Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
c-trace: Redukcja kosztów odbioru odpadów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT c-trace Sp. z o.o.

Żegluga nocna i inne udogodnienia planowane na Wrocławskim Węźle Wodnym

a+a-    Powrót       05 sierpnia 2020       Transport   

Anna Moskwa, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, oraz prezes Wód Polskich Przemysław Daca wzięli udział w briefingu, którego tematem były udogodnienia dla żeglugi planowane na odrzańskim odcinku Wrocławskiego Węzła Wodnego. W spotkaniu uczestniczył również Jan Pyś. dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone było m.in. uruchomieni żeglugi nocnej. Wody Polskie podpisały również z Urzędem Miejskim Wrocławia list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju żeglugi na Wrocławskim Węźle Wodnym.

List intencyjny jako zapowiedź współpracy Wód Polskich i Urzędu Miejskiego

Dokument z 4 sierpnia 2020 r. dotyczy wzajemnego wspierania działań związanych z wykorzystaniem Wrocławskiego Węzła Wodnego dla żeglugi towarowej i pasażerskiej, w tym wypracowania koncepcji utworzenia miejskiego portu śródlądowego we Wrocławiu, uruchomienia tramwaju wodnego czy modernizacji budowli i urządzeń hydrotechnicznych. Ważnym elementem porozumienia jest również uruchomienie żeglugi nocnej oraz związane z tym odpowiednie oznakowanie, które zapewni bezpieczeństwo jednostkom pływającym, ich pasażerom i załodze.

Czytaj: W poszukiwaniu zrównoważonego transportu, czyli żegluga czy kolej?

Powstała już koncepcja oznakowania dla żeglugi nocnej

W lipcu 2020 r. Wody Polskie przygotowały i uzgodniły z Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu „Koncepcję oznakowania nawigacyjnego Wrocławskiego Węzła Wodnego z uwzględnieniem znaków do żeglugi nocnej”. Na tej podstawie również w lipcu br. RZGW Wrocław przekazał do właścicieli przystani oraz infrastruktury krzyżującej się z drogą wodną wymagany sposób oznakowania, tj. listę znaków wraz ze specyfikacją. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie przez RZGW Wrocław procedury zamówienia oznakowania nawigacyjnego szlaku żeglownego pozwalającego na prowadzenie żeglugi w porze nocnej. W konsekwencji zostanie rozstawione oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego. Docelowo umożliwiona będzie żegluga całodobowa na obszarze całego Wrocławskiego Węzła Wodnego. Zrealizowanie pilotażowego odcinka będzie stanowiło przykład działań, jakie Wody Polskie zamierzają rozszerzyć na inne miasta, w tym np. Bydgoszcz, Kraków i Warszawę. Uruchomienie żeglugi nocnej na terenie dużych ośrodków miejskich jest uzasadnione z punktu widzenia dotychczasowego zainteresowania armatorów oraz możliwości wykreowania nowej atrakcji turystycznej. Dlatego w kwestię zaangażowali się również członkowie Zespołu ds. Promocji Turystyki Wodnej.

Na Wrocławskim Węźle Wodnym uruchomiona została śluza Mieszczańska

W dniu podpisania listu intencyjnego została otwarta śluza Mieszczańska. Ponowne uruchomienie śluzowania na obiekcie oczekiwane jest przez przedstawicieli turystyki wodnej od wielu lat. Nastąpiło uroczyste prześluzowanie pierwszych jednostek, natomiast ruch dla pozostałych turystów możliwy będzie od 7 sierpnia br. Na razie śluza będzie czynna jedynie w weekendy, jednak w przypadku dużego zainteresowania RZGW Wrocław podejmie działania pozwalające na użytkowanie obiektu przez cały tydzień.

Wrocławski Węzeł Wodny

Ponad stuletni Wrocławski Węzeł Wodny to przeszło 100 mostów; kładek i przepraw; blisko 26 kilometrów koryta Odry; 4 dopływy – Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa; 16 jazów, 11 śluz, wiele kanałów i mnóstwo cieków wodnych, połączonych w jedną tętniącą wodnym życiem całość. W samej stolicy Dolnego Śląska lodołamacze, płynące przez tzw. kanał nawigacyjny, śluzowane były na Bartoszowicach, Zaciszu, Różance i Rędzinie, by stamtąd dotrzeć na postój noclegowy do Brzegu Dolnego, a następnie do Malczyc.

Gruntownie zmodernizowany w latach 2012-2015 Wrocławski Węzeł Wodny przyciąga na odrestaurowane nabrzeża rzesze mieszkańców miasta i turystów, zwłaszcza tych szukających wytchnienia w otoczeniu zieleni, wody i na świeżym powietrzu. Nadodrzańskie tereny są ulubionym miejscem rekreacji, a turystyka wodna, za sprawą białej floty i funkcjonujących w centrum przystani, stała się jedną z najpopularniejszych możliwości spędzania wolnego czasu. Wody Polskie systematycznie pracują nad dalszą modernizacją często zabytkowej infrastruktury, dzięki czemu sukcesywnie oddawane do użytku są kolejne wyremontowane obiekty hydrotechniczne w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który jest współfinansowany przez Bank Światowy.

Program wieloletni – prace w cofce stopnia wodnego Malczyce i budowa stopnia wodnego Lubiąż

W lipcu 2020 r. do wykazu prac Rady Ministrów został włączony projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rozbudowa i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża”, który powinien zostać rozpatrzony w III kwartale 2020 r.

Podstawowym celem projektowanej uchwały jest przywrócenie niezawodnego i efektywnego transportu wodnego śródlądowego na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Przyjęty cel główny wynika wprost z zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. Cele szczegółowe obejmują m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i transportowego, osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego – w tym ochrony przed suszą i retencji wodnej, jak również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilizacji krajowego systemu energetycznego.

Planowane w ramach programu wieloletniego zadania wpłyną na realizację działań prośrodowiskowych, poprzez budowę przepławek dla ryb i poprawę warunków migracji organizmów wodnych. Zatrzymana zostanie również erozja denna poniżej stopnia wodnego Malczyce. Inwestycje przyczynią się do poprawy stosunków wodnych przez zwiększenie retencji powyżej wybudowanych stopni, poprzez zwiększenie poziomu wód gruntowych, zasilanie zbiorników wód podziemnych i wód podskórnych, nawadnianie do celów rolniczych i zabezpieczenie przed podmywaniem i utratą stateczności stopnia położonego bezpośrednio powyżej stopnia budowanego. Wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowa stopnia wodnego Lubiąż przyczyni się do poprawy warunków żeglugi na ok. 30 km Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwają konsultacje w sprawie przebiegu połączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej (27 sierpnia 2020)Aktualizacja dot. prac budowlanych na Mierzei Wiślanej (29 czerwca 2020)Zwolnienie z opłat za korzystanie z dróg wodnych i zmiany w płatnościach za dzierżawę gruntów pokrytych wodami (20 maja 2020)Eksperci: walka z suszą powinna mieć pierwszeństwo przed budową dróg wodnych (04 maja 2020)W poszukiwaniu zrównoważonego transportu, czyli żegluga czy kolej? (10 marca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony