Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Współpraca instalacji odzyskujących z odpadów energię z Uniwersytetem Śląskim – relacja win-win

Czy da się połączyć interesujące studia z sukcesem absolwentów na rynku pracy? Współpraca UŚ z ZPZTPO pokazuje, że transfer wiedzy i technologii z uczelni do przemysłu jest nie tylko możliwy, lecz konieczny w ramach relacji „Business to Science”.

   Powrót       29 marca 2022       Odpady       Artykuł promocyjny   

Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Przemysłowych i Medycznych Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Środowiska w Poznaniu (ZPZTPO) podpisał w listopadzie 2021 r. umowę o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Nieformalna współpraca między obu podmiotami trwa już od roku, pisemne porozumienie dopełnia formalności, ale i otwiera nowe możliwości. Cel jest jeden: transfer wiedzy do biznesu na zasadzie win-win – tu każdy jest zwycięzcą. Ale nie tylko, UŚ kształci blisko 400 studentów z Ukrainy natomiast Związek i jego członkowie odpowiadając na potrzebę „wojennych czasów” wspierają Uczelnię darowiznami pieniężnymi przeznaczanymi na pokrywanie kosztów życia studentów i ich rodzin w Polsce.

Co dla kogo jest ważne?

W rozmowie z redakcją dr Sławomir Michalik, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. i zarazem członek Rady Głównej Związku, wskazuje, że pracodawcy poszukują pracowników ze ściśle określonymi kompetencjami, a o takich kandydatów jest niezwykle trudno. Najlepszym sposobem na znalezienie „szytego na miarę” pracownika, to wzięcie udziału w jego kształceniu. – W kształceniu uniwersyteckim nie sposób uniknąć aspektów teoretycznych, bo fundamenty są niezbędne, ważne jednak by studenci mogli również w praktyce zobaczyć, jak wyglądają procesy i mechanizmy, o których się uczą. To zwiększa motywację i pozwala ukierunkować studentów, na jakim polu zawodowym chcieliby w przyszłości się rozwijać. Nasza współpraca z UŚ to gwarantuje – przekonuje.

Z kolei dr Katarzyna Kowalska-Szojda, dyrektor Kierunku: Chemia; Technologia chemiczna na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ w Katowicach podkreśla, że studenci (zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) Uniwersytetu Śląskiego mają przewidziane obowiązkowe praktyki. – Współpraca ze Związkiem wychodzi naprzeciw żywotnym potrzebom dydaktycznym Uczelni. Dzięki temu, że Związek udostępnia swoje Zakłady jako miejsce realizacji praktyk i to zarówno dla kierunku chemia, jak i technologia chemiczna, możemy zagwarantować studentom atrakcyjne praktyki. Mało tego, Związek zapewnia też dodatkowe staże dla studentów, którzy chcą rozwijać się w konkretnej dziedzinie z myślą o budowaniu swojej kariery zawodowej. Mamy bardzo pozytywny odbiór od studentów – chcą mieć jak najwięcej zajęć praktycznych – podkreśla dr Katarzyna Kowalska-Szojda.

Szczegółowe postanowienia porozumienia

Wśród obszarów współpracy znalazły się m.in.: doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów, organizacja praktyk studenckich, konsultowanie efektów kształcenia, prowadzenie części zajęć przez praktyków z branży gospodarki odpadami. Wskazano również na gotowość współpracy w zakresie: realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, badawczo-wdrożeniowych i dydaktycznych, promowanie bezpiecznych i efektywnych technologii zagospodarowania odpadów oraz animowanie i tworzenia sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie naukowego i kadrowego potencjału obu Stron.

- Naszym planem do wykonania w tym roku jest zmodernizowanie specjalności Zielona Chemia i Czyste Technologie, jaką mamy na Kierunku Technologii chemicznej. To potrzeba wynikająca z konieczności dostosowania do wyzwań rzeczywistości związanych z transformacją regionu (wygaszanie kopalń, przejście na OZE etc.) – wskazuje dr Katarzyna Kowalska-Szojda. Wyjaśnia także, że zmiana to dość czasochłonny proces, bo jest związany ze ściśle określoną procedurą legislacyjną, najważniejsze jednak, że specjalizacja jest tworzona w ścisłej współpracy ze Związkiem (czyli potencjalnym pracodawcą) pod dokładnie określoną sylwetkę pracownika. – Priorytetem jest, aby studenci zapoznali się z systemami ochrony środowiska, dobrze poznali zagadnienia budowy i eksploatacji składowisk odpadów, utylizacji, w tym termicznego przekształcania odpadów, i oczywiście dostępnych metod recyklingu odpadów. Mamy ambicje, by nasi absolwenci byli poszukiwani na rynku pracy. Zresztą już widzimy, że akcje chemików na rynku pracy idą w górę - wskazuje Kowalska-Szojda.

Specjaliści od ochrony środowiska pilnie poszukiwani

Ochrona środowiska to temat, który przenika wszystkie specjalizacje i branże. Przykład pierwszy z brzegu, wszyscy wytwarzamy odpady, MŚP również - trzeba znać regulacje prawne. Oczywiście skomplikowanie zagadnień jest różne dla różnych branż (BDO, decyzje środowiskowe, sprawozdawczość etc.). - Akurat nasza branża zajmuje się jedną z gałęzi unieszkodliwiania odpadów tj. termicznym przekształcaniem odpadów w celu odzysku energii, ale przecież absolwenci będą mogli odnaleźć się w szeroko rozumianej branży ochrony środowiska. Szczególnie poszukiwani są pracownicy biegli w obszarze gospodarowania odpadami znający zagadnienia transportu materiałów niebezpiecznych. Praktycznie w każdej większej firmie, bez względu na profil wykonywanej działalność, ze względu na mnogość regulacji i wymogów prawnych (i sankcji za niewykonanie nałożonych obowiązków) potrzeba specjalistów od ochrony środowiska – wskazuje Sławomir Michalik.

Dodaje także, że wokół branży gospodarki odpadami, a szczególnie termicznego przekształcania odpadów krąży wiele mitów, głównie złych.

Rzeczywistość jest taka, iż są to nowoczesne i skomplikowane zakłady o wysokiej kulturze technicznej spełniające wszystkie obowiązujące normy, niejednokrotnie sytuowane w centrach miast (Wiedeń, Kopenhaga). Efektywna współpraca z Uniwersytetem z pewnością przyczyni się do odczarowania negatywnej opinii o branży poprzez edukację i praktyczny kontakt z technologią.

Czytaj: Regulacje BAT dla spalarni odpadów – wyśrubowane wymagania, czas na dostosowanie do grudnia 2023 r.

Z kolei Katarzyna Kowalska-Szojda zauważa, że chemię powszechnie traktuje się jako coś, co szkodzi środowisku. – Tym bardziej więc wiedza na temat ochrony środowiska, efektywnych metod recyklingu i odzysku, w tym utylizacji odczynników chemicznych, jest bardzo ważna. Bardzo liczymy na współpracę ze Związkiem w tym zakresie – podkreśla.

W kierunku efektywniejszych metod unieszkodliwiania odpadów

Tak jak dla jednostek naukowych ważne jest wykazanie się współpracą z biznesem, która umożliwia komercjalizację badań, tak dla biznesu ważne jest zdobywanie innowacyjnego know how. – Naszym celem jest współpraca nie tylko na poziomie edukacyjnym, ale też na poziomie naukowym i aplikacyjnym. Współpraca otwiera dostęp do szerokiej gamy instrumentów badawczych, specjalistycznego sprzętu i wiedzy naukowców, które mamy nadzieję, pozwolą na usprawnienie procesów i opracowanie nowatorskich metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – konkluduje Sławomir Michalik.

Dr Katarzyna Kowalska-Szojda również potwierdza, że obszar wspólnych badań wygląda niezwykle obiecująco. - Będziemy wsłuchiwać się w potrzeby badawcze Związku, a połączenie naszej wiedzy i zaplecza laboratoryjnego z zapleczem instalacji zrzeszonych w Związku otwiera nowe możliwości – podkreśla.

Póki co, powstała pierwsza praca inżynierska, odbyły się staże i praktyki, a to dopiero początek!

ZPZTPOArtykuł powstał we współpracy ze Związkiem Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

System kaucyjny na forum rządowym. NGO: co z celami recyklingu branży mleczarskiej (14 czerwca 2024)Od 1 października wyższe opłaty za odbiór odpadów. Radom (14 czerwca 2024)Potrzeba programu wsparcia dla osób fizycznych na usuwanie podrzuconych odpadów. RPO zwraca się do MKiŚ (14 czerwca 2024)Konwent Marszałków Województw RP za powołaniem specjalnych grup śledczych ds. nielegalnych składowisk (13 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony