Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Farmy PV, wiatraki, ITPOE, dwa sztuczne zbiorniki i centrum kompetencji – oto wizja dla regionu Bełchatowa

Obok wielkich inwestycji w OZE, w Bełchatowie PGE zbuduje instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych (180 tys. Mg/rok). Koszt działań do 2030 r. wyniesie niemal 5 mld zł. We wrześniu ruszy też Centrum Rozwoju Kompetencji.

   Powrót       27 sierpnia 2021       Energia       Artykuł promocyjny   

Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK), zostanie otwarte we wrześniu br. Głównym celem PGE przy podejmowaniu decyzji o realizacji przedsięwzięcia jakim jest CRK było stworzenie pracownikom perspektyw na rozwój i zatrudnienie, kiedy Polska odejdzie już od energetyki węglowej. Kluczowymi kierunkami rozwoju Grupy PGE są nisko- i zeroemisyjne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, niskoemisyjne ciepłownictwo, infrastruktura sieciowa i nowoczesne usługi energetyczne. To właśnie na tych obszarach będzie koncentrować się kształcenie w CRK. W ramach Centrum przede wszystkim będą rozwijane kompetencje i kwalifikacje bliskie branży energetycznej, ale PGE zamierza na bieżąco analizować rynek i dostosowywać ofertę kolejnych kursów i szkoleń do potrzeb mieszkańców regionu. PGE jest też otwarta na propozycje pracowników, zachęcając ich do proponowania kursów, których nie ma na liście CRK. 

Jakie zawody będzie można zdobyć w Centrum Rozwoju Kompetencji?

Centrum poprowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach: technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik informatyk, technik programista czy elektromechanik oraz kursy zawodowe pozwalające na uzyskanie uprawnień branżowych po zdaniu egzaminu. Przewidziane jest także kształcenie na poziomie szkoły branżowej II stopnia na kierunkach: technik automatyk, technik elektronik, technik spawalnictwa i technik mechanik. Oprócz kompetencji branżowych, w ramach CRK będzie można rozwinąć kompetencje społeczne, jak zarządzanie zmianą, motywacja, przywództwo, komunikacja biznesowa, znajomość języka angielskiego bądź ratownictwo medyczne. W ramach Centrum, PGE chce kształcić w zawodach znajdujących zatrudnienie w ramach Grupy PGE, jak również w pozostałych – stosownie do zapotrzebowania w regionie bełchatowskim.

Z kopalni na wiatrak?

- Centrum Rozwoju Kompetencji to inicjatywa, która ma na celu stworzenie mieszkańcom regionu perspektyw na rozwój. To w tym momencie najważniejsze. Wielu z nich to energetycy od pokoleń, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do pracy w branży. Jako Grupa PGE chcemy wykorzystać lokalny potencjał intelektualny, tak żeby pracownicy PGE, którzy do tej pory odpowiadali za bezpieczeństwo energetyczne Polski, mogli kontynuować pracę w branży energetycznej. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wsparcia transformacji energetycznej w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE też czeka na zmianę ustawy odległościowej

Grupa PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego planuje zainwestować blisko 5 mld zł. Mowa tu o inwestycjach, które zostaną zrealizowane do 2030 roku, aby mogły zapewnić nowe miejsca pracy dla pracowników odchodzących z pracy w kompleksie energetycznym Bełchatów. Uwzględniają one inwestycje w farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW czy też farmy wiatrowe o mocy do 100 MW, których to jednak realizacja jest uzależniona od nowelizacji tzw. ustawy odległościowej. Jeśli zmiana prawa nastąpi jeszcze w tym roku to jest szansa na uruchomienie farm w ciągu najbliższych 5-7 lat. Oprócz wiatraków i paneli słonecznych w regionie PGE zrealizuje też inwestycję w Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Zakład zostanie wybudowany w sąsiedztwie bełchatowskiej elektrowni i będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców. Wydajność instalacji sięgnie 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 700 mln zł. W planach jest także utworzenie Centrum Technologicznego świadczącego usługi z obszaru OZE na bazie spółek wsparcia, które dziś świadczą usługi dla Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Ma to być elementem działań wspierających transformację energetyczną regionu bełchatowskiego.

Tereny pokopalniane Bełchatowa posiadają odpowiednią infrastrukturę, mają łatwy dostęp do sieci i wykwalifikowaną kadrę, co sprawia, że stanowią właściwe miejsce do realizacji nowych inwestycji w energetykę odnawialną. Oprócz inwestycji typowo energetycznych, PGE zmierza także współpracować z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, aby przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów, którzy stworzyliby nowe miejsca pracy poza sektorem górniczym.

Prace rekultywacyjne wokół Bełchatowa

Działania na rzecz ochrony środowiska należą do priorytetów Grupy PGE. Spółki z Grupy racjonalnie korzystają z posiadanych zasobów. Po zakończeniu działalności wydobywczej Grupa PGE każdorazowo poddaje poprzemysłowe tereny rekultywacji, oddając te tereny z powrotem naturze. Już od wielu lat PGE rekultywuje pogórnicze tereny wokół bełchatowskiej kopalni. Jak informuje PGE, dotychczas zrekultywowano ponad 2200 ha terenów pogórniczych, z czego 1500 ha zalesionych gruntów przekazano Lasom Państwowym. Rekultywacja została już zakończona na zwałowisku zewnętrznym Pola Bełchatów, gdzie powstała Góra Kamieńsk. Jest ona sztandarowym przykładem kompleksowych działań rekultywacyjnych, prowadzonych przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To najwyższe wzniesienie w środkowej Polsce o wysokości 395 m n.p.m. Powstało z 1 354 mld m3 nadkładu, zdejmowanego w procesie odkrywania kolejnych warstw węgla brunatnego. Stała się jedną z atrakcji turystycznych środkowej Polski. Wyciąg narciarski, trasy piesze i rowerowe oraz długi, 620-metrowy tor saneczkowy sprawiają, że Góra Kamieńsk stała się ważnym punktem na mapie miłośników sportów letnich i zimowych.

Obecnie rekultywowane jest zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców i zwałowisko wewnętrzne Pola Bełchatów. Góra Szczerców ma powierzchnię 1114 ha i wysokość względną ok. 170 m. Do końca 2020 roku posadzano na niej ponad 4 mln drzew. Zalesienie pokopalnianych zwałowisk to niejedyne plany PGE wobec pogórniczych terenów. Olbrzymie odkrywki zamienią się w przyszłości w sztuczne jeziora. Lustro dwóch zbiorników, powstałych na bazie wyrobisk Pola Bełchatów i Szczerców, będzie miało ponad 4 tys. hektarów. Ich maksymalna głębokość wyniesie ok. 170 metrów (zbiorniki będą więc głębsze od jez. Hańczy).

Artykuł powstał we współpracy z PGE SA.

PSEWTekst powstał przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (24 kwietnia 2024)To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony