Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód Arcadis
EKO Pożyczka „Nasza Woda” na zapobieganie i niwelowanie skutków suszy BOŚ Bank S.A.

Więcej czasu na analizy ryzyka i wnioski o ustanowienie stref ochronnych dla ujęć wody w Tarczy 3.0

a+a-    Powrót       19 maja 2020       Woda   

Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 14 maja br. uchwalił ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwaną także Tarczą 3.0) – informuje Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie''.

Tarcza 3.0. uwzględnia ostatecznie postulat zgłoszony przez Izbę dotyczący wydłużenia okresu do przeprowadzenia analizy ryzyka i złożenia stosowanych wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej przez właścicieli dla ujęć wody. Zmiana ta wydłuża ww. okres o dodatkowe 2 lata, tj. z obecnie obowiązującego okresu 3 lat do 5. Powyższa zmiana zawarta została w art. 32 ustawy zmieniającej ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782).

Wspomniana ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Czytaj: [Wywiad z prezes IGWP Dorotą Jakutą] Panta rei, czyli o kierunkach rozwoju polskiej branży wodno-kanalizacyjnej

Tarcza 3.0. w art. 46 pkt 20) przewiduje również uchylenie art. 15 zzr i 15 zzs w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Powyższymi przepisami zawieszony został bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów (art. 15 zzr),jak również bieg terminów procesowych i sądowych wymienionych w art. 15 zzs. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. w art. 46 pkt 21) wprowadziła także zmianę we wspomnianej specustawie z dnia 2 marca 2020 r. poprzez dodatnie po art. 15 zzs- art. 15 zzs1-15 zzs5 odnoszących się do przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875. Wspomniana ustawa co do zasady, zgodnie z art. 76, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 16 maja 2020 r.

Treść ustawy w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko. Najnowsze akty prawne z sektora ochrony środowiska co czwartek w naszym newzletterze. Zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty.

Źródło: IGWP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak COVID wpłynął na branżę OZE? (23 czerwca 2020)BDO i nowy termin złożenia sprawozdań produktowych za rok 2019 (02 czerwca 2020)W czerwcu szkolenie pt. Wpływ COVID-19 na branżę OZE - tarcza antykryzysowa oraz aukcje w 2020 r. (27 maja 2020)Tarcza antykryzysowa 3.0 - wydłuża kluczowe terminy sprawozdawczości w gospodarce odpadami (25 maja 2020)Zwolnienie z opłat za korzystanie z dróg wodnych i zmiany w płatnościach za dzierżawę gruntów pokrytych wodami (20 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony