Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2022 03 grudnia 2022

Wzrasta udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii

W Polsce w 2014 r. 81 proc. energii elektrycznej wyprodukowane zostało z węgla (rok wcześniej było to 84 proc.). Spadło zużycie ciepła i energii elektrycznej - czytamy w publikacji GUS „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2013 i 2014”.

   Powrót       10 listopada 2015       Energia   

Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce obniżyło się w 2014 roku do poziomu 2853,8 PJ. Spadło pozyskanie wszystkich nośników energii. Najważniejszym pozyskiwanym nośnikiem pozostaje węgiel kamienny (61 proc. w 2014 r.). Drugim pod względem wielkości wydobycia nośnikiem był węgiel brunatny (18,2 proc.). Udział gazu ziemnego w pozyskaniu wyniósł 5,5 proc., ropy naftowej 1,4 proc., a pozostałych, w znacznej mierze odnawialnych nośników energii – 13,8 proc. Dokładniej biorąc udział pozyskania energii odnawialnej w pozyskaniu energii ogółem wyniósł w 2014 r. 12 proc. (w 2010 r. było to nieco ponad 10 proc.).

Struktura zużycia nośników energii pierwotnej ulegała niewielkiej, ale stopniowej zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Udział węgla kamiennego spada, natomiast wzrasta udział ropy naftowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Spadł udział węgla w produkcji energii elektrycznej

Wydobycie węgla kamiennego spadło w 2014 r. do 73 mln ton. Także zużycie wykazywało tendencję spadkową i wyniosło w 2014 roku 73 mln ton. Głównym odbiorcą węgla był sektor wytwarzania energii elektrycznej z udziałem wynoszącym 50 proc., 31 proc. zużycia przypadło na przetwórstwo przemysłowe, a 15 proc. - na gospodarstwa domowe.

Wydobycie węgla brunatnego wyniosło w 2014 r. 63,9 mln ton, co oznacza niewielki spadek w stosunku do roku poprzedniego. Węgiel brunatny jest prawie w całości zużywany na produkcję energii elektrycznej i ciepła w sąsiadujących z kopalniami elektrowniach i elektrociepłowniach. Produkcja energii elektrycznej oparta jest głównie na węglu kamiennym i brunatnym. W Polsce w 2014 r. 81 proc. energii elektrycznej wyprodukowane zostało z węgla. Dla porównania należy dodać, że rok wcześniej było to 84 proc. Produkcja energii elektrycznej obniżyła się w 2014 roku do poziomu 159,1 TWh.

Import energii elektrycznej przewyższył eksport o 2,2 TWh

Zużycie energii elektrycznej wzrosło w 2014 r. do 151 TWh, a straty sieciowe wyniosły 10,3 TWh. Import przewyższył eksport o 2,2 TWh. Prawie połowa energii elektrycznej zużyta została w 2014 r. przez przemysł, udział gospodarstw domowych w zużyciu wyniósł 18 proc., a pozostałych odbiorców - 26 proc. Ponadto energia elektryczna zużywana jest w transporcie (3 proc.), rolnictwie (1 proc.) i budownictwie (1 proc.).

Zużycie ciepła w Polsce od 2010 r. systematycznie spada. W 2014 r. spadło o 6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosło 279 tys. TJ. Największymi odbiorcami ciepła były gospodarstwa domowe (59 proc.) i przemysł (28 proc.).

Udział OZE w zużyciu energii rośnie w Polsce i całej UE

Polska pozostaje jednym z największych producentów energii pierwotnej w Unii Europejskiej (8,9 proc. w 2013 r., podobnie jak w roku poprzednim). Wśród państw członkowskich UE wyższe pozyskanie wykazała Wlk. Brytania, Francja i Niemcy. Udział Polski w zużyciu jest niższy i wyniósł 5,9 proc. w 2013 r. W przypadku energii ze źródeł odnawialnych, udział tej energii w zużyciu energii pierwotnej systematycznie wzrasta zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Udział pozyskania energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem wyniósł w 2013 r. blisko 9 proc. Podobnie jak rok wcześniej w Polsce wzrasta pozyskanie energii odnawialnej z biomasy oraz wiatru, natomiast wykorzystanie energii wody oraz geotermalnej nie wykazuje tendencji wzrostowej.

Publikacja „Gospodarka paliwowo-energetyczna” wydawana jest corocznie przez GUS przy udziale Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Jej celem jest przedstawienie informacji o bilansach wszystkich nośników energii uwzględnionych w krajowym bilansie energetycznym.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

PSE: Ponad 50% OZE w systemie w najbliższej dekadzie (28 listopada 2022)Konferencja BOŚ „Idea-Biznes-Klimat” już za tydzień. Wciąż można się rejestrować (19 października 2022)Budimex: angażujemy się kapitałowo w projekty energetyczne (29 czerwca 2022)Podpisano list intencyjny w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa akcji LW "Bogdanka" (20 czerwca 2022)MKiŚ: Ukraina przyjęta do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (17 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony