Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Właściwe magazynowanie odpadów w przedsiębiorstwie

Gospodarka odpadami to newralgiczny obszar naszpikowany przepisami. Nawet u przedsiębiorców deklarujących, że ich działalność nie powoduje oddziaływania na środowisko, audyty i kontrole wykazują uchybienia właśnie w obszarze postępowania z odpadami.

   Powrót       24 stycznia 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   

Jak wyglądają zależności między wytwórcą a gospodarującym odpadami? W rozmowie z redakcją Przemysław Kuna, dyrektor zarządzający Interseroh Advisory Sp. z o.o., wyjaśnia, że wytwórca odpadów to podmiot, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (…), i to na barkach tego podmiotu ciąży odpowiedzialność za to, co się z nimi stanie. Przedsiębiorca, aby móc przekazać odpad, musi być zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), bo tylko przez system wygeneruje kartę przekazania odpadu. Co więcej, w samej bazie wytwórca sprawdzi, czy podmiot, który ma odpady przetransportować i zebrać lub przetworzyć, ma do tego odpowiednie uprawnienia (mimo systemu elektronicznego nadal wskazane jest posiadanie decyzji papierowej do wglądu). Ale co tak naprawdę dzieje się z odpadami od momentu wytworzenia do ich przekazania transportującemu?

Stare podejście, nowe przepisy

- Podczas audytów często spotykam się z podejściem, które można opisać frazą: wszystko można wrzucać do jednego kosza, bo odbiorca zabiera i nie zgłasza zastrzeżeń. Tak najczęściej jest w firmach, które nie  doświadczyły jeszcze kontroli ze strony Inspekcji Ochrony Środowiska, a odpady są odbierane jako zmieszane odpady komunalne. Niemniej, jest to ogromny błąd, bo również w takich miejscach wytwarzanych jest bardzo dużo odpadów, które powinny być kwalifikowane jako odpady z działalności, a nie komunalne – opisuje Przemysław Kuna.

Przykładem są tu oczywiście odpady opakowaniowe, ale i te wytwarzane w ramach procesów: skrawki, produkty niepełnowartościowe, elementy zużyte, sprzęt, elementy maszyn, środki na potrzeby utrzymania ruchu itd. - Wszystkie wymienione odpady muszą mieć swoje właściwe miejsce i w odpowiedni sposób powinny być potraktowane na etapie wstępnego magazynowania u wytwórcy. Tak, jak planuje się miejsca na towar w magazynie, tak samo powinniśmy zaplanować, jakie odpady będą powstawać w związku z naszą działalnością i gdzie te odpady będziemy przetrzymywać – przekonuje ekspert Interseroh. Do tego potrzebna jest właściwa infrastruktura i organizacja miejsc pracy.

- Mnogość odpadów, ich charakterystyka i potencjalne możliwości oddziaływania na środowisko, powodują, że do planowania właściwego magazynowania trzeba podejść z rozwagą i spokojną głową. Pojemniki na odpady muszą być tak dostosowane, aby odpady doczekały odbioru w niezmienionej formie. Przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z obowiązujących przepisów, które dokładnie określają, jak należy z odpadami postępować i jak je magazynować – wskazuje Przemysław Kuna. Najwięcej dodatkowej pracy przy ponownej analizie procesu magazynowania wywołało rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które dołożyło obowiązków m.in. w zakresie odpowiedniego magazynowania odpadów niebezpiecznych w określonych przypadkach.

Czytaj: Dyrektywa SUP w Polsce - na poważnie, czy z przymrużeniem oka? Biznes czeka na ramy prawne

Sprawdź Magazynowanie Odpadów (SMO) – narzędzie dla przedsiębiorców

- Analiza wyzwań stojących przed przedsiębiorcami doprowadziła do opracowania narzędzia elektronicznego ułatwiającego postępowanie z odpadami – deklaruje Przemysław Kuna. Wyjaśnia dalej, że wykaz wymagań w zakresie magazynowania odpadów pomaga w szybki sposób wyszukać kod odpadu, dla którego chcemy sprawdzić wymogi.

Przemysław Kuna, dyrektor zarządzający Interseroh Advisory Sp. z o.o.

Doradca w obszarze dotyczącym ochrony środowiska. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od wielu lat zajmuje się audytami przedsiębiorców w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów prawnych oraz wdrażaniem działań naprawczych w zakresie prowadzonych procesów związanych z ochroną środowiska. Na co dzień pełni funkcje związane z nadzorem i koordynacją działań Pracowników Spółki Interseroh Advisory.

- Uznaliśmy jednak, że samo wskazanie przepisu nie jest wystarczające, dlatego SMO zawiera również listy kontrolne, które można wydrukować lub wyświetlić na ekranie urządzenia przenośnego i sprawdzić wymagania w miejscu magazynowania(1). Zwłaszcza podmioty, które stosują systemowe podejście do zarządzania procesami w zakładzie, chwalą sobie taką możliwość, bo dokument po przeglądzie jest w zasadzie gotowy do zarchiwizowania i służy jako dokumentacja, do której można swobodnie wrócić w dowolnej chwili. W niektórych miejscach listy kontrolne zostały wzbogacone o przypisy, które zwracają uwagę na dodatkowe aspekty prowadzenia właściwej gospodarki odpadami – zaznacza Przemysław Kuna.

Przepisy to nie wszystko

SMO to jedno z narzędzi Interseroh wspierające przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami. - Doradztwo w zakresie wymogów prawnych, zorganizowanie fizycznych odbiorów konkretnych odpadów, implementacje rozwiązań cyfrowych do prowadzenia procesów, zapewnienia właściwej infrastruktury, czy wreszcie kompleksowa koordynacja całej gospodarki odpadami na każdym jej etapie. Możemy pomóc na wiele sposobów - wylicza Przemysław Kuna.

Czytaj: Organizacja Odpowiedzialności Producentów – Standard 2.0 w świetle projektu ROP

> Sprawdź Magazynowanie Odpadów (SMO) - narzędzie dla przedsiębiorców <

InterserohArtykuł powstał we współpracy z firmą Interseroh

Przypisy

1/ Więcej informacji tutaj:
https://sprawdz-magazynowanie-odpadow.interseroh.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)100 kW to 200 modułów fotowoltaicznych. O recyklingu w energetyce słonecznej i nie tylko (15 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Inwestycje w OZE z przyspieszeniem. Jak wdrożyć narzędzie z dyrektywy RED III (04 marca 2024)Gdańsk/ Inspektorzy Ochrony Środowiska nałożyli milionową karę za nielegalne zbieranie odpadów (22 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony