Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Wsparcie termomodernizacji budynków jednorodzinnych rusza w przyszłym roku

NFOŚiGW zatwierdził program Ryś, który oferuje wsparcie właścicielom domów jednorodzinnych chcących wykonać kompleksową termomodernizację. Na ten cel przeznaczono łącznie 400 mln zł, przy czym beneficjenci będą mogli liczyć nawet na 40-proc. dotację.

   Powrót       06 października 2015       Planowanie przestrzenne   

Program ma na celu ograniczenie strat energii potrzebnej do ogrzewania domów i tym samym ograniczenie szkodliwych emisji. Inny cel to rozwój krajowego rynku urządzeń i usług związanych z efektywnością energetyczną.

Dofinansowanie obejmie wykonanie remontów, które prowadzą do spełnienia przez budynek wyższych standardów energooszczędności. Program jest skierowany do właścicieli domów, ale także do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych dysponujących takimi budynkami.

- Domy jednorodzinne stanowią prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, jednak do tej pory ich termomodernizacja nie była w znaczący sposób wspierana. Chcemy, by program Ryś stał się pod tym względem przełomem i przekonał Polaków do korzyści płynących z oszczędzania energii i ograniczenia spalania złej jakości paliw – powiedziała Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kompleksowe prace najwyżej dotowane

Program Ryś obejmuje prace dociepleniowe, ale też modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz może na dane działanie wypłacić.

Inwestor może sam zdecydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją. Najwyższa możliwa dotacja (40 proc.) będzie przyznawana przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.

Dotacja pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej, a także koszty oceny energetycznej budynku przed realizacją inwestycji i potwierdzenie efektów realizacji przedsięwzięcia. Ocena energetyczna nie będzie wymagała skomplikowanego audytu.

Termoizolacja pojedynczych elementów budynków (okien, podłóg) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu bądź pożyczki. Alternatywnie beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła, np. Prosument czy Kawka.

Skalę potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce wyraźnie pokazuje dokument Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050. Efektywność dużej części domów jednorodzinnych jest bardzo niska, a dodatkowo prawie 70 proc. z nich jest ogrzewanych przy wykorzystaniu kotłów i pieców węglowych. Ma to decydujący wpływ na zanieczyszczenie atmosfery pyłami i szkodliwymi substancjami, czyli tzw. niską emisję.

Oszczędność na rachunkach największym motywatorem

Program Ryś został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Zebrane uwagi posłużyły do podniesienia jakości programu. Odbyło się także badanie opinii publicznej na ogólnopolskiej próbie ponad 1200 mieszkańców przeprowadzone na zasadzie bezpośrednich wywiadów. Wykazało ono, że głównymi barierami dla inwestycji termomodernizacyjnych jest brak pieniędzy wobec wysokich kosztów prac i urządzeń. Tego typu inwestycje nie są wspierane ze środków Unii Europejskiej. Kolejne przeszkody to biurokracja oraz brak wiedzy na temat źródeł dofinansowania. Dla niemal 3/4 respondentów oszczędność na rachunkach to jeden z najważniejszych elementów motywujących do podjęcia inwestycji termomodernizacyjnych. Choć większość respondentów planuje realizować inwestycje ze środków własnych, to co trzeci rozważa sięgnięcie po kredyt.

Nabór wniosków możliwy w I kwartale 2016 r.

Nabór wniosków do programu Ryś prowadzony będzie w trybie ciągłym. Warunki dofinansowania zostały zaproponowane w ten sposób, aby niezależnie od pośrednika finansowego (bank, WFOŚiGW) dla inwestora były one porównywalne. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli rozpocząć składanie wniosków w I kwartale 2016 roku.

Jeszcze w tym roku planowana jest szeroka akcja edukacyjna, na którą Narodowy Fundusz przeznacza 2,5 mln zł. W październiku 2015 roku zostanie ogłoszony konkurs na programy aktywnej edukacji, by w ten sposób bezpośrednio dotrzeć do jak najszerszego grona właścicieli domów jednorodzinnych.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)67 tys. nowych kotłów węglowych w latach 2021-2023. Raport o transformacji budynków w Polsce (29 marca 2024)Samorządowcy i naukowcy dyskutowali o autonomii energetycznej gmin. Wrocław (28 marca 2024)Na czym będzie polegał ETS2? Czym jest Społeczny Fundusz Klimatyczny? (26 marca 2024)Dostępne fundusze na rzecz środowiska (07 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony