Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.08.2022 10 sierpnia 2022

Absolwent ochrony środowiska? Może pracować u nas w prawie każdym dziale

O tym, że studia związane z ochroną środowiska są cenne w oczach pracodawcy, kierowca i operator śmieciarki także mają szanse rozwoju zawodowego oraz o mniej znanym profilu pracownika BHP mówi Nina Cisowska, koordynator ds. Rekrutacji i Projektów Employer Brandingowych w Grupie SUEZ w Polsce.

   Powrót       06 lutego 2018       Odpady   
Nina Cisowska
Koordynator ds. Rekrutacji i Projektów Employer Brandingowych w Grupie SUEZ

Teraz Środowisko: Państwa ogłoszenia regularnie pojawiają się w naszej rubryce praca. Czy oznacza to, że SUEZ często poszukuje nowych pracowników?

Nina Cisowska: W 2017 roku zrealizowaliśmy około 150 procesów rekrutacyjnych przy 2600 zatrudnionych pracownikach, z czego ponad połowę stanowiły rekrutacje na stanowiska operacyjne. Pozostałe dotyczyły głównie specjalistów, menadżerów i stanowisk stażowych. Miesięcznie otwartych jest od kilku do kilkunastu rekrutacji do naszych spółek na terenie całej Polski. Rotacja jednak jest stosunkowo niewielka, a ogłoszenia często pojawiają się w związku z wewnętrznymi awansami. Jest to powód, dla którego najczęściej poszukujemy osób z poziomu specjalisty, a oferty pracy na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich prawie się nie pojawiają. Zawsze w pierwszej kolejności wykorzystujemy własny potencjał, dopiero później zaczynamy rekrutację zewnętrzną. Większość naszych menadżerów i dyrektorów rozpoczynała pracę w SUEZ jako praktykanci lub specjaliści. Rozwój pozwalał im poznać działy i zdobyć kompleksową wiedzę o naszej działalności.

TŚ: Jak zatem dostać się w struktury firmy?

NC: Proponujemy młodym osobom możliwość zdobycia doświadczenia jeszcze w trakcie studiów. Oferujemy studentom możliwość pracy w oparciu o umowę zlecenia przy kilkumiesięcznych projektach, ale również organizujemy Program Płatnych Praktyk Letnich. W tym roku poszukiwaliśmy 22 studentów i absolwentów do różnych działów na 3 miesiące. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, otrzymaliśmy prawie 1300 aplikacji. Udało nam się wybrać fantastyczne osoby, z którymi w większości mogliśmy kontynuować współpracę po zakończeniu Programu. Uczestniczymy także w targach pracy na wybranych uczelniach, np. w targach Politechniki Warszawskiej, SGGW, AGH w Krakowie czy Uniwersytetu Gdańskiego. Staramy się również budować współpracę poza targami, czego przykładem jest Politechnika Śląska. Przeprowadziliśmy tam konkurs dla studentów na upcycling(1). Dla wszystkich, którzy w nim uczestniczyli zorganizowaliśmy wycieczkę do naszej spalarni w Poznaniu.

TŚ: Poza praktykami możliwość zatrudnienia powstaje, gdy pojawi się wakat. Którzy pracownicy najczęściej zmieniają pracę?

NC: Najbardziej wrażliwymi stanowiskami są te związane z pracami operacyjnymi (kierowca, operator zabudowy śmieciarki). Wśród pracowników biurowych natomiast niepewni, z punktu widzenia pracodawcy, są młodsi specjaliści. Często zdobywają oni u nas ciekawe doświadczenie, uczą się samodzielności, ale po 1-2 latach zaczynają się zastanawiać nad zmianą. Aby utrzymać ich w organizacji podejmujemy regularne rozmowy o ich potrzebach, finansujemy szkolenia. Każdy menadżer omawia plany ich rozwoju w organizacji również podczas corocznych ocen okresowych.

TŚ: A jakie możliwości awansu i rozwoju zawodowego oferuje Grupa SUEZ?

NC: W SUEZ proponujemy pracownikom awanse pionowe i poziome. By umożliwić awans pionowy inwestujemy w szkolenia i rozwój wiedzy pracownika, by zdobył niezbędne do objęcia wyższego stanowiska kompetencje. Jeśli natomiast pracownik nie widzi już możliwości rozwoju w swoim dziale, to rozważamy awans poziomy w ramach tej samej spółki lub innych spółek Grupy.

Rozwój zawodowy dotyczy w SUEZ także osób na stanowiskach operacyjnych. Finansujemy kursy pozwalające na zdobycie specjalistycznych uprawnień, np. prawo jazdy C+E, wózki widłowe, kurs HDS, Eco-driving, kurs na spawacza. Nasi Kierowcy awansują na Starszych Kierowców oraz Kierowców-Mentorów, odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników. Pracownicy zainteresowani rozwojem w kierunku zarządzania zespołem mają taką możliwość obejmując stanowisko mistrza, brygadzisty, koordynatora i kolejnych, w ramach ścieżki kariery. Jeśli jednak chcą zmienić charakter pracy na bardziej biurowy, mają możliwość wejścia na ścieżkę rozwoju specjalisty. Wtedy kluczowe jest na przykład poznanie obsługi programu MS Excel, w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym, z czego szkolenie również finansujemy.

TŚ: W SUEZ jest dział zajmujący się rekultywacją gleb. Czy znajdą w nim zatrudnienie osoby po gleboznawstwie i kierunkach pokrewnych? O perspektywy w tej dziedzinie często pytano nas podczas organizowanych przez Teraz Środowisko Stref kariery.

NC: Dział Rozwoju Projektów Remediacyjnych liczy obecnie cztery osoby i realizuje projekty na terenie całej Polski. Rozwijamy działalność w tym obszarze, jednak obecny zespół jest optymalny. Tym bardziej, że projekty na tego typu usługi pozyskuje się często przez wiele miesięcy. Nie mamy stąd dużego zapotrzebowania na osoby konkretnie z kierunku gleboznawstwo. Mogę natomiast powiedzieć, że osoba wykształcona w dowolnym kierunku związanym z szeroko rozumianą ochroną środowiska, ma bardzo duże możliwości rozwoju w naszej firmie. Wiedza z ochrony środowiska może być podstawą do tego, żeby pracować w prawie każdym dziale w naszej organizacji.

TŚ: A konkretnie w jakich działach?

NC: Jeden z takich działów to Dział Zarządzania Kontraktami. Zajmuje się on realizacją usług na rzecz dużych klientów przemysłowych i komercyjnych. W części odpowiedzialnej za planowanie i obsługę klienta potrzebujemy osób, które rozumieją kwestie dotyczące odpadów, ich transportu oraz znają wymogi środowiskowe - to pozwala znaleźć odpowiedniego dostawcę usług, np. transportowych. Druga część działu odpowiada za zapewnienie prawidłowych rozliczeń z klientami i podwykonawcami. Widzimy, że również w tej części lepiej odnajdują się osoby po kierunkach związanych z ochroną środowiska lub z doświadczeniem w firmach z pokrewnej nam branży. Co ciekawe, odnajdują się tu lepiej niż osoby np. z instytucji finansowych.

Inne takie miejsce to Dział Zagospodarowania Odpadów i Surowców Wtórnych, który odpowiada za zapewnienie najlepszych dostępnych metod zagospodarowania, wyszukiwanie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów i surowców oraz za negocjacje i prowadzenie procesu wyceny.

Także w regionalnych działach handlowych pożądane są osoby, które znają branżę. Jeśli zaś kandydat, oprócz wiedzy z ochrony środowiska, ma doświadczenie w obszarze BHP to zawsze jesteśmy nim zainteresowani. Nasza branża jest branżą wypadkową, dlatego wysoka kultura BHP to w SUEZ priorytet. Bardzo ciężko znaleźć dobrego BHP-owca na pełen etat, który działa aktywnie. Szczególnie ważne jest to, by umiał nakłonić wszystkich pracowników do przestrzegania zasad BHP i uświadomić, że one rzeczywiście zmniejszają zagrożenia dla życia i zdrowia w pracy.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Upcycling to forma recyklingu, w wyniku którego powstają produkty wyższej jakości, niż te które zostały poddane przetworzeniu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Innowacje w offshore poszukiwane, podobnie jak lokalni dostawcy (05 sierpnia 2022)Sektorowa Rama Kwalifikacji dla energetyki. Opublikowano projekt rozporządzenia (03 sierpnia 2022)Zagraniczni gracze mogą zapewnić Polsce dynamiczny transfer technologii w branży offshore wind (01 lipca 2022)Circular jobs – co to takiego? (28 czerwca 2022)Energetyka wiatrowa - nowy etap w górniczej karierze (28 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony