Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

UE chce dalej ograniczać zużycie gazu, stawiając jednocześnie na rozwój biometanu i wodoru

Rada Unii Europejskiej zdecydowała o przedłużeniu dobrowolnego celu ograniczenia zapotrzebowania na gaz, uzgadniając jednocześnie stanowisko w sprawie przejścia sektora na gazy „zielone” jak biometan i wodór.

   Powrót       30 marca 2023       Energia   
UE chce dalej ograniczać zużycie gazu, stawiając jednocześnie na rozwój biometanu i wodoru

28 marca 2023 r. państwa członkowskie zgodziły się na przedłużenie o kolejny rok dobrowolnego celu ograniczenia zapotrzebowania na gaz o 15% w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Spadki powinny być porównane do poziomów zużycia gazu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2022 r. Państwa członkowskie mogą same wybrać sposoby na osiągnięcie tego celu.

Jak czytamy w komunikacie Rady UE, w nowymrozporządzeniu utrzymano możliwość wszczęcia przez Radę „unijnego alarmu" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw, który zakłada wprowadzenie obowiązkowego osiągnięcia redukcji gazu. Polska zagłosowała przeciwko rozporządzeniu, nie zgadzając się w szczególności na zapisy dotyczące głosowania Rady nad dalszymi ograniczeniami, gdyby minimum dwa kraje zasygnalizowały postępujący kryzys gazowy w UE. Państwa członkowskie będą na bieżąco zgłaszać dane dotyczące osiągniętych oszczędności, co najmniej co dwa miesiące, z możliwością wcześniejszego składania sprawozdań.

Rada będzie teraz dążyła do formalnego przyjęcia rozporządzenia w drodze procedury pisemnej. Zostanie ono następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r.

Szwedzka prezydencja w Radzie wskazuje, że kraje UE muszą już teraz solidaryzować się przed kolejną nadchodzącą zimą. Ebba Busch, szwedzka minister ds. energii, przedsiębiorstw i przemysłu, poinformowała, że zużycie gazu ziemnego w UE spadło o 19,3% w okresie od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r.

Czytaj: Zapotrzebowanie na gaz w UE spadło o 13% w 2022 r. Co wpłynęło na ten wynik?

Obecna podczas posiedzenia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że Polska od wielu lat na arenie europejskiej apelowała o nietraktowanie Rosji jako wiarygodnego partnera, również w kwestii uzależnienia od rosyjskich surowców jak gaz.

- Byliśmy jako Polska przygotowani na odcięcie się od rosyjskich surowców już od dawna. Nie możemy w przyszłości dopuścić jednak – jako cała UE – do uzależnienia się od Federacji Rosyjskiej w jakimkolwiek zakresie. Nasze działania na najbliższe miesiące powinny koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państw UE, a jednocześnie pomocy dla Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem – powiedziała.

Biometan i wodór – sposób na neutralność klimatyczną sektora gazowego

Państwa członkowskie ustaliły też wspólne stanowisko negocjacyjne w sprawie zasad rynku wewnętrznego w odniesieniu do „zielonych” gazów oraz wodoru, czyli tzw. pakietu gazowego. Celem nowych regulacji ma być przedstawienie mapy drogowej dla sektora gazowego w zakresie jego transformacji w stronę gazów odnawialnych i niskoemisyjnych takich jak biometan i wodór. Ramy regulacyjne obejmą też wsparcie rozwoju dedykowanej infrastruktury i nowych rynków wodorowych.

Ebba Busch podkreśliła, że UE musi stworzyć odpowiednie warunki rynkowe wspierające konkurencyjność oraz chroniące konsumentów.

Zostanie przedstawiona nowa definicja „niskoemisyjności" oraz przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju i certyfikacji gazów odnawialnych i niskoemisyjnych. Wniosek przewiduje, że kontrakty długoterminowe na gaz ziemny nie powinny być przedłużane poza 2049 r.

W projekcie rozporządzenia mają pojawić się zapisy dotyczące specjalnych taryf i zniżek taryfowych dla wodoru i gazów odnawialnych w zakresie połączeń transgranicznych oraz w punktach zatłaczania. Państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w ich ustalaniu. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne będą objęte 100% obniżką w przypadku usług w zakresie podziemnego magazynowania gazu i instalacji LNG.

Czytaj: Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań

Kluczowa ma być współpraca regionalna w zakresie jakości gazu i zwalczania cyberataków na sieci energetycznej UE. Utworzona zostałaby nowa Europejska Sieć Operatorów Sieci Wodorowych (z ang. European Network for Network Operators of Hydrogen, ENNOH) w celu promowania specjalnej infrastruktury wodorowej, koordynacji transgranicznej i budowy sieci połączeń.

Przewiduje się możliwość wtłaczania do systemu przesyłowego mieszanek gazowych z wodorem stanowiącym do 2% objętości (zamiast 5%), aby zapewnić jego jakość. Przeanalizowane zostaną przepisy dotyczące przyszłych operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych na rynku wodoru.

Rada postuluje usunięcie w większości regulacji dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu, ponieważ są one objęte różnymi przepisami dotyczącymi nadzwyczajnych interwencji wdrożonych w 2022 r. Rada dodała jednak możliwość interwencji publicznej w ustalaniu cen w sytuacjach kryzysowych.

Polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wyraziła poparcie wobec propozycji pakietu gazowego,

- Procedowany dziś pakiet gazowy wynika z wyjątkowej sytuacji, jaką jest wojna w Ukrainie. Potrzebujemy rozwiązań zmniejszających ryzyko szkodliwych działań Rosji na rynku gazu w UE, a równocześnie kompleksowo wzmacniających unijne bezpieczeństwo – powiedziała.

Z tymi wnioskami Rada UE ma przystąpić do negocjacji z Parlamentem Europejskim w celu wypracowaniu projektu rozporządzeń i dyrektyw.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielka Brytania przygotowuje się na wydobycie ropy i gazu ze swoich największych nieeksploatowanych dotąd złóż (28 września 2023)Powrót kolektorów słonecznych. Jak wygląda w praktyce? (22 września 2023)Nukowcy z PW wyprodukują gaz na paliwo z wykorzystaniem CO2 i wody (16 sierpnia 2023)MKiŚ udzieli koncesji na wydobycie ropy i gazu (10 sierpnia 2023)Czy upały sprzyjają refleksji nad efektywnością energetyczną? Prawo i praktyka (02 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony