Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

W energetyce wiatrowej jest także polski kapitał

Energetyka wiatrowa kojarzy się zwykle albo z wielkoskalowymi farmami, albo z przydomowymi instalacjami prosumenckimi. Niejako „pośrodku” znajduje się jeszcze mała energetyka wiatrowa, którą planowane zmiany przepisów dotkną w szczególny sposób.

   Powrót       25 marca 2016       Energia   

Mitem jest, że polska energetyka wiatrowa to wyłącznie korporacje z zagranicznym kapitałem. Ogólnoświatowa tendencja dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii zachęciła do inwestowania w zielone technologie także polskich małych i średnich przedsiębiorców, niejednokrotnie pasjonatów takich rozwiązań. Posłowie przygotowują dla nich spore zmiany, ale ci nie dają za wygraną.

Miejsce małej energetyki w systemie

Zgodnie z art. 2 pkt. 18 ustawy o odnawialnych źródłach energii małymi instalacjami OZE są instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW. Poniżej tego przedziału znajdują się tzw. mikroinstalacje, ale ustawa nie definiuje już innych kategorii instalacji powyżej tego progu. Rozróżnienie wprowadzają jeszcze przewidziane w ustawie koszyki aukcyjne, które po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy nakazują konkurowanie w ramach odrębnych aukcji instalacjom o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW. Dla ustalenia granic na takim a nie innym poziomie brak było w trakcie prac nad ustawą wyraźnych i obiektywnych przesłanek. Z tego powodu - mimo przyjęcia wspomnianych przedziałów - w języku potocznym często odmiennie klasyfikujemy poszczególne instalacje.

Oddolna rewolucja energetyczna

Rozproszone źródła energii to szansa na uniezależnienie się od energetyki wielkoskalowej. To także wsparcie krajowych przedsiębiorców, którzy samodzielnie podjęli decyzję o rozpoczęciu inwestycji, zdobyli niezbędne pozwolenia i decyzje oraz co najważniejsze - płacą teraz w swoich gminach podatki. Trudno precyzyjnie określić, ile takich podmiotów działa dziś w branży, ale szacunki wskazują, że na terenie całego kraju może ich być osiemset lub nawet tysiąc. Rozwój sektora to jednocześnie zwiększanie świadomości obywatelskiej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, której podstawy mogłyby być budowane na poziomie lokalnych społeczności, a nie być sterowane odgórnie.

Zmienią się przepisy, ale kredyty pozostaną

Opracowywana w Sejmie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315) dotyczy całej branży wiatrowej, ale w specyficzny sposób dotknie małą energetykę. Konieczność uprzedniego uzgadniania z Urzędem Dozoru Technicznego choćby drobnej naprawy spowoduje wstrzymanie pracy instalacji na czas postępowania uzgodnieniowego, które potrwa aż do uzyskania nowej decyzji eksploatacyjnej. - Przerwy w produkcji utrudnią spłatę zaciągniętych kredytów i mogą zaważyć na rentowności naszych przedsiębiorstw. Przepisy się zmienią, ale wysokość rat kredytów już nie - mówi Paweł Guziński, prezes Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej.

- Kluczowe jest także umożliwienie finalizacji procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy będących w toku na podstawie dotychczasowych przepisów. Jako przedsiębiorcy podejmujemy decyzje inwestycyjne w oparciu o konkretne kalkulacje. Jeżeli złożyliśmy wnioski zgodnie z obowiązującym prawem, powinniśmy uzyskać gwarancję, że możemy realizować swoje inwestycje na zasadach, które obowiązywały nas w momencie, w którym podjęliśmy te decyzje - dodaje Guziński. Tymczasem projekt przewiduje umorzenie znacznej części postępowań w toku dla projektów, które nie spełniają przewidzianych w nowych regulacjach wymogów.

Posłowie ponownie zajmą się projektem ustawy zaraz po świętach, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, które zaplanowano na 30 marca o godz. 11:30.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mała retencja i wiatraki przydomowe z prostszymi procedurami. Projekt zmian prawnych (04 marca 2024)Niech się kręcą wiatraki (08 stycznia 2024)500 m to w sam raz i pytania o zasadność ustawy. Kolejne opinie o wiatrakach (07 grudnia 2023)GIOŚ: nielegalnie wwiezione do Polski odpady wróciły do Niemiec (31 sierpnia 2023)Budynek może znajdować się w odległości poniżej 700 m od wiatraka, ale farma musi mieć pozwolenie na budowę (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony