Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Sześć spalarni odpadów w Polsce: postępy w budowie

Budowa prawie wszystkich sześciu spalarni odpadów w Polsce przebiega planowo. Najwcześniej ma szanse powstać spalarnia w Bydgoszczy, a jako ostatnia zostanie ukończona inwestycja poznańska.

   Powrót       21 stycznia 2015       Odpady   
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

Kraków: prace montażowe w budynku procesowym

Zaawansowane są prace przy budowie spalarni w Krakowie. Jak dotąd postawiony został główny budynek procesowy, poza tym zakończyła się część prac montażowych wewnątrz - zamontowano m.in. kotły, ruszty, odżużlacze i podajniki odpadów na ruszt. Posadowiona została też turbina, generator, sprężarki i pompy zasilające czy wymienniki ciepłownicze.

W trakcie realizacji jest obecnie m.in. montaż armatury, instalacji odprowadzania spalin, systemów odprowadzania popiołów oraz żużli z kotłów, jak też system oczyszczania spalin. Równocześnie trwają roboty murarskie oraz tynkarskie, wylewki betonowe, montaż barierek i ciągów komunikacyjnych. Zakończono ponadto roboty fundamentowe oraz żelbetowe przy głównym budynku gospodarki odpadami procesowymi, a także przy budynku administracyjno-socjalno-edukacyjnym.

Spalarnia budowana przez Krakowski Holding Komunalny ma być gotowa w listopadzie 2015 r. Całkowite koszty realizacji projektu brutto to ok. 826 mln zł. Roczna wydajność ZTPO w Krakowie wynieść ma 220 tys. ton odpadów komunalnych. Instalacja składać się będzie z dwóch niezależnych linii termicznego przekształcania o wydajności 14,1 ton/h każda.

Poznań: trwa montaż rusztu

W poznańskiej spalarni odpadów 10 grudnia 2014 r. rozpoczął się montaż rusztu. ITPOK będzie wyposażona w ruszt ruchomy, posuwisto-zwrotny, ponieważ taki zapewnia najwyższą jakość spalania odpadów. Jest to rozwiązanie stosowane w Europie najchętniej, jeśli chodzi o przetwarzanie odpadów. Prace przy tym elemencie technologicznym zakończą się w marcu 2015 r., czyli mniej więcej rok od rozpoczęcia budowy. Na pierwszy kwartał zaplanowano jednocześnie montaż instalacji oczyszczającej spaliny oraz kotła.

Poznańska instalacja o rocznej wydajności 210 tys. ton ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. Projekt jest realizowany na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego między miastem a spółką celową SITA Zielona Energia. Całkowita jego wartość to 925 mln zł brutto.

Bydgoszcz: prace zaawansowane w 60 proc.

Zgodnie z założeniami jest realizowany harmonogram prac przy budowie ZTPOK w Bydgoszczy, a stan wykonanych prac szacuje się w tej chwili na ok. 60 proc.

Pod sufitem budynku przyjęcia odpadów, tzw. bunkra, zamontowane już zostały chwytaki, które będą mieszać odpady i przenosić je do pieca. Postępuje betonowanie niewielkich elementów. Zakończono prace przy elewacji centralnej dyspozytorni, trwa montaż stalowej konstrukcji budynku waloryzacji i magazynowania żużli oraz zadaszenia budynku bunkra. Postawiono również część konstrukcji stalowej budynku cyklu cieplnego, przeprowadzono próby ciśnieniowe instalacji kompostowni.

Wydajność zakładu wyniesie 180 tys. ton rocznie. Inwestor, spółka ProNatura, planuje zakończenie inwestycji w III kwartale 2015 r. Łączna wartość projektu to 522 mln zł.

Szczecin: termin będzie dotrzymany pomimo problemów

Harmonogram prac przy EcoGeneratorze, czyli spalarni budowanej w Szczecinie, jest bardzo napięty w związku z problemami dotyczącymi nośności pali. Tym niemniej główny wykonawca, Mostostal SA, deklaruje zakończenie prac zgodnie z terminem, w grudniu 2015 r.

Największy ruch panuje obecnie na hali kotłów, gdzie równolegle z budową konstrukcji hali trwa montaż urządzeń technologicznych (rusztów, kotłów, przegrzewaczy i ekonomizerów). Gotowe są już w dużej części ściany dwukomorowego bunkra odpadów. Trwa budowa ściany skosów, czyli tej, na którą odpady będą zrzucane z ciężarówek. Jej zakończenie pozwoli na wykonanie tzw. zasypki i rozpoczęcie budowy hali wyładunkowej i budynku biurowego. Początek tych prac planowany jest na marzec. Na terenie hali IOS (instalacji oczyszczania spalin) do końca lutego toczyć się będą prace zbrojeniowe. Robotnicy kończą fundament pod montaż komina. Powstała studnia odwodnieniowa. Najbliższe tygodnie zostaną przeznaczone na montaż zbrojenia i wylewanie płyty fundamentowej pod magazyn żużla.

Projekt wart 711 mln zł realizuje miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Spalarnia będzie przetwarzała rocznie 150 tys. ton odpadów komunalnych.

Konin: węzły technologiczne w końcowej fazie montażu

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace budowlane i montażowe na budowie spalarni odpadów w Koninie. Wszystkich 10 węzłów technologicznych, w tym węzeł odzysku i przetwarzania energii oraz węzeł oczyszczania spalin, jest w końcowej fazie montażu.

Inwestycja realizowana przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ma być oddana do użytku w grudniu 2015 r. Wydajność obiektu zaplanowano na 94 tys. ton odpadów rocznie. Wielkości stężeń składników zanieczyszczeń emitowanych do powietrza będzie można obserwować na stronie internetowej oraz na telebimie znajdującym się na wjeździe do zakładu. Wartość całego projektu to prawie 381 mln zł.

Białystok: budowa przekroczyła półmetek

Budowa spalarni w Białymstoku również przebiega zgodnie z planem. Obecnie trwa budowa rurociągów wodno-parowych, rośnie elewacja. Piec został już zmontowany i dopuszczony do próby ciśnieniowej, która ma się odbyć się pod koniec stycznia – w momencie, gdy budynek będzie zamknięty, szczelny i ogrzany. Na drugą połowę 2015 roku zaplanowano testy rozruchowe.

Inwestor - miejska spółka Lech – nie przewiduje opóźnień, czyli spalarnia powinna wystartować na początku 2016 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będzie miał roczną wydajność na poziomie 120 tys. ton. Wartość projektu to prawie 483 mln zł brutto.

Czytaj też:
Do końca 2016 roku będzie w Polsce działać 6 nowych spalarni odpadów
Polski system gospodarki odpadami coraz bliższy europejskiemu

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Kontrole objęły tylko 14,6% spalarni. Urzędy pod lupą NIK (05 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych a wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej (03 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony