Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

UE chce dalej ograniczać zużycie gazu, stawiając jednocześnie na rozwój biometanu i wodoru

Rada Unii Europejskiej zdecydowała o przedłużeniu dobrowolnego celu ograniczenia zapotrzebowania na gaz, uzgadniając jednocześnie stanowisko w sprawie przejścia sektora na gazy „zielone” jak biometan i wodór.

   Powrót       30 marca 2023       Energia   
UE chce dalej ograniczać zużycie gazu, stawiając jednocześnie na rozwój biometanu i wodoru

28 marca 2023 r. państwa członkowskie zgodziły się na przedłużenie o kolejny rok dobrowolnego celu ograniczenia zapotrzebowania na gaz o 15% w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Spadki powinny być porównane do poziomów zużycia gazu w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2022 r. Państwa członkowskie mogą same wybrać sposoby na osiągnięcie tego celu.

Jak czytamy w komunikacie Rady UE, w nowymrozporządzeniu utrzymano możliwość wszczęcia przez Radę „unijnego alarmu" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw, który zakłada wprowadzenie obowiązkowego osiągnięcia redukcji gazu. Polska zagłosowała przeciwko rozporządzeniu, nie zgadzając się w szczególności na zapisy dotyczące głosowania Rady nad dalszymi ograniczeniami, gdyby minimum dwa kraje zasygnalizowały postępujący kryzys gazowy w UE. Państwa członkowskie będą na bieżąco zgłaszać dane dotyczące osiągniętych oszczędności, co najmniej co dwa miesiące, z możliwością wcześniejszego składania sprawozdań.

Rada będzie teraz dążyła do formalnego przyjęcia rozporządzenia w drodze procedury pisemnej. Zostanie ono następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 1 kwietnia 2023 r.

Szwedzka prezydencja w Radzie wskazuje, że kraje UE muszą już teraz solidaryzować się przed kolejną nadchodzącą zimą. Ebba Busch, szwedzka minister ds. energii, przedsiębiorstw i przemysłu, poinformowała, że zużycie gazu ziemnego w UE spadło o 19,3% w okresie od sierpnia 2022 r. do stycznia 2023 r.

Czytaj: Zapotrzebowanie na gaz w UE spadło o 13% w 2022 r. Co wpłynęło na ten wynik?

Obecna podczas posiedzenia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że Polska od wielu lat na arenie europejskiej apelowała o nietraktowanie Rosji jako wiarygodnego partnera, również w kwestii uzależnienia od rosyjskich surowców jak gaz.

- Byliśmy jako Polska przygotowani na odcięcie się od rosyjskich surowców już od dawna. Nie możemy w przyszłości dopuścić jednak – jako cała UE – do uzależnienia się od Federacji Rosyjskiej w jakimkolwiek zakresie. Nasze działania na najbliższe miesiące powinny koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państw UE, a jednocześnie pomocy dla Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem – powiedziała.

Biometan i wodór – sposób na neutralność klimatyczną sektora gazowego

Państwa członkowskie ustaliły też wspólne stanowisko negocjacyjne w sprawie zasad rynku wewnętrznego w odniesieniu do „zielonych” gazów oraz wodoru, czyli tzw. pakietu gazowego. Celem nowych regulacji ma być przedstawienie mapy drogowej dla sektora gazowego w zakresie jego transformacji w stronę gazów odnawialnych i niskoemisyjnych takich jak biometan i wodór. Ramy regulacyjne obejmą też wsparcie rozwoju dedykowanej infrastruktury i nowych rynków wodorowych.

Ebba Busch podkreśliła, że UE musi stworzyć odpowiednie warunki rynkowe wspierające konkurencyjność oraz chroniące konsumentów.

Zostanie przedstawiona nowa definicja „niskoemisyjności" oraz przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju i certyfikacji gazów odnawialnych i niskoemisyjnych. Wniosek przewiduje, że kontrakty długoterminowe na gaz ziemny nie powinny być przedłużane poza 2049 r.

W projekcie rozporządzenia mają pojawić się zapisy dotyczące specjalnych taryf i zniżek taryfowych dla wodoru i gazów odnawialnych w zakresie połączeń transgranicznych oraz w punktach zatłaczania. Państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w ich ustalaniu. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne będą objęte 100% obniżką w przypadku usług w zakresie podziemnego magazynowania gazu i instalacji LNG.

Czytaj: Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań

Kluczowa ma być współpraca regionalna w zakresie jakości gazu i zwalczania cyberataków na sieci energetycznej UE. Utworzona zostałaby nowa Europejska Sieć Operatorów Sieci Wodorowych (z ang. European Network for Network Operators of Hydrogen, ENNOH) w celu promowania specjalnej infrastruktury wodorowej, koordynacji transgranicznej i budowy sieci połączeń.

Przewiduje się możliwość wtłaczania do systemu przesyłowego mieszanek gazowych z wodorem stanowiącym do 2% objętości (zamiast 5%), aby zapewnić jego jakość. Przeanalizowane zostaną przepisy dotyczące przyszłych operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych na rynku wodoru.

Rada postuluje usunięcie w większości regulacji dotyczących bezpieczeństwa dostaw gazu, ponieważ są one objęte różnymi przepisami dotyczącymi nadzwyczajnych interwencji wdrożonych w 2022 r. Rada dodała jednak możliwość interwencji publicznej w ustalaniu cen w sytuacjach kryzysowych.

Polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wyraziła poparcie wobec propozycji pakietu gazowego,

- Procedowany dziś pakiet gazowy wynika z wyjątkowej sytuacji, jaką jest wojna w Ukrainie. Potrzebujemy rozwiązań zmniejszających ryzyko szkodliwych działań Rosji na rynku gazu w UE, a równocześnie kompleksowo wzmacniających unijne bezpieczeństwo – powiedziała.

Z tymi wnioskami Rada UE ma przystąpić do negocjacji z Parlamentem Europejskim w celu wypracowaniu projektu rozporządzeń i dyrektyw.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony