Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
C-Green: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel InnoEnergy
Biopreparaty MicroCat® - poprawa biodegradacji ścieków Ekodren

W UE dzięki poprawie w obszarze zbierania i oczyszczania ścieków zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska

a+a-    Powrót       11 września 2020       Woda   

Komisja opublikowała w czwartek 10. sprawozdanie z postępów we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych(1), które wskazuje na ogólną poprawę pod względem zbierania i oczyszczania ścieków w dużych i małych miastach UE, ale zwraca uwagę na różny poziom wdrożenia dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich (treść dyrektywy). Sprawozdanie to wpisuje się w działania Komisji na rzecz eliminacji zanieczyszczeń i ukazuje się na krótko przed strategią w zakresie chemikaliów, która ma zostać przyjęta w najbliższych tygodniach.

Nie osiągnięto jeszcze pełnej zgodności z dyrektywą

Z 10. sprawozdania z postępów we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych wynika, że wskaźniki zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi zbierania i oczyszczania ścieków utrzymują się na wysokim poziomie i wzrosły w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Zapobiega to zanieczyszczeniu środowiska. Chociaż ogólna tendencja jest pozytywna, nie osiągnięto jeszcze pełnej zgodności z dyrektywą. Finansowanie i planowanie to nadal najpoważniejsze wyzwania dla sektora usług wodnych.

- Niniejsze sprawozdanie potwierdza, że w całej UE odnotowuje się poprawę w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków. Unijne przepisy odegrały zasadniczą rolę w kwestii poprawy jakości rzek, jezior i mórz UE, co ma korzystny wpływ na zdrowie obywateli Unii, ich jakość życia i ich dostęp do urządzeń sanitarnych. Postępy w poszczególnych krajach nie są jednak równe – w niektórych państwach członkowskich potrzeba lepszego planowania i zwiększonego finansowania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej. Dołożymy wszelkich starań, by pobudzać innowacje i nowe inwestycje w sektorze infrastruktury środowiskowej w całej Europie – powiedział komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

Czytaj: Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje

Ze sprawozdania wynika, że zebrano 95 proc. ścieków, a 88 proc. poddano oczyszczaniu. Mimo że ogólna tendencja jest pozytywna, wciąż pozostaje wiele do zrobienia – nadal nie zbiera się 1 proc. ścieków komunalnych, a ponad 6 proc. ścieków nie oczyszcza się wystarczająco dobrze, aby spełniać normy oczyszczania wtórnego. Obecny poziom inwestycji w wielu państwach członkowskich jest zbyt niski, by osiągnąć i utrzymać zgodność z dyrektywą w perspektywie długoterminowej – szereg europejskich miast nadal musi zbudować lub zmodernizować swoją infrastrukturę zbierania ścieków oraz uruchomić nowoczesne oczyszczalnie ścieków.

Niedawno opublikowane badanie OECD przedstawia wyraźny obraz luk inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Komisja będzie współpracować z poszczególnymi państwami członkowskimi, żeby jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy dla Europy, poprzez priorytetowe traktowanie oczyszczania ścieków i urządzeń sanitarnych.

Sprawozdanie obejmuje ponad 23 500 miast w UE, które wchodzą w zakres dyrektywy i w których ludzie i przemysł wytwarzają ponad 610 mln RLM ścieków rocznie. Oznacza to około 490 mln wanien pełnych ścieków dziennie.

Kontekst

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby duże i małe miejscowości odpowiednio zbierały i oczyszczały ścieki. Nieoczyszczone ścieki mogą być zanieczyszczone szkodliwymi chemikaliami, bakteriami i wirusami, a tym samym stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zawierają one również takie składniki pokarmowe jak azot i fosfor, które mogą zanieczyszczać wody słodkie i środowisko morskie, ponieważ sprzyjają nadmiernemu wzrostowi alg, które hamują rozwój innych organizmów – proces ten zwany jest eutrofizacją. W 2019 r. opublikowano ocenę dyrektywy, w której stwierdzono, że zasadniczo jest ona odpowiednia do zakładanych celów, ale istnieje pole do poprawy.

Kolejne działania

Komisja rozpoczęła ocenę skutków w celu przeanalizowania różnych wariantów strategicznych, które mogłyby unowocześnić dyrektywę. Warianty te przewidują np. znalezienie sposobów obchodzenia się z substancjami zanieczyszczającymi budzącymi nowe obawy, takimi jak leki i mikrodrobiny plastiku oraz rozważenie, czy regularny nadzór nad ściekami może wesprzeć gotowość UE do zarządzania takim kryzysami jak pandemia COVID-19 lub podobnych chorób. Ocena skutków będzie obejmować znaczną liczbę konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Przypisy

1/ Urban waste water
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK o Wodach Polskich (21 października 2020)Do Wisły płynie każdego dnia ok. ćwierć miliona metrów sześciennych ścieków (19 października 2020)Projekt BEST: Morze Bałtyckie jest dobrem wspólnym, a jakość ścieków oczyszczonych jest kluczowa (16 października 2020)Zaczyna się demontaż bypassa do Czajki. Ścieki płyną do Wisły (15 października 2020)Możliwy demontaż bypassa do Czajki. Ścieki znów mogą popłynąć do Wisły (14 października 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony