Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Zestaw Czyste Powietrze firmy Columbus Energy
ECOPanel: nowoczesny system do zbierania i analizowania danych nt. zużycia energii firmy Engie

URE szykuje aktualizację regulacji dotyczących prosumentów

a+a-    Powrót       13 marca 2018       Energia   

Rynek prosumencki został zorganizowany przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w 2016 roku. Od tego czasu liczba prosumentów wzrosła czterokrotnie, a łączna moc mikroinstalacji w Polsce przekroczyła już 200 MW.

Rynek ten stanowi nie tylko element realizacji celu OZE w ramach Unii Europejskiej. Jest to także jeden ze sposobów walki z niską emisją. Prosument jest świadomym uczestnikiem rynku energii i wnosi swój wkład w rozwój niskoemisyjnej części sektora oraz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Dotychczasowe zmiany dotyczące zawodowej energetyki nie miały wpływu na model biznesowy wytwórcy. Teraz jednak, gdy zmienia się system elektroenergetyczny – na rynku pojawia się nowa forma wytwarzania: prosument (producent i konsument).

Obecnie najwięksi polscy dystrybutorzy energii przygotowują uaktualnienie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). To dokument techniczny, zatwierdzany przez prezesa URE, określający m.in. zasady podłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii. Projekt nowelizacji IRiESD wynika ze zmian w tak zwanych „kodeksach sieciowych”, przygotowywanych na poziomie Unii Europejskiej i wdrażanych w poszczególnych krajach członkowskich. Niezbędne jest tu też wprowadzenie zmian odnoszących się do prosumentów. Propozycje wynikają głównie z warunków technicznych, choć być może wymagają dalszego doprecyzowania. Nowe regulacje UE zakładają dość krótki termin wdrożenia przepisów, jak również konieczność zmian w kontraktach już zawartych. Dla większych źródeł energii zmiany nie są aż tak istotne kosztowo - przy niewielkich nawet drobna modyfikacja znacząco wpływa na kalkulację rentowności przedsięwzięcia. Ministerstwo Energii uważa, że potrzebny jest konstruktywny dialog zainteresowanych stron i rozdział obowiązków adekwatny do potencjału.

Ministerstwo Energii, które nie jest bezpośrednio zaangażowane w proces zatwierdzania IRiESD (zatwierdzającym jest prezes URE) – z satysfakcją odnotowało fakt, że konsultacje zostały przedłużone, a PSE wystąpiło z inicjatywą koordynacji. Taki dialog ze stowarzyszeniami branżowymi powinien dać możliwość wypracowania kompromisu łączącego cele biznesowe z wymaganiami technicznymi sieci.

ME z zainteresowaniem będzie obserwować przebieg konsultacji. Zamierzamy wspierać ruch prosumencki, jako dający istotne podstawy do rozwoju energetyki rozproszonej, która w zasadzie już staje się ważnym komponentem sektora. Istotne jest także, aby nie powstały bariery, zwalniające rozwój tego segmentu po okresie dynamicznego rozwoju, mającego miejsce po publikacji nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach z czerwca 2016 r.

Źródło: ME

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mikroinstalacje: życie po przyłączeniu do sieci (28 września 2018)Grzegorz Wiśniewski: Fotowoltaika wychodzi z niszy (03 lipca 2018)Wkrótce ruszają zgłoszenia do rynku mocy (15 marca 2018)Wzrost cen energii spowoduje rozwój przydomowych instalacji (26 lutego 2018)Większy udział OZE, mniej dotacji dla węgla (19 grudnia 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony
20 przykładów dobrych praktyk polskich gmin - pobierz Przewodnik ECO-MIASTO