Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Śląskie dofinansuje transport miejski i projekty wod-kan

193 mln zł na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową i 200 mln zł na transport miejski przeznaczy dla swoich samorządów województwo śląskie. Trwają nabory we wszystkich subregionach.

   Powrót       16 sierpnia 2016       Woda   

W woj. śląskim lokalne samorządy wdrażają tzw. Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/ RIT) rozdzielając ok. 32 proc. środków tamtejszego RPO na lata 2014-2020 (RPO WSL), co stanowi 1,1 mld euro. ZIT wdraża tzw. subregion centralny. Pozostałe subregiony - funkcjonalnie ze sobą powiązane - korzystają z narzędzia o nazwie Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). Podstawą wdrażania ZIT i RIT są przygotowywane w subregionach strategie. Diagnozują one problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne, demograficzne i społeczne, które mają wpływ na dane obszary. Zawierają też sposoby rozwiązywania tych problemów m.in. w postaci propozycji rodzajów projektów do realizacji.

Fundusze na kanalizację deszczową i oczyszczalnie ścieków

Pierwsze nabory w ramach ZIT/RIT zostały ogłoszone w ub. roku. Nabór w poddziałaniu 5.1.1 (gospodarka wodno-ściekowa) będzie otwarty do końca października br. Wnioski mogą dotyczyć budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków komunalnych, systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowy instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. To jeden z czterech ogłoszonych obecnie naborów wniosków dla ZIT - obok dotyczących gospodarki odpadami, ochrony różnorodności biologicznej oraz promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych.

O dofinansowanie inwestycji mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają samorządy lub ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

W obszarze gospodarki ściekowej możliwe będzie wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne - o wielkości 2-10 tys. RLM, zlokalizowane w aglomeracjach ujętych w AKPOŚK 2015 i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG, a także w tych aglomeracjach, które zostaną zgłoszone do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów wod-kan wynoszą w subregionach: zachodnim 18,9 mln zł, północnym 72,6 mln zł, południowym 19,8 mln zł, a centralnym - 81,4 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2017 r.

Kolejne środki na transport miejski od września

W Śląskiem przygotowano także 200 mln zł na projekty związanych z transportem miejskim. Wsparcie obejmie projekty, które należą do działań dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej (w programach obecnej perspektywy unijnej). Podobnie jak w przypadku projektów wod-kan, są one zawarte w ZIT/RIT.

Pierwsza tura naborów związanych z transportem miejskim ruszyła w październiku ub. roku i trwała do końca marca 2016. W przypadku ZIT alokacja wyniosła ponad 775 mln zł, w przypadku RIT subregionu północnego - 34 mln zł, a południowego - ponad 90 mln zł (przy wsparciu projektów do 85 proc. ich wartości).

Ponieważ pierwsze nabory dotyczące niskoemisyjnego transportu miejskiego nie wyczerpały środków, na wrzesień zaplanowano rozpoczęcie kolejnych. Alokacja środków w subregionie centralnym sięgnie 262,4 mln zł (wartość ta obejmuje też przedsięwzięcia z dziedziny efektywnego oświetlenia miejskiego), w subregionie południowym - 7,5 mln zł (z oświetleniem), w zachodnim - 17,5 mln zł (z oświetleniem), a w północnym 38,8 mln zł (plus 6,5 mln zł na oświetlenie).

Wśród 18 projektów zgłoszonych w pierwszym naborze do ZIT znalazły się m.in.: zakupy taboru autobusowego przez samorządowych przewoźników z Katowic i Sosnowca czy projekt PKM-u z Jaworzna.

Możliwe inne źródła finansowania

Środki ZIT/RIT nie są jedynymi, z których mogą korzystać samorządy i ich związki czy organizacje, planując inwestycje dotyczące transportu zbiorowego. Część samorządów subregionu centralnego przygotowuje się do uczestnictwa w projekcie zgłaszanym do finansowania do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wnioski powinny zostać zgłoszone do końca br.).

Największe z tych przedsięwzięć, o szacunkowej wartości ok. 885 mln zł, przygotowują Tramwaje Śląskie. To już drugi wielki projekt modernizacji komunikacji tramwajowej w regionie - zakładający m.in. wyremontowanie 100 km torowisk w 10 miastach, budowę nowych linii w Sosnowcu oraz Katowicach, zakup 44 nowych tramwajów i pojazdów technicznych. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)MI: 1,4 mld zł z KPO na zakup niskoemisyjnych autobusów (10 kwietnia 2024)Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Rybnik: Odebrano pierwsze miejskie autobusy wodorowe (31 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony