Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Stanowisko ZPZTPO w sprawie bomb ekologicznych

Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska zgłasza gotowość udostępnienia mocy przerobowych do procesu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

   Powrót       31 lipca 2023       Odpady       Artykuł promocyjny   

Zarząd ZPZTPO wydał następujące stanowisko 27 lipca 2023 r. w Poznaniu:

"Obecnie w Polsce toczy się żywiołowa dyskusja o nieprawidłowościach i sposobach likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Jako organizacja zrzeszająca 9 największych w Polsce instalacji w zakresie termicznego przetwarzania odpadów (spalanie odpadów niebezpiecznych) spełniających rygorystyczne wymogi, pragniemy podkreślić, że tak jak w czasie pandemii COVID-19 zaangażowaliśmy się w skuteczne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych, tak i teraz jesteśmy gotowi udostępnić swoje moce przerobowe do procesu likwidacji nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych.

Miejmy świadomość, że odpady zalegające na nielegalnych składowiskach powinny pierwotnie trafić do dedykowanych instalacji, które reprezentujemy, a nie trafiły z powodu nieprawidłowych praktyk stanowiąc potężne zagrożenie dla życia ludzi.

Profesjonalne zaplecze techniczne

Dysponujemy  wyspecjalizowanymi technikami i technologiami, know how, wykwalifikowanym personelem, zapleczem laboratoryjnym, środkami logistycznymi tworzących kulturę organizacji pracy dającą gwarancje oraz możliwości rzetelnego wykonania zleconych nam zadań w rzeczonym zakresie. Członkowie naszego Związku posiadają również największe w Polsce zasoby do likwidacji nielegalnie zgromadzonych w różnych miejscach odpadów. Posiadamy także międzynarodowe kontakty, które umożliwiają pełnoprawny, transparentny wewnątrzwspólnotowy wywóz odpadów niebezpiecznych do instalacji działających w innych krajach członkowskich UE.

Stanowcze NIE wobec nielegalnych praktyk

Nigdy nie pozostawaliśmy i nie pozostajemy obojętni na problem walki z nielegalnymi praktykami w gospodarce odpadami jak również likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”, które niestety są ich konsekwencją. Wyrażamy naszą gotowość do pełnej współpracy z ustawodawcą, administracją rządową, samorządami oraz innymi organami Państwa w zakresie identyfikacji zgromadzonych nielegalnie odpadów, wsparcia bieżącego, a docelowo likwidacji zagrożeń dla środowiska, jakimi są nielegalne magazyny z odpadami. Naszym celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Ponadto wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nielegalnych i nieetycznych praktyk związanych z obrotem odpadami także na etapie realizacji opisanych projektów likwidacji bomb ekologicznych. Nie można godzić się na zlecanie tego typu projektów firmom pośredniczącym nieposiadającym odpowiednich instalacji do ostatecznego przetwarzania odpadów. Takie praktyki wiążą się z wysokim ryzykiem tworzenia kolejnych nielegalnych magazynów i nie zwalniają dotychczasowego posiadacza odpadów z odpowiedzialności za nie.

Przyjmując odpad do naszych  instalacji ostatecznie go zagospodarowujemy i dajemy gwarancję jego końcowego unieszkodliwienia".

Lista członków ZPZTPO dostępna jest na stronie internetowej.

Czytaj: Rozbrajanie bomb ekologicznych: przykład odpowiedzialnego samorządu

ZPZTPOArtykuł powstał we współpracy ze Związkiem Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kruszywa syntetyczne z odpadów niebezpiecznych? Tak, opatentowana technologia i certyfikowany produkt (16 listopada 2023)NFOŚiGW: koszt usunięcia i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych przekracza 16 mld zł (10 października 2023)Komisje sejmowe za kosmetycznymi zmianami do projektu specustawy dot. poprzemysłowych "bomb ekologicznych" (15 czerwca 2023)Szykuje się antidotum na bolączki Zachemu czy Boruty. Idą zmiany legislacyjne (18 listopada 2021)Odpady niebezpieczne w Nowinach uprzątnięte (17 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony