czytaj też wywiad z ministrem Michałem Kurtyką: Polski pomysł na transformację energetyczną.

W skład społecznego zespołu ds. opracowania TPST wchodzą przedstawiciele: wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, fundacji ekologicznych i samorządów z całego obszaru subregionu. Przewodniczącym zespołu został wybrany Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA, wiceprzewodniczącymi: Mirosław Miller - profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Tomasz Kiliński - burmistrz Nowej Rudy, Andrzej Kosiór - kierownik Biura Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Społeczny zespół na zasadach włączenia wszystkich grup interesariuszy, podejmuje pracę nad opracowaniem planu, który następnie zostanie przekazany Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

EkoSfera – eksperckie debaty online już w przyszłym tygodniu (06 listopada 2020)Zazielenianie kompetencji na polskim rynku pracy (05 listopada 2020)Woj. śląskie rozpoczęło spotkania konsultacyjne planu sprawiedliwej transformacji (23 października 2020)PGE deklaruje neutralność klimatyczną w 2050 r. (21 października 2020)Szczyt Rady Europejskiej w sprawie klimatu bez konkluzji, czyli zgodnie z przewidywaniami (16 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony