Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

URE szykuje aktualizację regulacji dotyczących prosumentów

   Powrót       13 marca 2018       Energia   

Rynek prosumencki został zorganizowany przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w 2016 roku. Od tego czasu liczba prosumentów wzrosła czterokrotnie, a łączna moc mikroinstalacji w Polsce przekroczyła już 200 MW.

Rynek ten stanowi nie tylko element realizacji celu OZE w ramach Unii Europejskiej. Jest to także jeden ze sposobów walki z niską emisją. Prosument jest świadomym uczestnikiem rynku energii i wnosi swój wkład w rozwój niskoemisyjnej części sektora oraz zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne.

Dotychczasowe zmiany dotyczące zawodowej energetyki nie miały wpływu na model biznesowy wytwórcy. Teraz jednak, gdy zmienia się system elektroenergetyczny – na rynku pojawia się nowa forma wytwarzania: prosument (producent i konsument).

Obecnie najwięksi polscy dystrybutorzy energii przygotowują uaktualnienie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). To dokument techniczny, zatwierdzany przez prezesa URE, określający m.in. zasady podłączania do sieci elektroenergetycznej źródeł energii. Projekt nowelizacji IRiESD wynika ze zmian w tak zwanych „kodeksach sieciowych”, przygotowywanych na poziomie Unii Europejskiej i wdrażanych w poszczególnych krajach członkowskich. Niezbędne jest tu też wprowadzenie zmian odnoszących się do prosumentów. Propozycje wynikają głównie z warunków technicznych, choć być może wymagają dalszego doprecyzowania. Nowe regulacje UE zakładają dość krótki termin wdrożenia przepisów, jak również konieczność zmian w kontraktach już zawartych. Dla większych źródeł energii zmiany nie są aż tak istotne kosztowo - przy niewielkich nawet drobna modyfikacja znacząco wpływa na kalkulację rentowności przedsięwzięcia. Ministerstwo Energii uważa, że potrzebny jest konstruktywny dialog zainteresowanych stron i rozdział obowiązków adekwatny do potencjału.

Ministerstwo Energii, które nie jest bezpośrednio zaangażowane w proces zatwierdzania IRiESD (zatwierdzającym jest prezes URE) – z satysfakcją odnotowało fakt, że konsultacje zostały przedłużone, a PSE wystąpiło z inicjatywą koordynacji. Taki dialog ze stowarzyszeniami branżowymi powinien dać możliwość wypracowania kompromisu łączącego cele biznesowe z wymaganiami technicznymi sieci.

ME z zainteresowaniem będzie obserwować przebieg konsultacji. Zamierzamy wspierać ruch prosumencki, jako dający istotne podstawy do rozwoju energetyki rozproszonej, która w zasadzie już staje się ważnym komponentem sektora. Istotne jest także, aby nie powstały bariery, zwalniające rozwój tego segmentu po okresie dynamicznego rozwoju, mającego miejsce po publikacji nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach z czerwca 2016 r.

Źródło: ME

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak zapewnić lokalne korzyści z elektrowni wiatrowych? Głos z Konfederacji Lewiatan (16 kwietnia 2024)Projekt. Od lipca elastyczni prosumenci będą premiowani (11 kwietnia 2024)Do 2040 r. rynek magazynów bateryjnych może zapewnić 26 tys. miejsc pracy (15 marca 2024)Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony