Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Instalacje OZE z magazynem energii po raz pierwszy w systemie aukcyjnym

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia ws. maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Są w nim wolumeny dla instalacji hybrydowych.

   Powrót       18 grudnia 2020       Energia   

Zgodnie z projektem, w 2021 r. w drodze aukcji może zostać sprzedanych 394 200 MWh energii wytworzonej w instalacjach hybrydowych o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW o wartości 242 433 000 zł. Maksymalna ilość energii, która może zostać sprzedana przez wytwórców, którzy wyprodukowali energię elektryczną w instalacjach hybrydowych o mocy zainstalowanej wyższej niż 1 MW, została określona na 1 182 600 MWh, a jej wartość na 703 647 000 zł.

Nowa definicja instalacji hybrydowej

Jednocześnie procedowana jest zmiana definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii. Ma ona być obligatoryjnie wyposażona w magazyn energii, a jej stopień wykorzystania mocy zainstalowanej wynosić przynajmniej 60 proc., czyli 5256 godzin. Stanowi to istotną zmianę w stosunku do definicji obowiązującej obecnie, zgodnie z którą współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej wynosi nie mniej niż 40 proc., co odpowiada 3504 MWh/MW/rok. Obecnie instalacja hybrydowa może być wspomagana magazynem energii, natomiast nie jest to warunkiem koniecznym. Nowa definicja instalacji hybrydowej ma zacząć obowiązywać przed ogłoszeniem aukcji OZE w 2021 r.

Czytaj: Pięć kroków do właściwej wyceny magazynowania energii

Brak zachęt do budowy źródeł wytwórczych OZE stabilizowanych magazynami energii powoduje, że inwestorzy nie decydują się na takie rozwiązania. Nasz system elektroenergetyczny potrzebuje jednak tego typu sterowalnych źródeł OZE. Pozwalają one na skokowe zwiększenie efektywności wykorzystania obecnej struktury sieci OSD(1). Zwiększają możliwości przyłączenia źródeł odnawialnych bez konieczności rozbudowy czy modernizacji infrastruktury sieciowej. Instalacje wyposażone w magazyn energii łagodzą problem bilansowania sieci i zakłóceń generowanych przez OZE oraz zwiększają zdolności regulacyjne systemu elektroenergetycznego – komentuje Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Zmiana definicji hybrydowej instalacji OZE spowodowała rewizję założeń odnośnie wysokości cen referencyjnych dla tego typu instalacji na 2021 r. Przyjmuje się, że ceny te wzrosną. Z tego powodu podane w projekcie rozporządzenia wartości energii dla koszyków tej technologii są wyższe niż wynikałoby to z wysokości cen referencyjnych określonych w rozporządzeniu dla poszczególnych instalacji odnawialnych źródeł energii na rok 2020. Dla instalacji hybrydowej o mocy nie wyższej niż 1 MW na 2021 r. założono 615 zł/MWh (w 2020 r. było to 415 zł/MWh), zaś dla instalacji powyżej 1 MW przyjęto 595 zł/MWh (wzrost z poziomu 415 zł/MWh w 2020 r.).

W wyniku przeprowadzenia aukcji zgodnie z wolumenami określonymi w projekcie rozporządzenia może powstać 5 MW w hybrydowych instalacjach OZE o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 15 MW w instalacjach o mocy wyższej niż 1 MW.

- Instalacje hybrydowe zostały wyłączone z notyfikacji systemu aukcyjnego dokonanej dla pozostałych koszyków aukcyjnych. Niemniej, skoro proponowana kwota wsparcia dla tych instalacji nie przekroczy limitu określonego w wyłączeniu blokowym, to przy założeniu, że pozostałe warunki zastosowania zwolnienia również będą spełnione, możliwe będzie przeprowadzenie tak przygotowanej aukcji dla instalacji hybrydowych bez osobnej notyfikacji - komentują dr Michał Bernat i Michał Motylewski z kancelarii Dentons. - Ponadto, rząd przygotowuje ponowną notyfikację systemu aukcyjnego, zapowiadając jego przedłużenie do 2026 r. Spodziewamy się, że program pomocowy dla instalacji hybrydowych zostanie objęty tą notyfikacją. W konsekwencji możliwe będzie także przyznawanie pomocy dla instalacji hybrydowych w kolejnych aukcjach nawet po wygaśnięciu wyłączenia blokowego (następującym z końcem 2023 r.), stosownie do realnych potrzeb systemu energetycznego i skali transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – dodają.

Sygnał dla rynku

- Moce instalacji hybrydowych, które mogą zostać zbudowane w wyniku przeprowadzenia aukcji zgodnie z parametrami wskazanymi w projekcie rozporządzenia, nie są duże. Mimo wszystko jest to ważny sygnał dla rynku, gdyż po raz pierwszy systemem aukcyjnym zostaną objęte instalacje OZE stabilizowane magazynem energii – mówi prezes Adamska.

Czytaj: Rynek magazynowania energii w hossie

Projekt rozporządzenia nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Jest szansa, że rozporządzenie zostanie podpisane przez Prezesa Rady Ministrów i ogłoszone do końca roku. Rozporządzenie jest niezbędne, aby Urząd Regulacji Energetyki mógł przeprowadzić aukcje na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2021

Źródło: PSME

Przypisy

1/ Operator Systemu Dystrybucyjnego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Każda działalność pozostaje w związku ze zmianą klimatu - ESRS E1 (28 listopada 2023)Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE (22 listopada 2023)Rusza druga edycja programu Hello CleanTech dla start-upów, przedsiębiorców i innowatorów z branży cleantech (02 listopada 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)Wodór w Polsce z nową organizacją i nowym rozporządzeniem (13 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony