Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Rachunki za ciepło mogą pójść w górę

Przygotowane rozwiązania w obszarze zakupu ciepła z OZE nie dają podstaw do zwiększenia opłat za ciepło – wyjaśniał jeszcze kilka dni temu wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Innego zdania są przedstawiciele branży ciepłowniczej.

   Powrót       22 listopada 2016       Energia   

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Energii projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci pojawiły się spekulacje, jakoby nowe przepisy miały wpłynąć na podwyższenie cen ciepła. Takie informacje szybko zdementował w specjalnym komunikacie wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Jego argumentacja w dalszym ciągu nie przekonuje jednak przedstawicieli branży ciepłowniczej, którzy w nowym rozporządzeniu upatrują ryzyka przyłączania do sieci nawet nieracjonalnych ekonomicznie źródeł i wkalkulowania powstałych w ten sposób kosztów w rachunki przeciętnych Kowalskich.

Ograniczenie zakupu ciepła tylko pozorne

- Nie ma powodu by zapisy rozporządzenia wpłynęły na wzrost cen ciepła. W ustawie o OZE zawarte są limity ilościowe odbioru ciepła ze źródeł odnawialnych, a rynek ciepła jest rynkiem regulowanym – podkreśla minister Piotrowski. Na te same przepisy zupełnie inaczej patrzy jednak Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. - Obecne brzmienie art. 116 ust. 1 ustawy o OZE nie stanowi żadnego ograniczenia. To oczywiste, że żadne przedsiębiorstwo energetyczne nie zakupi ciepła w ilości większej niż zapotrzebowanie jego odbiorców końcowych jak stanowi ustawa. Otwarcie limitów nastąpiło w czerwcowej nowelizacji, przed którą przyłączenie nowego źródła OZE nie było obowiązkowe w sytuacji, w której udział ciepła w sieci z istniejących OZE lub ciepła odpadowego wynosił minimum 50 proc. Dzisiaj takiego limitu już nie ma – mówi w rozmowie z Teraz Środowisko.

Prezes URE może nie mieć wyjścia

Rozliczenie za zakup ciepła z instalacji odbywa się na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy. Wymóg jej zatwierdzenia ma zapewniać pokrycie kosztów uzasadnionych dla instalacji oraz zapewnić ochronę odbiorców ciepła przed nieuzasadnionym poziomem cen. Obrót ciepłem odbywa się ponadto na podstawie umowy sprzedaży. Rozliczenia z tego tytułu są więc prowadzone w sposób określony przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, dystrybutora oraz przedsiębiorstwo obrotu w umowach sprzedaży ciepła lub umowach kompleksowych. - Nie ma zatem możliwości zatwierdzenia i zakupu ciepła po stawkach wyższych niż ustalone przez Prezesa URE. Jeżeli świadczenie usług przesyłania, dystrybucji lub umowy kompleksowej powoduje wzrost opłat - przedsiębiorstwo ciepłownicze ma prawo odmówić zawarcia umowy – podkreśla Piotrowski.

Prezes URE kalkuluje wysokość taryf w oparciu o uzasadnione koszty, które przedstawiają mu inwestorzy. Z ustawy zniknął jednak wymóg, zgodnie z którym przyłączenie nowego źródła do sieci nie mogło powodować większego wzrostu ceny ciepła systemowego niż roczny wskaźnik inflacji. Potencjalni inwestorzy nie będą więc musieli już dłużej dbać o koszty. Jeżeli uzasadnią, że ich instalacja wymagała np. dwukrotnie większych nakładów – Prezes URE będzie zobowiązany wkalkulować te koszty w wysokość taryf. Obowiązek zakupu będzie dotyczył również nowych źródeł OZE, które mogą być nieracjonalnie daleko zlokalizowane od sieci ciepłowniczej. To również może spowodować wzrost cen ciepła dla istniejących odbiorców – argumentuje prezes IGCP.

Projekt rozporządzenia był przedmiotem konsultacji społecznych i międzyresortowych. Obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag, które mogą zostać uwzględnione w dalszym toku procedowania projektu.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czas na pompy ciepła. PORT PC wskazuje pięć obszarów potrzebujących rozwoju (17 maja 2022)Energia z wnętrza Ziemi. Mapa rozwoju geotermii w Polsce i zwiększenie puli dotacji z NFOŚGiW o 55% (12 maja 2022)Program „Moje Ciepło” wystartował (09 maja 2022)Kraków stawia na OZE i samowystarczalność energetyczną zasobów gminnych (09 maja 2022)Geotermia w gminie okiem praktyka (05 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony