Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Aukcje OZE w grudniu 2022 r. tylko dla nowych instalacji

   Powrót       31 października 2022       Energia   

W myśl uzgodnionego z Ministrem Klimatu i Środowiska harmonogramu aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia br. i przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i fotowoltaiki (w dwóch koszykach: dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW).

Na 12 i 13 grudnia zaplanowano aukcje dedykowane źródłom wodnym, wykorzystującym biopłyny i geotermię, w koszykach dla mocy poniżej i powyżej 1 MW.

W kolejnej aukcji – 14 grudnia - będą mogły wziąć udział instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

Jako ostatnie – 15 i 16 grudnia – zaplanowano aukcje dla instalacji wykorzystujących biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków oraz inny biogaz, dla dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także dla dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

Ogłoszenie każdej z sesji aukcji – zgodnie z wymogami ustawy o odnawialnych źródłach energii - zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE.

Kalendarz grudniowych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne na grafice(1).

Aukcje 2022

Aukcje w 2022 r. będą przeznaczone wyłącznie dla instalacji tzw. nowych, co wynika zrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2022 r. w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022-2027(2).

W siedmiu grudniowych aukcjach łącznie na sprzedaż trafi ok. 34 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości ok. 14,4 mld zł. Grudniowe aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Klimatu w 2020 r. Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE

Czytaj: Wyniki aukcji OZE w 2020 r. pokłosiem zasady 10H. Co będzie dalej?

Źródło: URE

Przypisy

1/ Wyjaśnienie skrótów: disb – dedykowana instalacja spalania biomasy; itpo - instalacja termicznego przekształcania odpadów; disw - dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego.2/ Dz. U. z 2022 r. poz. 2085
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-27-09-2022-dz.-u.-2022-poz.-2085-6697.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w sprawozdaniach dla małych instalacji OZE (30 listopada 2022)PSE: Ponad 50% OZE w systemie w najbliższej dekadzie (28 listopada 2022)Ile wyniesie nadpodaż projektów PV w tegorocznej aukcji OZE? Analiza IEO (23 listopada 2022)Rozporządzenie ws. aukcji OZE w latach 2022–2027 weszło w życie (14 października 2022)Ceny referencyjne energii z OZE w 2022 r. Trwają konsultacje publiczne projektu (25 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony