Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.01.2021 28 stycznia 2021

Prezes URE ogłasza wybrane godziny doby do obliczenia stawki opłaty mocowej na 2021 r.

   Powrót       20 listopada 2020       Energia   

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonał wyboru godzin na podstawie danych historycznych dotyczących zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym w poszczególnych godzinach 2019 r., biorąc pod uwagę charakter dobowej krzywej zapotrzebowania na moc w poszczególnych kwartałach tego roku(1).

W 2021 roku będzie to piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin rozpoczyna się o 7:00, a piętnasta o 21:00. Na tej podstawie wyliczona zostanie stawka opłaty mocowej dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe.

Stawki opłaty mocowej ustalane są na podstawie ustawy o rynku mocy, odrębnie w odniesieniu do dwóch grup odbiorców końcowych energii.

Dla indywidualnych gospodarstw domowych zostanie ustalona stawka za punkt poboru w zł/miesiąc w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej (zostały ustalone 4 grupy).

Dla pozostałych odbiorców będzie to stawka zależna do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby, wyrażona w złotych za kWh energii elektrycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska(2) wybranymi godzinami doby przypadającymi na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie mogą być wyłącznie godziny, dla których może zostać ogłoszony okres zagrożenia. Okres zagrożenia ogłasza się zaś wyłącznie dla godzin pomiędzy 7:00 a 22:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy(3).

Opłata mocowa związana jest z wprowadzeniem w Polsce rynku mocy.

Potrzeba zapobieżenia sytuacji niedoboru energii elektrycznej była jednym z powodów przygotowania rozwiązań legislacyjnych, których głównym celem jest stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizacji istniejących jednostek wytwórczych. Rozwiązania te mają również na celu aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na energię elektryczną. Dla realizacji tych celów powstało nowe rozwiązanie regulacyjne - rynek mocy.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Informacja Prezesa URE nr 58/2020 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9553-Informacja-prezesa-URE-58-2020.pdf
2/ § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2009
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-09-11-2020-dz.-u.-2020-poz.-2009-4516.html
3/ § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1455).
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-18-07-2018-dz.-u.-2018-poz.-1455-2666.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cel Giga PV: Położyć kres dominacji chińskich firm na rynku ogniw fotowoltaicznych (21 stycznia 2021)Nie zmarnujmy szansy na rzeczywisty rozwój rynku magazynów energii i elektrolizerów (19 stycznia 2021)Dobre przykłady wsparcia prosumentów zbiorowych w USA. Dlaczego nie udaje się to w Polsce? (22 grudnia 2020)Mamy to: Budżet UE na lata 2021-2027 ostatecznie przyjęty (18 grudnia 2020)Czy pandemia to Eldorado dla spalarni odpadów medycznych? (18 grudnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony