Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2022 19 maja 2022

Wyniki trzeciej w tym roku aukcji kogeneracyjnej

   Powrót       27 grudnia 2021       Energia   

W odpowiedzi na grudniową aukcję do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły trzy oferty. Aukcję wygrała oferta złożona przez firmę WĘGLOKOKS Energia NSE.

Nie wszystkie podmioty, które uzyskały dopuszczenie do udziału w aukcji, złożyły oferty. W przeprowadzonej aukcji – podobnie jak w dwóch poprzednich - zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami. W związku z tym, aukcję wygrała jedna oferta złożona przez firmę WĘGLOKOKS Energia NSE.

Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 33,5 TWh, natomiast maksymalna wartość tej premii to 6 mld zł(1).

Wartość oczekiwanego wsparcia w ofertach uczestników aukcji opiewała na ok. 360 mln zł, co stanowiło ok. 6 proc. łącznej wartości oferowanej w aukcji. Wygrany wytwórca otrzyma ok. 30 mln złotych (czyli ok. 0,5 proc. całego możliwego do wykorzystania budżetu aukcji) w 15-letnim okresie wsparcia, który rozpoczyna się w 2024 roku.

Premią kogeneracyjną objęto ok. 222 GWh energii elektrycznej, co stanowi około 0,7 proc. energii z aukcyjnego koszyka.

Wsparcie uzyskała nowa jednostka kogeneracji, która dopiero będzie budowana. Oznacza to, że rozpoczęcie robót budowlanych, albo podjęcie wiążących decyzji inwestycyjnych, może nastąpić dopiero po ogłoszeniu przez Prezesa URE wyników aukcji.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka została wskazana w zwycięskiej ofercie, nie przekracza 135 zł/MWh. Należy przy tym pamiętać, że wartość premii może ulec zmianie w przypadku, gdy po rozstrzygnięciu aukcji wytwórcy przyznana zostanie pomoc inwestycyjna.

Ile wsparcia dostaną jednostki kogeneracji w wyniku rozstrzygnięcia tegorocznych aukcji?

W mijającym roku odbyły się trzy aukcje na premię kogeneracyjną. Dwie poprzednie odbyły się w czerwcu oraz we wrześniu. Wartość premii przyznanych w wyniku tych dwóch aukcji wyniosła łącznie 757 mln zł (co stanowi niewiele ponad 11 proc. możliwego do uzyskania wsparcia). Premią objęto 7,2 TWh energii elektrycznej. Wyniki wszystkich aukcji dostępne są tutaj.

W grudniu br. Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji na premię kogeneracyjną na rok 2022 r. W przyszłym roku zaplanowano cztery aukcje.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Wielkości te uwzględniały obowiązującą od lipca 2021 r. regulację, zgodnie z którą w aukcjach przeprowadzanych w danym roku Prezes URE uwzględnia ilość i wartość energii elektrycznej nie wykorzystaną w aukcjach w poprzednim roku kalendarzowym (art 10 pkt 1 lit. C ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, Dz.U. z 2021 poz. 1093).
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-05-2021-dz.-u.-2021-poz.-1093-5158.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

MKiŚ: dłuższy termin naboru do programu "GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii" (31 stycznia 2022)Prezes URE ogłasza pierwszą z czterech zaplanowanych na ten rok aukcji na premię CHP (17 stycznia 2022)Blok gazowo-parowy wyparł pięć kotłów węglowych. Duże zmiany w stołecznej elektrociepłowni (03 stycznia 2022)Szydłowiecki system ciepłowniczy dołączy do nielicznego grona efektywnych (31 grudnia 2021)Sposoby na obniżenie kosztów energii w firmie i składowe rachunku (29 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony