Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Zieleń w mieście to nie tylko parki i trawniki

   Powrót       29 lutego 2016       Planowanie przestrzenne   
Wartość przyrodniczą, ale i edukacyjną terenów zieleni w miastach wielokrotnie podkreślano podczas seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa, które odbyło się 25 lutego 2016 r. w Poznaniu. To największa w Polsce konferencja poświęcona miejskim terenom zieleni organizowana już po raz dziesiąty.

Tematem przewodnim spotkania była „Zieleń, która aktywizuje i edukuje”. Odbyły się wystąpienia dotyczące roli i znaczenia terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, m.in. w zachowaniu bioróżnorodności, ponadto ich funkcji edukacyjnej, a nawet terapeutycznej.

Edukacja przyrodnicza w mieście

Podczas jednej z prezentacji ukazano przykłady nowoczesnych miejsc edukacji przyrodniczej zlokalizowanych w granicach miast. Zwrócono uwagę, że warunkiem dobrego ich funkcjonowania jest odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne, przez co stwarza się dobre warunki dla bytujących tam zwierząt i roślin. Ważna jest też odpowiednia infrastruktura oparta na wykorzystaniu istniejących lub utworzeniu nowych zbiorników wodnych i terenów podmokłych, na budowie schronów i pomostów do obserwacji zwierząt, przygotowaniu ścieżek edukacyjnych.

Takie podejście pozwala zrealizować jednocześnie cele edukacyjne i prośrodowiskowe, czyli zarówno rozbudzić zainteresowanie mieszkańców światem przyrodniczym, jak i umożliwić bytowanie zwierzętom i zwiększyć bioróżnorodność terenów. Jako przykład podano Centrum Edukacyjne w Londynie utworzone na terenach poprzemysłowych, gdzie zidentyfikowano 19 gatunków ważek, 8 gatunków płazów i gadów, 222 gatunki ptaków, 8 gatunków nietoperzy i 446 gatunków roślin. Centrum odwiedza 220 tys. osób rocznie.

Więcej zabudowy w miastach kosztem zieleni

Podczas seminarium mówiono również o tym, że do rekultywacji terenów zdegradowanych, np. hałd kopalnianych doskonale nadają się łąki kwietne, które ograniczają jednocześnie rozprzestrzenianie się obcych gatunków roślin.

W wystąpieniu „Zieleń wertykalna sposobem na poprawę jakości życia w mieście” zwrócono uwagę na zmniejszanie się powierzchni terenów zieleni w miastach oraz coraz większą dominację zabudowy. Jak wskazano, przeciwdziałać tym trendom można, wprowadzając zieleń wertykalną i tworząc „zielone strefy”, które to rozwiązania działają jak filtry powietrza - zmniejszają jego zanieczyszczenie i wpływają na poprawę jakości życia w mieście.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Bydgoszcz: Mury trzech budowli miejskich porastać będą rośliny (27 września 2021)Nowa wykładnia konserwatorska dotycząca rewitalizacji rynków miast ma ukrócić „betonozę” (07 września 2021)Łąki kwietne. Fakty i mity (04 sierpnia 2021)Zielone dachy - inicjatywa wiedeńska i dofinasowania w Polsce (28 lipca 2021)Czechowice-Dziedzice: Powstaną zbiorniki retencyjne i deszczowe ogrody (23 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony