Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Sektor prywatny protestuje przeciwko zamówieniom in-house

   Powrót       30 marca 2016       Odpady   

Przed budynkiem Sejmu RP odbył się w środę protest przeciwko wprowadzeniu zapisów umożliwiających samorządom zlecanie odbioru i zagospodarowania odpadów bez przetargów. Zdaniem organizatorów wiecu zmiany w prawie spowodują wykluczenie z rynku prywatnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami.

Akcją kieruje utworzony w marcu Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP), w skład którego weszli przedstawiciele przedsiębiorstw oraz największych organizacji branżowych - Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Zgromadzenie zostało oficjalnie zarejestrowane i miało charakter wiecu z wystąpieniami przedstawicieli m.in. pracowników i przedsiębiorców.

Sprzeciw ma związek z przeforsowanymi w połowie marca zmianami w projekcie ustawy o zmianie Prawa zamówień publicznych. W efekcie z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miałby zniknąć zapis o obligatoryjnych przetargach.

Obecnie ok. 60 proc. udziału w rynku odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców posiadają spółki prywatne - małe i średnie oraz rodzinne firmy – które zatrudniają ok. 18 tysięcy pracowników. Rynek usług wywozu i zagospodarowania odpadów, na którym konkurują obecnie spółki publiczne i prywatne (w tym z kapitałem zagranicznym), tworzył się przez blisko 30 lat. Jak argumentują organizatorzy akcji, obecnie samorządy chcą powtórnie zawłaszczyć ten rynek i odbudować monopol swoich spółek. Oznaczać by to miało w konsekwencji unicestwienie firm prywatnych.

OKP domaga się zachowania konkurencji na rynku gospodarki odpadami, wykreślenia z projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów o tzw. zamówieniach in-house oraz równoprawnego traktowania wszystkich spółek prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, bez względu na ich formę własności: prywatną czy publiczną.

Wcześniej do marszałka Sejmu i wicepremiera-ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego skierowano petycję podpisaną przez 6037 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach gospodarki odpadami. Przedstawione zostały także stanowiska największych central związków zawodowych („Solidarność” oraz OPZZ) i reprezentatywnych organizacji pracodawców, takich jak Pracodawcy RP, LEWIATAN, Związek Rzemiosła Polskiego. Protest ma być ostatnią szansą na odrzucenie przez prawodawcę niekorzystnych dla całego sektora prywatnego przepisów o zamówieniach in-house.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Koniec z marnotrawstwem. Czas zwiększyć efektywność gospodarki odpadami (28 marca 2023)Dyrektywa NIS 2: Branża komunalna odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo (15 lutego 2023)Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna – Politechnika Śląska uruchomiła nowy profil studiów MBA (10 lutego 2023)Klimat, bioróżnorodność... zanieczyszczenie. Przedstawiciele 120 państw chcą reakcji na trzeci światowy kryzys (07 lutego 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony