Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Think Tank PE: do 2030 r. przejazdy szybkiej kolei w UE zostaną podwojone

Zgodnie z celami strategii zrównoważonej mobilności do 2030 r. sto miast osiągnie neutralność dla klimatu, a przejazdy szybkiej kolei w UE zostaną podwojone. Aby rozwijać zrównoważony transport, miasta i regiony będą musiały inwestować.

   Powrót       30 lipca 2021       Planowanie przestrzenne   

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła Strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, której celem jest odbudowa unijnego sektora transportu, poważnie dotkniętego skutkami pandemii koronawirusa, a także przekształcenie go w taki sposób, aby - odpowiadając ambicjom Europejskiego Zielonego Ładu i celom strategii cyfrowej UE - stał się bardziej ekologiczny i odporny na przyszłe kryzysy. W strategii Komisja Europejska zdefiniowała zestaw "kamieni milowych", do których aspiruje. Zakładają one m.in., że do 2030 r. na drogach europejskich użytkowanych będzie co najmniej 30 mln samochodów o zerowej emisji, 100 miast osiągnie neutralność dla klimatu, a przejazdy szybkiej kolei zostaną podwojone (w porównaniu z 2015 r.). Strategii towarzyszy dokument wspierający oraz plan działania w zakresie legislacji.

W raporcie poświęconym realizacji Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności na poziomie lokalnym Think Tank Parlamentu Europejskiego wskazał, że "cele zawarte w strategii mają zostać osiągnięte poprzez wzmocnienie istniejących przepisów, proponowanie nowych, a także zapewnianie instrumentów wsparcia i poradnictwa". - KE zacznie przedstawiać propozycje planowanych działań w bieżącym roku. Nowe przepisy wejdą w życie po uzgodnieniu ich z ustawodawcami UE. Choć oczekuje się, że rządy państw członkowskich dostosują swoje ustawodawstwa krajowe do nowych wymagań, zadanie wprowadzenia nowych przepisów w życie będzie często realizowane przez administrację regionalną i lokalną. Miasta i regiony będą musiały dostosować swoje systemy i zainwestować, aby z jednej strony rozwijać zrównoważony transport, z drugiej zaś – aby ułatwić obywatelom korzystanie z różnych dostępnych opcji transportu – napisano.

Finansowanie projektów transportowych

W raporcie przyjrzano się wsparciu, jakie KE zapewnia władzom lokalnym i regionalnym w zakresie przechodzenia na mobilność bezpieczną dla klimatu. Jak przypomniano, "finansowanie unijne dla projektów transportowych w latach 2021-2027 będzie kontynuowane zgodnie z wytycznymi z lat 2014-2020 - z pewnymi zmianami". - W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności przyczynią się do rozwoju projektów zarządzanych wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie. Wyraźnie określona zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między szczeblami unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym na wszystkich etapach implementacji – wyjaśniono. Zdaniem Think Tanku PE "powinno to przełożyć się na większe upodmiotowienie władz regionalnych, lokalnych i gminnych w zarządzaniu funduszami UE".

W analizie przypomniano, że "w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią UE przyjęła instrument nowej generacji, otwierając tym samym dwie możliwości finansowania". - Pierwsza – wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) - do 2022 r. zapewni dodatkowe 47,5 mld euro za pośrednictwem unijnych funduszy strukturalnych. Druga z kolei – instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (RRF) - zapewni pożyczki w wysokości 672,5 mld euro oraz dotacje na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie – poinformowano.

Czytaj też: Czy Program FEnIKS – w zaproponowanym kształcie - stanie się trampoliną do zielonej transformacji?

Eksperci zwrócili także uwagę, że "choć unijna polityka spójności zajmuje się nierównościami regionalnymi i obejmuje wszystkie regiony UE, oferuje niewiele, jeśli chodzi o ustrukturyzowane podejście do regionów o niskiej gęstości zaludnienia i wyludniających się". - Zapewnienie łączności i dostępu do transportu publicznego w takich miejscach jest trudne i kosztowne. Uzależnienie od samochodów, starzejące się społeczeństwa i migracje ludności w kierunku obszarów miejskich dodatkowo komplikują sytuację. Obszary peryferyjne – ze względu na swoją lokalizację i odległość od ośrodków gospodarczych – muszą borykać się z wyższymi kosztami podróży, a jednocześnie nie odnoszą korzyści w takiej skali, jak bardziej zaludnione tereny – stwierdzili.

Według autorów raportu, KE "nalega, aby mobilność była dostępna i przystępna cenowo dla wszystkich i planuje ująć ten aspekt w ramach długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich". (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak podmioty notowane na polskiej giełdzie radzą sobie z raportowaniem w obszarze klimatu? (04 sierpnia 2022)Jak baterie ze stałym elektrolitem zmieniłyby sektor transportu? Raport T&E (19 lipca 2022)Sieradz: 9 mln zł na zakup autobusów elektrycznych (15 czerwca 2022)Znamy zwycięzców 8. edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Teraz Środowisko wśród nagrodzonych (25 maja 2022)Elektromobilność na świecie. Wzrasta sprzedaż, ale problemem mogą okazać się surowce krytyczne (24 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony