Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Zrozumieć COP24, część 1. Co chcemy osiągnąć w Katowicach?

"Bez Katowic nie ma Paryża" słyszy się w Polsce coraz częściej. Dlaczego nadchodzący wielkimi krokami szczyt w Katowicach jest tak istotnym wydarzeniem? Wyjaśniamy w pierwszym z serii artykułów przygotowujących do COP24.

   Powrót       27 listopada 2018       Ryzyko środowiskowe   

Porozumienie Paryskie było przełomowym momentem. Na rok przed jego wejściem w życie, społeczność międzynarodowa musi uzgodnić sposób jego wdrażania i przygotować wzmocnienie zobowiązań państw do 2020 r.

Odbywająca się od 2 do 14 grudnia 2018 r. w Katowicach 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC – patrz słownik COP) będzie równocześnie trzecim posiedzeniem Konferencji Stron Porozumienia Paryskiego. Cel tych spotkań jest jasny: dyplomaci muszą ustalić reguły wprowadzania w życie Porozumienia Paryskiego – tzw. rulebook. Równocześnie kontynuowany będzie Dialog Talanoa – kluczowy moment dla zmobilizowania państw do podniesienia swoich ambicji w ograniczaniu emisji i w walce ze zmianami klimatu. Do tych dwóch najważniejszych wyzwań, polska prezydencja dodała jeszcze chęć podpisania deklaracji na temat „sprawiedliwej transformacji”, podnoszącej kwestie socjalne związane z transformacją energetyczną. Wszystkie te kwestie czynią z katowickiego COP prawdziwy test, jak uważa Lucile Dufour z Climate Action Network (CAN), oczekując na konkretne rezultaty.

Od teorii do praktyki

W 2015 roku podczas COP21 po raz pierwszy w historii wszystkie państwa będące członkami UNFCCC zgodziły się wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatu i adaptować się do ich konsekwencji. Podpisany wówczas tekst wyznacza dwa główne cele. Pierwszym jest utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury znacznie niżej niż 2°C, lub nawet poniżej 1,5°C w stosunku do epoki przedindustrialnej. Równocześnie, powinniśmy dążyć do osiągnięcia równowagi między antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych pochodzącymi ze źródeł i usuwaniem przez pochłaniacze w drugiej połowie obecnego wieku. Ta równowaga ma doprowadzić nas na koniec wieku do neutralności węglowej.

Choć zawarte w Porozumieniu Paryskim cele są jasne, ciągle nieokreślone są sposoby ich osiągnięcia. Ustalono, że zobowiązania wszystkich państw (NDC – ang. Nationally Determined Contributions) będą zwiększane co pięć lat. Procesowi temu towarzyszyć będzie regularny bilans dotychczasowych działań. Te ogólne zasady muszą teraz znaleźć konkretne sposoby realizacji; sposób określania zobowiązań państw oraz ich ewaluacja powinny znaleźć się w rulebook, nad którym będą pracowali dyplomaci całego świata w Katowicach.

Odnaleźć dynamikę konferencji paryskiej

Międzynarodowa społeczność przygotowuje się na rok 2020, kiedy to ratyfikowane przez niemal wszystkie kraje świata Porozumienie Paryskie wejdzie w życie. To właśnie przy tej okazji przewiduje się pierwszą rewizję zobowiązań ogłoszonych w 2015 r., jeszcze przed COP21.

Opublikowany jesienią raport Międzyrządowego Zespołu do Zmian Klimatu (IPCC) pt. „Global Warming of 1,5°C” nie pozostawia cienia wątpliwości. Utrzymując dzisiejszy rytm, w ciągu dwunastu do piętnastu lat skonsumujemy cały budżet węglowy pozwalający na zatrzymanie wzrostu temperatur poniżej 1,5°C. - Nie ma więc możliwości, by państwa nie zwiększyły swoich ambicji między 2015 a 2025 rokiem – uważa Olivier Fontan, dyplomata z francuskiego resortu odpowiedzialnego za politykę zagraniczną. By to osiągnąć, musimy w ciągu 2018 i 2019 roku odnaleźć dynamikę, która istniała podczas konferencji w Paryżu – komentuje Michel Colombier, dyrektor instytutu badawczego Iddri. Negocjatorzy rozpoczęli w zeszłym roku mający trwać dwa lata dialog. Ten zaproponowany przez prezydencję Fidżi podczas COP23 „Dialog Talanoa” wejdzie w Katowicach w fazę polityczną.

Sprawiedliwość społeczna i transformacja energetyczna

Do tej dawno ustalonej już międzynarodowej agendy, Polacy dodali ważny dla nas temat sprawiedliwej transformacji. Przedstawiciele polskiego rządu przygotowują deklarację, która zostanie przedłożona do podpisu międzynarodowej społeczności. Tekst będzie dotyczył wynikających z transformacji energetycznej problemów społecznych, takich jak przebranżawianie niektórych sektorów przemysłowych (jak przemysł węglowy) czy wpływ handlu emisjami na społeczności lokalne.

W Katowicach nie zabraknie także dyskusji i polemiki dotyczącej finansowania redukcji CO2 oraz adaptacji do zmian klimatu. Temat powraca regularnie od czasów COP15 w Kopenhadze. W 2009 roku kraje rozwinięte zobowiązały się przeznaczyć od 2020 roku 100 miliardów dolarów na pomoc krajom biednym w walce i przystosowywaniu się do zmian klimatu. Na rok przed upływem daty zobowiązania i po dziewięciu latach dyskusji, realizacja tego zobowiązania pozostaje bardzo niekonkretna. Temat ten może być źródłem wielu napięć podczas negocjacji, zwłaszcza że kraje najbardziej narażone na drastyczne skutki zmian klimatu coraz bardziej wyrażają swoje zniecierpliwienie.

Tekst: Philippe Collet, Actu-Environnement
Tłumaczenie: Marta Wojtkiewicz

Zrozumieć COP24, część pierwsza. Co chcemy osiągnąć w Katowicach?
Zrozumieć COP24, część druga. Niezwykle ważne będzie wypracowanie wzajemnego zaufania.
Zrozumieć COP24, część trzecia. Dążymy do wzmocnienia krajowych polityk klimatycznych.
Zrozumieć COP24, część czwarta. Polska stawia kwestie socjalne w sercu transformacji energetycznej.

Actu-EnvironnementMateriał został przygotowany we współpracy z francuską redakcją Actu-Environnement.com

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

World Energy Outlook 2023: Świat energii pozostaje niestabilny. Kluczem poprawa bezpieczeństwa energetycznego (31 października 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Duże zmiany na rynku energii. Nowelizacja ustawy o OZE wchodzi w życie. (03 października 2023)Czego potrzebuje polska energetyka? Eksperci rzucają rękawicę politykom (02 października 2023)CBAM wchodzi w życie. Na razie rusza faza przejściowa (02 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony