Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Szkody łowieckie w rękach Lasów Państwowych?

   Powrót       14 grudnia 2016       Management   

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego tworzenia obwodów łowieckich i powierzenie szacowania szkód łowieckich Lasom Państwowym - zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Dalsze prace nad nim będą prowadzone w powołanej w tym celu podkomisji.

10 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Prawo łowieckie w niewystarczający sposób uwzględnia prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Właściciele gruntów (rolnicy) nie musieli być np. pytani o zgodę przy włączaniu ich nieruchomości do obwodu łowieckiego. Sejm na zmianę przepisów miał 18 miesięcy. W poprzedniej kadencji Sejmu jednak się to nie udało.

Najbardziej kontrowersyjną sprawą jest szacowanie szkód rolniczych spowodowanych przez dzikie zwierzęta, a także uzyskiwanie odszkodowań za poniesione straty. W projektowanej ustawie szacowaniem szkód łowieckich mają zająć się przedstawiciele Lasów Państwowych. Także do Lasów Państwowych będzie należała wypłata odszkodowań dla rolników. Z tytułu wypłacanych kwot odszkodowań Lasom przysługuje ponoszony przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego zryczałtowany zwrot kosztów.

Rządowy projekt ustawy przygotowany przez resort środowiska został skrytykowany i przez stronę społeczną, i posłów opozycji. - Nasz związek ustosunkował się bardzo negatywnie do przedłożonego projektu. Przede wszystkim uważamy i to jest poparte opiniami ekspertów, że ta ustawa nie przyniesie zamierzonych skutków. Rolnicy nie będą mieli lepiej szacowanych szkód i szybko wypłacanych. Skarb Państwa będzie musiał do tego bardzo dużo dokładać. Obciążone zostaną Lasy Państwowe, które i tak już ponoszą bardzo duże ciężary na rzecz państwa - stwierdził Piotr Lutyk z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Swojego niezadowolenia nie kryje także Związek Leśników Polskich. Przewodniczący Związku, Bronisław Sasin zwraca uwagę, że leśnicy nie są przygotowani merytorycznie do szacowania szkód i trzeba by zatrudniać dodatkowych specjalistów. Co więcej, nowe przepisy zobowiązują Lasy do wypłaty odszkodowań, co do tej pory ciążyło na Skarbie Państwa. - Nie zgadzamy się, bo twierdzimy, że pochłonie to dużo pieniędzy, stracimy płynność finansową. Według wstępnych szacowań straty łowieckie wynoszą ok. 500 mln zł rocznie - zaznaczył Sasin. (PAP)

©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony