Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.11.2022 27 listopada 2022

Współpraca instalacji odzyskujących z odpadów energię z Uniwersytetem Śląskim – relacja win-win

Czy da się połączyć interesujące studia z sukcesem absolwentów na rynku pracy? Współpraca UŚ z ZPZTPO pokazuje, że transfer wiedzy i technologii z uczelni do przemysłu jest nie tylko możliwy, lecz konieczny w ramach relacji „Business to Science”.

   Powrót       29 marca 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   

Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska w Poznaniu (ZPZTPO) podpisał w listopadzie 2021 r. umowę o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Nieformalna współpraca między obu podmiotami trwa już od roku, pisemne porozumienie dopełnia formalności, ale i otwiera nowe możliwości. Cel jest jeden: transfer wiedzy do biznesu na zasadzie win-win – tu każdy jest zwycięzcą. Ale nie tylko, UŚ kształci blisko 400 studentów z Ukrainy natomiast Związek i jego członkowie odpowiadając na potrzebę „wojennych czasów” wspierają Uczelnię darowiznami pieniężnymi przeznaczanymi na pokrywanie kosztów życia studentów i ich rodzin w Polsce.

Co dla kogo jest ważne?

W rozmowie z redakcją dr Sławomir Michalik, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. i zarazem członek Rady Głównej Związku, wskazuje, że pracodawcy poszukują pracowników ze ściśle określonymi kompetencjami, a o takich kandydatów jest niezwykle trudno. Najlepszym sposobem na znalezienie „szytego na miarę” pracownika, to wzięcie udziału w jego kształceniu. – W kształceniu uniwersyteckim nie sposób uniknąć aspektów teoretycznych, bo fundamenty są niezbędne, ważne jednak by studenci mogli również w praktyce zobaczyć, jak wyglądają procesy i mechanizmy, o których się uczą. To zwiększa motywację i pozwala ukierunkować studentów, na jakim polu zawodowym chcieliby w przyszłości się rozwijać. Nasza współpraca z UŚ to gwarantuje – przekonuje.

Z kolei dr Katarzyna Kowalska-Szojda, dyrektor Kierunku: Chemia; Technologia chemiczna na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ w Katowicach podkreśla, że studenci (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) Uniwersytetu Śląskiego mają przewidziane obowiązkowe praktyki. – Współpraca ze Związkiem wychodzi naprzeciw żywotnym potrzebom dydaktycznym Uczelni. Dzięki temu, że Związek udostępnia swoje Zakłady jako miejsce realizacji praktyk i to zarówno dla kierunku chemia, jak i technologia chemiczna, możemy zagwarantować studentom atrakcyjne praktyki. Mało tego, Związek zapewnia też dodatkowe staże dla studentów, którzy chcą rozwijać się w konkretnej dziedzinie z myślą o budowaniu swojej kariery zawodowej. Mamy bardzo pozytywny odbiór od studentów – chcą mieć jak najwięcej zajęć praktycznych – podkreśla dr Katarzyna Kowalska-Szojda.

Szczegółowe postanowienia porozumienia

Wśród obszarów współpracy znalazły się m.in.: doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów, organizacja praktyk studenckich, konsultowanie efektów kształcenia, prowadzenie części zajęć przez praktyków z branży gospodarki odpadami. Wskazano również na gotowość współpracy w zakresie: realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, badawczo-wdrożeniowych i dydaktycznych, promowanie bezpiecznych i efektywnych technologii zagospodarowania odpadów oraz animowanie i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie naukowego i kadrowego potencjału obu Stron.

- Naszym planem do wykonania w tym roku jest zmodernizowanie specjalności Zielona Chemia i Czyste Technologie, jaką mamy na Kierunku Technologii chemicznej. To potrzeba wynikająca z konieczności dostosowania do wyzwań rzeczywistości związanych z transformacją regionu (wygaszanie kopalń, przejście na OZE etc.) – wskazuje dr Katarzyna Kowalska-Szojda. Wyjaśnia także, że zmiana to dość czasochłonny proces, bo jest związany ze ściśle określoną procedurą legislacyjną, najważniejsze jednak, że specjalizacja jest tworzona w ścisłej współpracy ze Związkiem (czyli potencjalnym pracodawcą) pod dokładnie określoną sylwetkę pracownika. – Priorytetem jest, aby studenci zapoznali się z systemami ochrony środowiska, dobrze poznali zagadnienia budowy i eksploatacji składowisk odpadów, utylizacji, w tym termicznego przekształcania odpadów, i oczywiście dostępnych metod recyklingu odpadów. Mamy ambicje, by nasi absolwenci byli poszukiwani na rynku pracy. Zresztą już widzimy, że akcje chemików na rynku pracy idą w górę - wskazuje Kowalska-Szojda.

Specjaliści od ochrony środowiska pilnie poszukiwani

Ochrona środowiska to temat, który przenika wszystkie specjalizacje i branże. Przykład pierwszy z brzegu, wszyscy wytwarzamy odpady, MŚP również - trzeba znać regulacje prawne. Oczywiście skomplikowanie zagadnień jest różne dla różnych branż (BDO, decyzje środowiskowe, sprawozdawczość etc.). - Akurat nasza branża zajmuje się jedną z gałęzi unieszkodliwiania odpadów tj. termicznym przekształcaniem odpadów w celu odzysku energii, ale przecież absolwenci będą mogli odnaleźć się w szeroko rozumianej branży ochrony środowiska. Szczególnie poszukiwani są pracownicy biegli w obszarze gospodarowania odpadami znający zagadnienia transportu materiałów niebezpiecznych. Praktycznie w każdej większej firmie, bez względu na profil wykonywanej działalność, ze względu na mnogość regulacji i wymogów prawnych (i sankcji za niewykonanie nałożonych obowiązków) potrzeba specjalistów od ochrony środowiska – wskazuje Sławomir Michalik.

Dodaje także, że wokół branży gospodarki odpadami, a szczególnie termicznego przekształcania odpadów krąży wiele mitów, głównie złych.

Rzeczywistość jest taka, iż są to nowoczesne i skomplikowane zakłady o wysokiej kulturze technicznej spełniające wszystkie obowiązujące normy, niejednokrotnie sytuowane w centrach miast (Wiedeń, Kopenhaga). Efektywna współpraca z Uniwersytetem z pewnością przyczyni się do odczarowania negatywnej opinii o branży poprzez edukację i praktyczny kontakt z technologią.

Czytaj: Regulacje BAT dla spalarni odpadów – wyśrubowane wymagania, czas na dostosowanie do grudnia 2023 r.

Z kolei Katarzyna Kowalska-Szojda zauważa, że chemię powszechnie traktuje się jako coś, co szkodzi środowisku. – Tym bardziej więc wiedza na temat ochrony środowiska, efektywnych metod recyklingu i odzysku, w tym utylizacji odczynników chemicznych, jest bardzo ważna. Bardzo liczymy na współpracę ze Związkiem w tym zakresie – podkreśla.

W kierunku efektywniejszych metod unieszkodliwiania odpadów

Tak jak dla jednostek naukowych ważne jest wykazanie się współpracą z biznesem, która umożliwia komercjalizację badań, tak dla biznesu ważne jest zdobywanie innowacyjnego know how. – Naszym celem jest współpraca nie tylko na poziomie edukacyjnym, ale też na poziomie naukowym i aplikacyjnym. Współpraca otwiera dostęp do szerokiej gamy instrumentów badawczych, specjalistycznego sprzętu i wiedzy naukowców, które mamy nadzieję, pozwolą na usprawnienie procesów i opracowanie nowatorskich metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – konkluduje Sławomir Michalik.

Dr Katarzyna Kowalska-Szojda również potwierdza, że obszar wspólnych badań wygląda niezwykle obiecująco. - Będziemy wsłuchiwać się w potrzeby badawcze Związku, a połączenie naszej wiedzy i zaplecza laboratoryjnego z zapleczem instalacji zrzeszonych w Związku otwiera nowe możliwości – podkreśla.

Póki co, powstała pierwsza praca inżynierska, odbyły się staże i praktyki, a to dopiero początek!

ZPZTPOArtykuł powstał we współpracy ze Związkiem Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Recykling tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej – nowe regulacje (25 listopada 2022)Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r. (22 listopada 2022)Co tydzień zjadamy nawet 5 gramów mikroplastiku (21 listopada 2022)Raport IOŚ-PIB: Prawie 7 mln Polaków unika opłat za odpady (18 listopada 2022)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony