Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Unia wkrótce podpisze porozumienie klimatyczne

   Powrót       01 kwietnia 2016       Zrównoważony rozwój   

Już tylko do soboty można zgłaszać resortowi środowiska uwagi do decyzji Rady, niezbędnej do przyjęcia paryskiego porozumienia przez UE. Bruksela planuje je podpisać 22 kwietnia br. podczas zorganizowanej specjalnie w tym celu ceremonii.

W trakcie 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP 21) w Paryżu przyjęto tekst porozumienia w sprawie globalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie wejdzie w życie jednak dopiero trzydziestego dnia po jego ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez co najmniej 55 stron, odpowiadających przynajmniej za 55 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Konsultowany przez resort środowiska wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” (COM(2016) 062) związany jest z przyjęciem porozumienia przez Unię Europejską.

Stronami paryskiego porozumienia(1) są zarówno poszczególne państwa członkowskie, jak i sama Unia Europejska. Procedurę negocjowania i zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi określa przede wszystkim artykuł 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W myśl jego ust. 5, Rada, na wniosek Komisji pełniącej rolę negocjatora, przyjmuje najpierw decyzję upoważniającą do podpisania umowy w imieniu Unii Europejskiej. Dzięki omawianej decyzji Przewodniczący Rady zostanie więc upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób, które już 22 kwietnia br. podpiszą umowę w imieniu Unii Europejskiej. Stanie się to w Nowym Jorku podczas specjalnie zorganizowanej w tym celu ceremonii.

Ministerstwo zaprasza zainteresowane podmioty do przesyłania swoich uwag i opinii na adres poczty elektronicznej.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Pełny tekst porozumienia jest dostępny tutaj: https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2066-porozumienie-klimatyczne-caly-tekst.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Pies i jego ogon (13 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)Opcja atomowa (29 stycznia 2024)Czy COP28 spełnił pokładane w nim nadzieje? UNFCCC podsumowuje ustalenia (18 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony