Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Nowe wycinki w Puszczy Białowieskiej już od września

Podpisanie nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw Białowieża i Browsk wywołało falę komentarzy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekonuje, że w ten sposób Polska realizuje wyrok TSUE, za to NGOsy temu zaprzeczają.

   Powrót       11 marca 2021       Planowanie przestrzenne   

Do podpisania aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw Białowieża i Browsk doszło 9 marca br. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

Nowe aneksy konieczne, czy nie?

Edward Siarka, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa i wiceminister klimatu i środowiska, przekonywał, że nowy aneks dla Nadleśnictwa Białowieża, do którego KE nie wniosła zastrzeżeń, jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kwietnia 2018 r. i polskich zobowiązań wobec Komisji Europejskiej, a także wytycznych UNESCO.

Tymczasem organizacje pozarządowe wskazują, że aneks do Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża z 2016 r., który przyczynił się do niezgodnej z prawem masowej wycinki Puszczy Białowieskiej w roku 2017, miał zostać zgodnie z wyrokiem TSUE usunięty, a KE nie wymagała podpisywania nowych aneksów.

Co zawiera dokument?

Jak informuje MKiŚ, dokument zakłada zredukowanie ilości drewna zaplanowanego do pozyskania o blisko 60 proc. w stosunku do poprzedniego dokumentu z 2016 r. Oznacza to, że do końca roku 2021 Nadleśnictwo Białowieża będzie mogło pozyskać maksymalnie do 4,3 tys. m sześc. drewna. Ministerstwo podkreśla, że prace rozpoczną się dopiero po okresie lęgowym, czyli najwcześniej we wrześniu.

- Zmiany wprowadzone do planu urządzenia lasu są odpowiedzią na procesy zachodzące w przyrodzie i potrzeby społeczne. Jest to wyraz opieki nad lasami, którą sprawują ludzie z doświadczeniem i wiedzą, wrażliwi na zmienność środowiska naturalnego – wskazywał Edward Siarka.

Nadleśnictwo Białowieża nie planuje usuwać drzew w wieku ponad 100 lat, drzewostanów na siedliskach wilgotnych i bagiennych, w tzw. drzewostanach pionierskich (z przewagą sosny i osiki) oraz w obszarach ochrony ścisłej i częściowej I i II, funkcjonujących w ramach obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powodem większości prac (51 proc.) będzie ochrona przyrody – poprzez realizację planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (unaturalnienie siedlisk przyrodniczych poprzez zmniejszenie gatunków iglastych na rzecz gatunków liściastych, właściwych dla puszczańskich grądów). Pozostałe prace zakładają wykonanie innych niezrealizowanych wciąż zadań z obowiązującego planu urządzenia lasu oraz zapewnienie bezpieczeństwa wzdłuż dróg i szlaków turystycznych. W obszarach, gdzie pozyskanie drewna nie jest dozwolone, drzewa ścięte ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa, będą pozostawiane w lesie.

Z kolei w Nadleśnictwie Browsk większość prac (79 proc.) zostanie przeprowadzona poza obszarem kompleksu Puszczy Białowieskiej. - Działania te pozostają w pełnej zgodzie z planem zadań ochronnych Natura 2000 w Puszczy oraz strefowaniem UNESCO – komunikuje MKiŚ.

Czytaj: Unikalny zbiór danych o Puszczy Białowieskiej jest już dostępny – dla każdego

W trosce o społeczność lokalną?

Ministerstwo podkreśla, że wykonanie niezbędnych prac z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, mających poprawić stan ochrony siedlisk i gatunków chronionych przez UE, wymaga usunięcia nieco ponad 9,7 tys. m sześc. drewna; a zapewnienie bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom i turystom wymaga usunięcia ok. 2,1 tys. m sześc. drewna. Będą to drzewa zagrażające bezpieczeństwu przy najważniejszych drogach i szlakach.

Z kolei Sławomir Droń, mieszkaniec Białowieży, członek Stowarzyszenia „Lokalsi dla Puszczy” oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólna Białowieża”, wskazuje, że nowe aneksy w rzeczywistości szkodzą przyrodzie i lokalnemu biznesowi, który utrzymuje się z ruchu turystycznego związanego z Puszczą. – Cięcia niszczą unikatową przyrodę, czym decydenci odstraszają ludzi, którzy odwiedzają to miejsce właśnie dla wyjątkowych walorów środowiska naturalnego. Nie ma na to naszej zgody. Puszcza Białowieska także zgodnie z wytycznymi UNESCO wymaga przede wszystkim systemowego programu ochrony, a nie kolejnych planów dewastacji. Potrzebne jest moratorium na wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej, a nie kolejne eksploatacyjne podejście do najcenniejszego obiektu przyrodniczego w Polsce - wskazuje.

Argumenty przeciw wycince

Szereg organizacji pozarządowych, w tym m.in. Koalicja Kocham Puszczę, wskazuje, że podpisane aneksy negatywnie zaopiniowała UNESCO. W 2019 roku krytyczne uwagi do aneksów zgłosili również naukowcy i organizacje pozarządowe. Dodatkowo aneksy naruszają prawo miejscowe i zasady ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, ponieważ zaplanowano wycinkę w drzewostanach stuletnich o charakterze naturalnym.

Pada zarzut, że ww. aneksy oparte są na nierzetelnych i nieaktualnych inwentaryzacjach przyrodniczych, które znacznie zaniżają lub pomijają występowanie chronionych gatunków, a krótki czas na realizację cięć oznacza bardzo silną punktową presję na puszczańską przyrodę.

W lasach, w których zaplanowano cięcia, stwierdzono chronione gatunki: ptaki chronione dyrektywą ptasią, rzadkie gatunki mszaków i chrząszczy. Organizacje podkreślą, że wycinek nie można uzasadniać bezpieczeństwem pożarowym. Drzewa, które stanowią zagrożenie przy szlakach komunikacyjnych i infrastrukturze, mogą być i są wycinane, a następnie pozostawiane w lesie. Nie potrzeba do tego wprowadzania aneksów.

- Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym zapewnić bezpieczeństwo puszczańskiej przyrodzie jest uczynienie całej Puszczy parkiem narodowym – wskazują.

Czytaj: Parki narodowe w Polsce – z zewnątrz idylla, w środku kipi od sprzecznych interesów

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pogodzić ochronę przyrody z turystyką. O wizji dla Puszczy Białowieskiej (26 marca 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)Apel o prace nad ustawą o Puszczy Białowieskiej. NGOs: 89% Polek i Polaków za większą ochroną (08 marca 2024)Rośnie populacja żubrów w Puszczy Białowieskiej. Dane BPN (20 lutego 2024)NIK: potrzebny jest jeden spójny dokument dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony