Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Sejm uchwalił nowe wymogi uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

   Powrót       21 maja 2015       Zrównoważony rozwój   

Przyjęta w piątek nowelizacja ma na celu usprawnienie systemu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Rządowe propozycje zmian mają także usunąć wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiają się w praktyce stosowania przyjętych dziesięć lat temu przepisów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2656, 3375 i 3375-A)(1), w części zmieniającej przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), modyfikuje m.in. kwestie usuwania drzew i krzewów oraz usprawnia procedury związane z wydawaniem stosownych zezwoleń.

Wobec licznych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu pojęć „drzewo” oraz „krzew”, w art. 29 noweli, zaproponowano wprowadzenie czytelnych definicji tych pojęć. O uznaniu za drzewo lub krzew decydować ma pokrój danej rośliny, a nie jej przynależność gatunkowa. Zaproponowano, aby cechą pozwalającą na odróżnienie była w przypadku drzew obecność pnia (lub kilku pni) i korony.

W celu uproszczenia procedury związanej z uzyskiwaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie takiego zezwolenia. Projekt znosi obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy, na rzecz wyłącznie oświadczenia o tym tytule.

Poprzez dodanie do ustawy art. 83f planowane jest z kolei rozszerzenie katalogu sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów w ogóle nie wymaga uzyskania zezwolenia. Zaproponowano także, aby wymóg ten był uzależniony od obwodu pnia przy podstawie. Obecnie wymóg ten zależy od ich wieku i dotyczy wyłącznie drzew, których wiek przekracza dziesięć lat.

Za przyjęciem ustawy głosowało 255 posłów. 142 było przeciw, zaś 35 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - tekst ustawy przekazany do Senatu:
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2656_u.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stacje monitoringu powietrza chwytają DNA (06 czerwca 2023)Zmniejszajmy nasze oddziaływanie na środowisko (05 czerwca 2023)Rolnik i retencja. Duet, który może żyć w harmonii (10 maja 2023)Rośnie znaczenie zarządzania lasami. KE publikuje wytyczne (30 marca 2023)Wsparcie na zakładanie systemów rolno-leśnych (20 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony